Strata atraktivity Slovenska pre zahraničie, neutíchajúci dopyt po pracovníkoch z IT, ale prekvapivo aj bankovníctva a finančných služieb – aj to vyplynulo z najnovšieho prieskumu Grafton

Strata atraktivity Slovenska pre zahraničie, neutíchajúci dopyt po pracovníkoch z IT, ale prekvapivo aj bankovníctva a finančných služieb – aj to vyplynulo z najnovšieho prieskumu Grafton

Pracovný trh aj naďalej výrazne ovplyvňuje neistota spojená s pandémiou a nejasnými krokmi vlády. Aj napriek tomu očakáva personálna agentúra Grafton pokračujúci mierny rast ekonomiky a znižovanie nezamestnanosti. Najväčší dopyt bude v oblasti IT a prekvapujúco aj v bankovníctve a finančných službách. Vyplynulo to z rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý prebiehal počas 2. štvrťroka 2021 vo všetkých krajoch Slovenskej republiky.

 

Aktuálny Mzdový prieskum personálnej agentúry Grafton prináša trendy na trhu práce v Slovenskej republike, ale poskytuje aj najrozsiahlejší prehľad a porovnanie aktuálnych miezd v jednotlivých segmentoch trhu práce pre všetky regióny Slovenska. Mapuje tiež zmeny, ktoré na trhu práce spôsobila v uplynulom roku pandémia koronavírusu a prináša pohľad na vývoj zamestnanosti v tomto roku. Prieskum bol realizovaný počas 2. štvrťroka 2021 v 8 krajoch Slovenskej republiky a zahŕňa viac ako 250 pracovných pozícií v 7 segmentoch. Novinkou tohtoročného prieskumu je mapa s maximálnou hrubou základnou mzdou vybraných pozícií, ktorá manažérom z jednotlivých regiónov ukáže, či sú nimi ponúkané mzdy konkurencieschopné a nemusia sa obávať odchodu pracovníkov.

 

Na pracovnom trhu prevláda neistota

Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla v júli 2021 miera evidovanej nezamestnanosti 7,66 %. Eurostat pritom zaznamenal podobnú výšku v celej eurozóne a to vo výške 7,6 %. Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v SR bola v júli 2021 na úrovni 8,29 %. Úrady práce evidovali celkovo 224 386 ľudí bez práce a 73 575 dostupných pracovných miest. „Nielen tieto ukazovatele, ale aj firemné analýzy ukazujú, že pracovný trh aj naďalej výrazne ovplyvňuje neistota spojená s pandémiou a nejasnými krokmi slovenskej vlády. Firmy by uvítali čo najrýchlejší návrat do obdobia spred korony, avšak už teraz je zjavné, že bude omnoho pomalší,“ komentuje aktuálnu situáciu na trhu Miroslav Garaj, Managing Director personálnej agentúry Grafton.

 

Slovensko stráca na atraktivite

V predošlom roku došlo k urýchlenému procesu digitalizácie a zvýšenému dopytu po špecifických službách – oblasť logistiky, e-commerce a farmácie tak aj napriek kríze zažívala a stále zažíva nebývalý rozmach. Segment IT, automotive a priemyslu však tiež pociťuje stály nedostatok najmä kvalifikovaných odborníkov. Ani automatizácia dostatočne nezmiernila tlak na strane dopytu po pracovníkoch a to nielen kvalifikovanej, no v poslednom období tiež nekvalifikovanej pracovnej sily.

„Situáciu sa snažili firmy riešiť náborom zo zahraničia, avšak túto možnosť stále komplikuje pandémia koronavírusu – online pracovné pohovory, zložitejšia administratíva, časté zmeny v oblasti cezhraničného cestovania, nutnosť karanténneho ubytovania či testovanie prispievajú k tomu, že sa náborový proces stáva finančne aj časovo náročnejší. Navyše tradičné regióny v rámci zahraničného náboru (Ukrajina, krajiny Balkánu) zaznamenávajú prísun nových investícií, čo prirodzene tlačí lokálne mzdy smerom nahor, a Slovensko tak v dlhodobom horizonte môže stratiť časť svojej atraktivity práve pre zahraničných pracovníkov,“ vysvetľuje situáciu odborník.

 

Nedostatok odborníkov, aj zmeny v odmeňovaní

Trvalý vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch naprieč odbormi aj regiónmi vedie k rastu vzájomnej konkurencie medzi zamestnávateľmi. V tomto kontexte Grafton očakáva spájanie pozícií, ako sa to deje napríklad v oblasti bankovníctva, aj znižujúce sa nároky na kvalifikáciu. „Ak má záujemca o pozíciu správne pracovné návyky, motiváciu a záujem, firmy sú pripravené ho zaučiť a pomôcť mu získať potrebnú odbornosť. Kvalifikovaní kandidáti si tak budú môcť určovať nielen výšku mzdy, ale aj rôzne nefinančné benefity,“ hovorí M. Garaj.

Z hľadiska výšky miezd zaznamenal Grafton postupný nárast naprieč všetkými odbormi. Ide o kompenzáciu za stagnáciu v predošlom roku, ktorú kandidáti prirodzene očakávajú. Výrazné zmeny nastali v poskytovaní benefitov. Pandémia zastavila firemné vzdelávanie a z obľúbeného benefitu práce z domu urobila štandard. Tento rok dochádza k postupnému návratu finančných aj nefinančných benefitov, v žiadnom prípade však nebudú dosahovať úroveň pred koronakrízou.

 

Najžiadanejší pracovníci - IT a telekomunikácie

Počas prvej vlny pandémie došlo k zastaveniu náboru nových pracovníkov z tejto oblasti, aj prác na už rozbehnutých projektoch. Aktuálne však Grafton zaznamenáva dopyt dvojnásobne vyšší ako pred koronou, a je vysoký predpoklad, že záujem o týchto uchádzačov v tomto roku ešte porastie. „Kandidáti z IT sú však opatrní pri zmene zamestnávateľa, firmy preto siahajú aj po absolventoch – a to už pred dokončením formálneho vzdelávania a štúdia. No aj oni už poznajú svoju hodnotu na trhu a vyberajú si z ponúk pre nich tu najlepšiu. Čo sa týka mzdových podmienok – pre týchto kandidátov nie je prvoradá, výšku mzdy si kompenzujú nefinančnými benefitmi, ako je práca z domu a podobne,“ komentuje situáciu na trhu Garaj.

IT pozície sa vysoko špecializujú, aktuálne je záujem o data analytikov, business inteligence špecialistov či software developerov. Pokles záujmu zaznamenal Grafton o manuálny testing, aj o development v PHP a v starších frameworkoch JavaScriptu.

 

O výrobu Slováci strácajú záujem

Ani oblasť inžinieringu a výroby nedokáže uspokojiť dlhodobý dopyt po pracovníkoch, preto si slovenskí uchádzači môžu diktovať podmienky spolupráce. Firmy majú už tradične najväčší záujem o operátorov výroby a o pracovníkov z oblasti automotive. Tento dopyt však nie je slovenský trh schopný uspokojiť domácimi uchádzačmi, nakoľko Slováci strácajú záujem pracovať vo výrobných podnikoch. Ak už sa aj rozhodnú pre prácu v tomto odbore, musí vyhovovať ich podmienkam, týka sa to práce napríklad na zmeny. Firmy sa preto snažia pokryť ich nedostatok dovozom cudzincov z tretích krajín, najmä zo Srbska, Ukrajiny a Rumunska. Po minuloročnej optimalizácii, ktorá sa dotkla miezd aj odmeňovania, nerastú v tejto oblasti aktuálne mzdy prudko nahor, a to ani medziregionálne, čo je jednoznačný rozdiel v porovnaní s minulými rokmi.

 

V nákupe a logistike dochádza k automatizácii

Počas lockdownu obsadilo pozície typu skladník alebo picker množstvo pracovníkov z gastro sektora, ako recepční, kuchári alebo čašníci a to kvôli boomu v oblasti logistiky a doručovania. Aj napriek tomu, že dopyt už mierne opadol, stále ide o oblasť, ktorej sa darí. Do logistiky a skladového hospodárstva sa zavádzajú pokročilejšie trendy automatizácie, preto sa objavujú požiadavky na skúsenosti s prácou v automatizovaných skladových priestoroch, ako aj na technické zručnosti s nastavením týchto strojov. „Žiadaní sú kvalifikovaní pracovníci, najmä skladníci VZV a logistickí špecialisti. Preferovaná je tiež jazyková kombinácia anglického jazyka s inými, napríklad nemčinou, a to najmä pri pozíciách nákupcov. Rast miezd v logistike nebol významný, zamestnancom však boli obnovene benefity,“ vysvetľuje odborník z Graftonu.

 

Nároky sa zvyšujú aj v stavebníctve a realitách

Proces vydávania stavebných povolení sa v dôsledku koronakrízy spomalil a preto je množstvo projektov z oblasti stavebníctva v neistote. Naopak developeri, ktorí majú projekty už rozostavané, budú môcť predávať nehnuteľnosti s vyšším ziskom – dopyt je totiž veľmi vysoký. Pre súčasný trh je typický nedostatok stavebného materiálu, pričom jeho cena výrazne rastie. „Celkovo sa tak v oblasti stavebníctva a realít zvyšujú nároky na kvalifikovanú pracovnú silu. Žiadané sú pozície majstrov – prípravárov, stavbyvedúcich a projektových manažérov. Popri odborných schopnostiach zostáva tiež hlavnou požiadavkou kvalitná angličtina, ktorá je podstatná pri komunikácii s vedením investorských spoločností aj so zákazníkmi, ktorí sú nezriedka zo zahraničia,“ hovorí M. Garaj.

Komplikovanejšie sa obsadzujú miesta obchodno-technických zástupcov, pretože popri technických znalostiach dôraz kladený aj na ich obchodné zručnosti. Najväčší nedostatok ľudí pretrváva v Bratislave, pričom mzdy pri kvalifikovaných pozíciách rastú primerane naprieč všetkými regiónmi.

 

Nečakaný dopyt v bankovníctve a finančných službách

V oblasti bankovníctva a finančných služieb zaznamenal Grafton po sektore IT najväčší dopyt po uchádzačoch. Nejde ani tak o nove pozície, ale o pokračovanie náboru spred pandémie, prípadne o doplnenie ľudských zdrojov v rámci projektov. „Najväčší nedostatok aktuálne pociťujeme na seniorných finančných pozíciách – senior účtovníci, audítori alebo daňoví špecialisti. Je to značný rozdiel oproti Českej republike, kde sa najhoršie obsadzujú pozície z front office, ako sú pracovnici prepážky či klientski poradcovia,“ vysvetľuje zástupca personálnej agentúry a dodáva: „V oblasti odmeňovania zamestnancov nedošlo k výrazným zmenám, kandidáti však uprednostňujú prácu na home office, preto ak majú zmeniť zamestnanie, je vysoký predpoklad, že toto bude jedna z ich top požiadaviek.“

 

Optimizmus v segmente obchodu, retailu a marketingu

V oblasti obchodu, retailu a marketingu prevláda optimizmus, nakoľko firmy z ostatných odvetví kvôli naštartovaniu obchodu a predaja investujú viac práve do tohto segmentu. Aj z tohto dôvodu naberajú nových pracovníkov - žiadaní sú uchádzači najmä digitálneho marketingu. Pri obchodných pozíciách preferujú skúsenosti a prax z daného odboru, ide predovšetkým o oblasť technického predaja, FMCG a pharma biznisu. Spoločnosti neváhajú pritom siahnuť ani po freelanceroch alebo poskytnúť zamestnancom prácu na home office. Po zastavení rastu miezd počas pandémie sa naštartovala aj táto stránka a mzdy v tomto segmente stúpajú najmä pri kvalifikovaných pracovníkoch z oblasti marketingu a v Bratislavskom kraji.

 

Ľudské zdroje, administratíva a právo

Pred rokom riešili HR pracovnici výpovede, častokrát aj hromadné. Ako sa ozdravuje ekonomika, zvyšuje sa aj dopyt po kvalitných zamestnancoch, predovšetkým HR recruiteroch a špecialistoch výberu pracovníkov. Firmy totiž potrebujú nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. „Tým, že na slovenskom trhu je najväčší záujem o kandidátov z IT sektora, majú výhodu recruiteri so skúsenosťami s obsadzovaním týchto pozícií. Pri pracovníkoch z oblasti práva je stále vysoký dopyt najmä po špecialistoch v GDPR alebo zameraných na kontrakty, ideálne takých, ktorí majú aj znalosť cudzieho jazyka – angličtiny alebo nemčiny. Zvýšil sa tiež záujem o uchádzačov, ktorí vedia rýchlo implementovať často sa meniace protipandemické opatrenia do praxe. Od zamestnancov v administratíve sa aj naďalej očakáva, že zastanú viacero rolí súčasne,“ hovorí riaditeľ personálnej agentúry.

Po dočasnom útlme v dôsledku pandémie dochádza aj v týchto kategóriách k postupnému rastu miezd. Najväčší záujem je o pozície HR support, HR asistent, ale tiež o miesta Office manažéra či Asistenta marketingu.

 

Predpoklad vývoja trhu

Vo väčšine regiónov aj sektorov rástla základná mzda pomerne výrazne a to priemerne o 3,5 % v porovnaní s druhou polovicou roka 2019. Je to však spôsobené negatívnym rastom miezd v minulom roku a tiež opätovným vyplácaním bonusov a odmien v tomto roku. Najrýchlejší nárast v rámci regiónov zaznamenal Žilinský a Prešovský kraj s 13-timi percentami, najpomalší zasa Bratislavský kraj a to 7 %. Najväčší nárast v rámci sektorov zaznamenal priemysel, obchod/retail a zdravotníctvo a to priemerne o 10 percent.

V nadchádzajúcom období očakáva Grafton pokračujúci mierny rast ekonomiky a znižovanie nezamestnanosti. „Ak vláda SR zabezpečí fungujúce protipandemické opatrenia, dá sa predpokladať výraznejšie oživenie produkcie. Firmy sú optimistické vo svojich výhľadoch a urobia maximum, aby sa trh dostal do obdobia spred koronakrízy. A to nielen z hľadiska nových pozícií, ale tiež miezd a benefitov,“ dodáva na záver Miroslav Garaj.

 

Údaje zo Mzdového prieskumu 2021 je možné zverejniť iba pod podmienkou uvedenia zdroja, ktorým je spoločnosť Grafton Slovakia. Z každej kapitoly je povolené prezentovať iba 10 % uvedených pozícií. Zaujíma vás, ako sú na tom mzdy v odbore zdieľaných podnikových služieb? Vyžiadajte si výsledky prieskumu zameraného iba na túto oblasť.

 

GRAFTON: MZDOVÝ PRIESKUM – SALARY GUIDE 2021

Prieskum bol realizovaný počas 2. štvrťroka 2021 v 8 krajoch Slovenskej republiky a zahŕňa viac ako 250 pracovných pozícií v 7 segmentoch. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a tiež z požiadaviek firiem hľadajúcich zamestnancov. Údaje o mzdách sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda v eurách, vrátane variabilných zložiek.

 

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách. Viac na www.grafton.sk.

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Marián Pavel, PR & SoMe Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 903 825 225, marian.pavel@1010comms.sk

Katarína Droppová, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 948 288 228, katarina.droppova@1010comms.sk

Jitka Součková, Marketing Manager, Grafton RECRUITMENT, +420 602 496 741, jitka.souckova@grafton.cz