Situácia na Slovenskom trhu

Najvýraznejšími znakmi slovenského pracovného trhu roku 2020 sa stali férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita

Najvýraznejšími znakmi slovenského pracovného trhu roku 2020 sa stali férový prístup, ohľaduplnosť a lojalita

Koronavírusová pandémia mala výrazný dopad na prácu u 47 % zamestnávateľov. Zmeny nastali v oblasti poskytovaných benefitov, posun nastal aj v oblasti vzdelávania – to sú aktuálne výsledky HR prieskumu personálnej agentúry Grafton, ktorá dlhodobo mapuje vývoj situácie na slovenskom trhu.

Rok 2020 sa niesol v znamení veľkých zmien nielen v pracovnom živote. V súvislosti s koronavírusovou pandémiou sa veľa hovorilo o znižovaní miezd, odmien a benefitov. Personálna agentúra mapovala zmeny a atmosféru vo firmách naprieč odbormi: „Analýzu pracovného trhu sme začali realizovať tesne pred príchodom koronakrízy a opakujeme ju v pravidelných intervaloch. Poslednú vlnu sme realizovali koncom roka 2020, kedy už firmy vedeli zhodnotiť situáciu, ale aj predikovať plány na najbližšie obdobie,“ objasňuje Miroslav Garaj, riaditeľ Grafton Recruitment.

Opatrnosť, lojalita a ohľaduplnosť

Najvýraznejšími rysmi aktuálneho prístupu vedenia firiem sú opatrnosť, obozretnejšie rozhodovanie týkajúce sa investícií a vyššia miera flexibility. V porovnaní s predošlým rokom prejavujú výrazne vyššiu opatrnosť i zamestnanci. „Vďaka nízkej miere nezamestnanosti v predošlých rokoch sa ľudia nebáli meniť zamestnanie. S pandémiou sa však situácia zmenila - ľudia aktuálne viac uprednostňujú stabilitu a istotu dlhodobého zamestnania. Ku zmene pracovného miesta sú viditeľne opatrnejší a viditeľná je u nich aj vyššia miera lojality k zamestnávateľovi,“ hovorí k aktuálnemu prieskumu M. Garaj. Stabilita práce sa stala najsilnejšou požiadavkou ľudí, ktorá vplyvom pandémie stúpla až o 27 percentných bodov.

Oproti obdobiu pred začiatkom pandémie tiež rastie ohľaduplnosť zamestnávateľov k zamestnancom. Práve v dobe, kedy musia pracovníci maximálne skĺbiť svoj súkromný život s prácou, je férový prístup a pochopenie zo strany zamestnávateľa veľmi dôležité.

Benefity prešli najvýraznejšou zmenou

Napätie z vývoja koronavírusovej pandémie ruka v ruke s požiadavkami v práci a domácnosti zvyšuje tlak na zamestnancov. Aktuálne prieskumy ukazujú, že zamestnanci, ktorí sú dlhodobo mimo kolektívu, si odvykajú od fyzických kontaktov, čo má v konečnom dôsledku dopad na efektivitu celej firmy.

Mnoho firiem z neistoty na trhu a v snahe znižovať svoje náklady obmedzilo firemné školenia, kurzy a prácu s tímom. Avšak už aj v tejto oblasti cítime posun k lepšiemu,“ hovorí odborník na vzdelávanie PaedDr. Daniel Bacík zo spoločnosti PLUS Academia a poukazuje, že medzi hlavné trendy roka 2021 patrí tréning reziliencie a energy manažmentu.

Vzdelávanie sa presunulo do online priestoru a okrem podpory a angažovanosti tímu pokračujú spoločnosti aj v kurzoch cudzieho jazyka, pri ktorom pokroky sleduje umelá inteligencia. Práve zmeny v poskytovaní benefitov ukázal prieskum Grafton ako najvýraznejšie: až tretina zamestnávateľov bola doteraz nútená ich znížiť, 5 % z nich už však objem poskytovaných benefitov vrátilo na pôvodnú úroveň.

Mzdy sa držali, prioritou bolo zdravie

Vzniknutá situácia ohľadom koronavírusu mala výrazný dopad na prácu u takmer polovice zamestnávateľov, no ako ukázal prieskum agentúry Grafton, až 67 % z nich počas roka 2020 nezmenilo výšku miezd svojich zamestnancov, 28 % firiem dokonca mzdy zvyšovalo. „V snahe zabezpečiť chod firmy a konkurencieschopnosti na trhu sa zamestnávatelia rozhodli udržať výšku miezd. A to aj napriek prekážkam, ktoré im kríza priniesla. Vyvažovali ich šetrením nákladov na eventy a marketing, obmedzovaním investícií, ale tiež už spomínanými zmenami v oblasti benefitov,“ hodnotí vývoj Miroslav Garaj.

Práca z domu, predtým vyhľadávaný benefit, ktorému sa však väčšina firiem bránila, sa zrazu stala bežnou. Firmy si však vyskúšali, že homeoffice funguje, produktivita zamestnancov počas neho neklesá a tak v ňom plánujú pokračovať aj naďalej. Zamestnanci tak začali preferovať benefity súvisiace s bezpečnosťou v práci a celkovou ochranou zdravia. Potvrdzuje to aj Dagmar Polievková, personálna manažérka zo spoločnosti Planeo Elektro/Fast Plus: „Vo zvýšenej miere dbáme na to, aby sme našich zamestnancov ani zákazníkov nevystavili možnosti nákazy – aj preto sme prijali špecifické hygienické opatrenia priamo v kanceláriách a našich predajniach, ale tiež rozšírili možnosti práce z domu či rozšírili ponuku našich služieb o dovoz tovaru priamo ku zákazníkom našou vlastnou dopravou.“

Prieskumy personálnej agentúry Grafton analyzujú HR a pracovný trh kontinuálne počas 12 mesiacov a to už niekoľko rokov po sebe. Prvá vlna bola realizovaná tesne pred príchodom koronakrízy, ďalšia pred letom, následne v septembri a posledná koncom roka 2020. Vtedy už spoločnosti vedeli zhodnotiť situáciu, ale aj predikovať plány na najbližšie obdobie. Vďaka tomu je možné vidieť, ako sa situácia vplyvom pandémie vyvíjala v čase a aký mala dopad na firmy z rôznych segmentov trhu. Zber dát prebiehal formou online dotazníka. Aktuálny HR prieskum bude prístupný na vyžiadanie v spoločnosti Grafton v polovici februára 2021 a bude porovnávať nielen slovenský, ale tiež český trh.