grafton gi group

Gi Group prevezme pobočky Work Service na Slovensku a v Českej republike

Gi Group prevezme pobočky Work Service na Slovensku a v Českej republike

Skupina Gi Group, ktorá patrí medzi popredné globálne spoločnosti v oblasti náboru a služieb HR, a ktorej súčasťou je od roku 2018 aj personálna agentura Grafton Recruitment, preberá od Work Service S.A. pobočky na Slovensku a v Českej republike. Gi Group tak naďalej posilňuje svoju pozíciu v strednej a východnej Európe. Transakciu, ktorú dozorná rada spoločnosti Work Service S.A. odsúhlasila 10. februára 2021, dokončia v nasledujúcich týždňoch.

Spolupráca Gi Group a Work Service sa začala vo februári 2020 podpisom investičnej dohody. V nadväznosti na ňu získala Gi Group v auguste v tejto spoločnosti väčšinový podiel a poskytla jej potrebnú finančnú podporu. Predaj slovenskej a českej pobočky Work Service je súčasťou stratégie, o ktorej rozhodla dozorná rada začiatkom roka 2019. Stratégia zahŕňa okrem tohto predaja aj zníženie finančných záväzkov a zameranie aktivít predovšetkým na poľský trh.

Skupina Gi Group ponúka od roku 2018 na Slovensku a v Českej republike pod značkami Grafton Recruitment a Gi Group široké portfólio HR služieb. Prevzatie pobočiek Work Service S.A. umožní Gi Group rozšíriť ponuku v oblasti náboru, dočasného pridelenia a outsourcingu. Zároveň posilní na oboch trhoch svoju pozíciu v oblasti náboru riadiacich pracovníkov, školení a poradenstva v oblasti HR.

„Spojením slovenských pobočiek Gi Group, Grafton Recruitment a Work Service posilníme naše pozície lídra v oblasti personálnych služieb, z čoho budú mať prospech nielen naši obchodní partneri, ale aj uchádzači," komentuje Miroslav Garaj, Managing Director spoločností Grafton Slovakia a Gi Group Slovakia.

„Pre skupinu Gi Group ide o dôležitý krok vpred. Na oboch trhoch, ktoré sú pre nás veľmi strategické, budeme silnejší a som si istý, že vďaka tomu dokážeme posilniť a zvýšiť náš podiel na trhu,” vyhlásil Stefano Colli-Lanzi, výkonný riaditeľ Gi Group.

Súčasným zákazníkom Work Service S.A. budú poskytnuté rovnaké služby ako doposiaľ, už pod značkou Gi Group Temp & Perm.

O Gi Group

Gi Group je prvá talianska nadnárodná spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, no zameriava sa aj na vyhľadávanie a výber zamestnancov, executive search, školenia, podporu relokácie, outsourcing a poradenstvo v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Vďaka procesu internacionalizácie, ktorý začala v roku 2007, spoločnosť Gi Group pôsobí v súčasnosti priamo alebo prostredníctvom strategických partnerov vo viac ako 50 krajinách Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Na konci roka 2010 dosiahla Gi Group významné uznanie vďaka svojmu vstupu do Svetovej organizácie pre zamestnanosť (WEC) ako Svetový korporátny člen.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách. Viac na www.grafton.sk.