Ďalšia vlna korony pracovný trh výrazne neovplyvní, rásť bude najmä priemysel a logistika

Ďalšia vlna korony pracovný trh výrazne neovplyvní, rásť bude najmä priemysel a logistika

Aj napriek tomu, že  vedci predpovedajú ďalšiu vlnu korony, pracovný trh bude rásť, predikuje agentúra Grafton. Zároveň predpokladá najväčší vzostup v sektore priemyslu, logistiky a služieb.

Tragické scenáre sa nekonali

Pandémia koronavírusu zmenila fungovanie celej ekonomiky, no avizované katastrofické scenáre ohľadne prepúšťania sa nekonali. Slovenské firmy svoj boj s covidom zvládli, hoci pomoc štátu nebola v adekvátnej miere a navyše sa zameriavala len na špecifické sektory. „Myslím, si, že aj ďalšie prípadné pandemické vlny ustojí pracovný trh rovnako dobre, ako tie predošlé. Firmy aj zamestnanci si na život s covidom zvykli a nastavili si svoj pracovný svet tak, aby eliminoval dopady pandémie. Tým pádom je aj strach z ďalších prípadných zmien o niečo nižší,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director personálnej agentúry Grafton.

Ak by aj došlo k výrazným pracovným a ekonomickým obmedzeniam a prepúšťaniu, pomôcť firmám a hlavne ich zamestnancom môžu rôzne programy zamerané na zmiernenie dopadov straty práce. Ide najmä o konzultácie a pomoc zamestnancom zorientovať sa na pracovnom trhu. „Už počas prvej a druhej vlny sme sa snažili našim klientom pomáhať. Nielen zorientovať sa v aktuálnych zmenách, ale tiež poskytovať odbornú súčinnosť v čerpaní štátnej pomoci  na rôznych úrovniach. Najlepšie však, čo môžu zamestnanci vtedy urobiť, je ukázať istú mieru spolupatričnosti a pochopenia so zamestnávateľom. Ten sa totiž, rovnako ako oni, ocitne v neľahkej situácii a nie vlastnou vinou,“ objasňuje odborník a dodáva: „So zamestnancami v takomto prípade pravidelne komunikujeme, informujeme ich o vývoji vo firme a pomáhame im nájsť plnohodnotnú náhradu za stratenú pozíciu. V maximálnej možnej miere sme pripravení pomáhať aj naďalej.“

Zamestnanosť bude rásť

Podľa údajov personálnej agentúry Graftonu sa v tomto období bude značná časť zamestnancov relokovať z oblasti gastro sektora a služieb využívaných najmä v letnej a turistickej sezóne do segmentu priemyslu, logistiky a služieb. Takíto kandidáti totiž často pracujú na dohody mimo bežnej pracovnej zmluvy a pomeru. Zároveň sa budú zamestnanci vracať späť zo sezónnych prác v zahraničí. Na jesenné a zimné obdobie však budú vyhľadávať stabilnejšiu prácu, ktorú im môže poskytnúť práve oblasť priemyslu a výroby. V tej Slovensko už dlhodobo zaznamenáva výrazný nedostatok uchádzačov.

Nárastu zamestnanosti bude čiastočne pomáhať aj zvýšený dopyt spoločností o pracovnú silu zo zahraničia. „Predpokladáme, že v tomto prípade nastane nárast zamestnancov z tradičných regiónov, ako je Ukrajina a krajiny Balkánu. Najväčší nárast však bude určite na pozíciách, kde zaznamenávame v súčasnosti najväčší nedostatok. Ide o typické pozície v oblasti výroby - dopyt je po operátoroch, zriaďovačoch a nastavovačoch strojov a zariadení, pracovníkoch v logistike a podobne,“ komentuje M. Garaj.