Benefits

Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota práce

Zamestnancov teraz viac zaujíma zdravie, ekonomická stabilita a istota práce

Zamestnanci i uchádzači o prácu zmenili v tomto roku svoje priority – aktuálne na prvé miesto dostali obavy o zdravie, ekonomickú stabilitu a istotu práce. V porovnaní s obdobím pred pandémiou teraz zamestnanci viac vyžadujú benefity, ktoré umožňujú ochrániť alebo upevniť ich zdravie. Vyplýva to z prieskumu zamestnaneckých preferencií, ktorý vo februári a júni tohto roka uskutočnila personálna agentúra Grafton Recruitment.  

 

Medzi benefitmi, o ktoré majú uchádzači najväčší záujem tento rok vedie flexibilná pracovná doba spolu s prémiami, alebo inými firemnými bonusmi, päť a viac týždňov dovolenky a v prípade robotníckych pozícií aj stravné lístky. „Koronakríza priniesla turbulentné zmeny pre všetkých. V priebehu niekoľkých týždňov zamestnanci úplne zmenili svoje priority a očakávania. Ak im budú chcieť personalisti vyhovieť, musia od základu prepracovať niekedy aj roky budovaný systém benefitov. Monohokrát je totiž vidieť pomerne veľký rozdiel medzi tým, čo firmy poskytujú a o čo majú zamestnanci skutočný záujem,“ hovorí Miroslav Garaj, riaditeľ Grafton Recruitment.

Nie vždy sú ale očakávania ľahko realizovateľné. Asi najväčší rozdiel medzi tým, čo firmy ponúkajú a čo by od nich zamestnanci alebo uchádzači chceli, možno vidieť v prípade trinásteho platu, príspevku na dovolenku a dorovnania mzdy v prípade pracovnej neschopnosti.

 

Zamestnancom záleží viac na zdraví

Okrem najpopulárnejších a najčastejšie poskytovaných benefitov prieskum potvrdil aj rastúcu snahu zamestnancov chrániť svoje zdravie. „Prieskum sme realizovali v dvoch vlnách, pred vypuknutím pandémie a po ukončení núdzového stavu. Pri porovnaní výsledkov bolo zrejmé, že v júni respondentov oveľa viac priťahovali benefity, ktoré súvisia so starostlivosťou a ochranou zdravia,“ komentuje Miroslav Garaj s tým, že najväčší nárast záujmu je aj o prácu z domu, zdravotné voľno, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a služobné autá.

 

Homeoffice

Núdzový stav presunul väčšinu pracovníkov z administratívy do domácich kancelárií. Práca z domu bola už predtým vyhľadávaný benefit, no nie každá firma ho v dostatočnej miere aj ponúkala. V čase pandémie si zamestnávatelia preverili, že homeoffice funguje, produktivita zamestnancov počas neho neklesá a rastie ich spokojnosť. A to sa odrazilo aj v zmene prístupu. Zatiaľ čo v marci sa na nedostatok práce z domu sťažovalo zo všetkých oslovených v prieskume až 40% pracovníkov v administratíve, teraz je to len 27%. Homeoffice pred koronou aspoň čiastočne využívalo 52% percent pracovníkov v nevýrobnej sfére, v júni to už bolo 70% oslovených. V IT firmách ide dokonca ešte o vyšší podiel. Záujem o prácu z domu v rámci prieskumu vyjadrilo viac ako 95% respondentov z administratívy a IT sektora.

 

Zdravotné voľno

Pandémia spôsobila aj vyššiu mieru poskytovania tzv. sick days (zdravotného voľna). V marci túto možnosť ponúkalo 57% zamestnávateľov v administratíve, dnes to je až 65%. Ide o benefit, ktorý zabráni pracovníkom s prvými symptómami prakticky akejkoľvek choroby prísť do kancelárie a rozšíriť nákazu medzi kolegami. Dá sa teda očakávať, že sa jeho ponuka vo firmách ešte rozšíri. Potenciál má predovšetkým vo výrobnej sfére, kde pracovné voľno môže využívať len 38% pracovníkov, v čase pred pandémiou to však bolo o 10 percentnch bodov menej. Záujem oň má však takmer 90% respondentov prieskumu z výrobnej a 95% z admninistratívnej sféry.

 

Nadštandardná zdravotná starostlivosť

So zdravím súvisí aj ďalší benefit, o ktorý v porovnaní s dobou pred koronou stúpol záujem. Ide o nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Predtým ju ponúkali väčšinou zamestnávatelia v nevýrobnej sfére, teraz však o ňu rastie záujem aj medzi robotníkmi. Záujem o tento benefit má 65% respondentov, no len 18% z nich ho od zamestnávateľa aj dostane.

 

Služobné auto a parkovacie miesto

Zaujímavou zmenou v porovnaní s obdobím pred pandémiou je nárast záujmu zamestnancov z IT o služobné auto a súčasne aj o parkovacie miesto. Cestovanie v MHD je do istej miery rizikové, preto ide o logický vývoj situácie. Zároveň je táto zmena priorít veľká príležitosť pre firmy, ktoré nemôžu nájsť potrebných zamestnancov expertov. Ponuka služobného auta s parkovaním im nepochybne zvýši šance. Tento benefit ponúka len tretina zamestnávateľov, záujem o neho je ale dvojnásobný.

 

 

TOP 5 najžiadanejšie benefity

 

Nevýrobná sféra

IT

Výrobná sféra

Flexibilný pracovný čas

Flexibilný pracovný čas

Bonusy / prémie

Bonusy / prémie

Možnosť práce z domu

Dovolenka 5 týždňov a viac

Dovolenka 5 týždňov a viac

Bonusy / prémie

Stravné lístky

Zdravotné voľno

Každoročná revízia platu

13. / 14. plat

Možnosť práce z domu

Dovolenka 5 týždňov a viac

Občerstvenie na pracovisku

 

 

TOP 5 benefity, kde záujem zamestnancov prevyšuje ponuku zamestnávateľov

 

Nevýrobná sféra

IT

Výrobná sféra

13. / 14. plat

13. / 14. plat

Dorovnanie platu pri PN

Príspevok na dovolenku

Individuálny rozpočet na osobný rast

Príspevok na dovolenku

Dorovnanie platu pri PN

Príspevok na dovolenku

13. / 14. plat

Individuálny rozpočet na osobný rast

Príspevok na MHD

Individuálny rozpočet na osobný rast

Vianočné odmeny

Dorovnanie platu pri PN

Vianočné odmeny