Prieskum Graftonu: Ako si udržať mladých zamestnancov? Dajte im možnosť rásť

Prieskum Graftonu: Ako si udržať mladých zamestnancov? Dajte im možnosť rásť

Čo je pre mladých ľudí najväčším motivátorom, aby ostali u jedného zamestnávateľa dlhšie? Čo ich naopak demotivuje? Na aké benefity ich môže nalákať konkurencia? To všetko zisťovala personálna agentúra Grafton Recruitment v rámci veľkej analýzy pracovného trhu, ktorú uskutočnila v dvoch vlnách na jar a v lete tohto roku.  

 

Pre zamestnanca na začiatku kariéry je omnoho dôležitejšia možnosť rozvoja a kariérneho rastu ako pre jeho kolegu, ktorý už má viac ako 5 rokov praxe. „Zamestnanci s rozbehnutou kariérou počas pandémie nemajú chuť experimentovať a istota stabilného miesta je pre nich kľúčová. Pre firmy je naopak náročnejšie udržať mladších ľudí na začiatku kariéry, ktorí neváhajú riskovať a za cenu lepších podmienok pre vlastný profesný rozvoj odísť ku konkurencii,“ vysvetľuje Miroslav Garaj, riaditeľ Grafton Recruitment.

 

Ak spoločnosti dlhodobo neumožnia mladým zamestnancom kariérne rásť, nebudú váhať odísť. Podľa prieskumu budú zároveň hľadať práve také miesto, kde im zamestnávateľ zabezpečí kurzy a školenia, na ktorých môžu rozvíjať svoje schopnosti a učiť sa nové zručnosti. „Náš prieskum potvrdil trend, ktorý v poslednom čase narastá – profesne mladším zamestnancom záleží na vlastnom rozvoji oveľa viac, ako na ostatných formách benefitov. Firmy, ktoré im zabezpečia školenia a vzdelávacie kurzy budú mať vyššiu šancu si ich udržať, ale aj naopak – práve na možnosti vzdelávania môžu lákať nádejné talenty od konkurencie,“ vysvetľuje Miroslav Garaj.

 

Podľa rovnakého prieskumu Graftonu osobný rozvoj patrí medzi najsilnejšie potreby u IT špecialistov, ale aj pracovníkov v obchode, financiách a bankovníctve. Celkovo motivuje kariérny rast, osobný rozvoj a nadobúdanie nových skúseností až 32% zamestnancov. Nemožnosť kariérneho rastu demotivuje až 36% pracovníkov. Riziká spojené s hľadaním práce sú ochotnejší podstúpiť bezdetní zamestnanci, naopak tí ktorí si založili rodinu, prácu neplánujú zmeniť, alebo si novú prácu vyberajú skôr s ohľadom na istotu miesta.