Shop worker covid

Povolania s najvyšším rizikom nákazy počas pandémie: Najohrozenejší sú dentisti a ošetrovatelia, najmenšie riziko hrozí právnikom, vývojárom a ekonómom

Povolania s najvyšším rizikom nákazy počas pandémie: Najohrozenejší sú dentisti a ošetrovatelia, najmenšie riziko hrozí právnikom, vývojárom a ekonómom

I keď ľudia na celom svete počas pandémie koronavírusu využívajú bezpečnú prácu z domu, pracovníci v mnohých ďalších profesiách si to nemôžu dovoliť. Zamestnanci v „základných“ službách štátu pokračovali aj počas pandémie vo svojej práci ako zvyčajne a vystavili sa tak oveľa vyššiemu riziku potenciálnej nákazy. Uvádza to štúdia, ktorá posudzuje riziko nákazy pri takmer 1000 povolaniach.

 

Zo štúdie podľa očakávaní vyplýva, že riziku sú najviac vystavení zdravotníci, no nielen oni – existuje mnoho ďalších povolaní, ktoré je potrebné počas pandémie vykonávať. Hneď po zdravotníkoch je nákazou najviac ohrozený palubný personál lietadiel. Potom sú to napríklad lekárnici, vodiči autobusov, kuriéri alebo pracovníci v pokladni obchodov. „Pandémia ukázala, aké dôležité sú pre chod spoločnosti zamestnania, pri ktorých ľudia niekedy nevnímajú reputáciu, akú by si zaslúžili. V prvej línii nie sú len lekári, patrí do nej omnoho viac profesií, v ktorých podstupujú ľudia vysoké riziko nákazy. Iba vďaka ich nasadeniu sa nám všetkým na Slovensku darí prekonať túto pandémiu bez vážnejších problémov,“ hovorí Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton Recruitment.

 

Štúdia ukázala aj to, ktoré profesie sú ohrozené najmenej – sú to právnici, poštoví doručovatelia, vývojári webových stránok, hardvéroví špecialisti a astronómovia. Úplne najnižšie skóre rizika, 1,4 získala profesia ekonóm. „Tieto zamestnania si nevyžadujú intenzívny kontakt s inými ľuďmi v uzatvorenom priestore ani v bežnom režime, preto sú aj počas pandémie Covid19 zvýhodnené nižším rizikom nákazy,“ dodáva Miroslav Garaj.

 

 

Vybrané profesie a ich ohrozenie pandémiou podľa VisualCapitalist.com

 

Profesia

Covid19 skóre rizika

Dentálni hygienici

99,7

Obsluha dýchacích prístrojov

95,0

Zubári

92,1

Ošetrovateľky

90,2

Všeobecní lekári

90,1

Zdravotné sestry

86,1

Špecialisti na rádiológii

84,1

Letušky

75,6

Pracovníci vo veterinárnych ambulanciách

74,9

Záchranári

70,7

Šoféri autobusov

67,3

Pedagógovia v materských školách

65,8

Hasiči

63,2

Pracovníci lekární

62,5

Kaderníci, kozmetici

62,1

Terénni sociálni pracovníci

60,3

Učitelia na základných školách

53,8

Policajti

51,8

Manikéri, pedikéri

49,4

Recepční

43,6

Pracovníci v pokladni

41,6

Kuriéri

41,0

Právnici

23,0

Poštoví doručovatelia

16,0

Vývojári webových stránok, webdizajnéri

12,5

Hardvéroví špecialisti

6,0

Znalci

5,20

Astronómovia

2,0

Ekonómovia

1,4

 

 

Ako sa hodnotilo?

Každej z profesií udelili skóre, založené na vyhodnotení údajov o troch fyzických atribútoch zamestnania:

 

Kontakt s ostatnými:

Ako veľmi si táto práca vyžaduje kontakte s ostatnými, aby ju bolo možné vykonať?

Fyzická blízkosť:

Do akej miery si táto práca vyžaduje, aby pracovník vykonával úlohy v tesnej fyzickej blízkosti ľudí?

Vystavenie chorobe a infekcii:

Ako často si táto práca vyžaduje vystavenie nebezpečným podmienkam?

 

Každému atribútu potom pridelili rovnakú váhu a všetky tri spojili, aby dosiahli konečné skóre rizika počas pandémie medzi 0 a 100, pričom 100 predstavuje najvyššie možné riziko. Aj keď niektoré z týchto zistení môžu byť zrejmé - zdravotné sestry a záchranári majú vyššiu šancu na vystavenie vírusu, ako napríklad právnici a weboví vývojári - tieto súbory údajov umožnili priradiť kvantitatívnejší údaj k úrovni rizika každého povolania.

 

Výsledky celej štúdie a vizuálny graf pre takmer 1000 pracovných pozícií sú dostupné na adrese https://www.visualcapitalist.com/the-front-line-visualizing-the-occupations-with-the-highest-covid-19-risk/