Corona virus

Pandémia môže pripraviť o prácu až 200 miliónov ľudí

Pandémia môže pripraviť o prácu až 200 miliónov ľudí

Podľa zistení agentúry Spojených národov, International Labour Organization (ILO), celkovo 81% celosvetovej pracovnej sily s 3,3 miliardami ľudí malo svoje pracovisko v súvislosti s opatreniami proti pandémii úplne alebo čiastočne zatvorené. V priebehu druhého štvrťroka 2020 v tejto súvislosti príde k celosvetovému poklesu odpracovaného času v priemere až o 6,7%, čo znamená, že takmer  200 miliónov ľudí by mohlo skončiť bez práce. Dopad pandémie je pritom rovnaký tak v rozvinutých, ako aj v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Najväčší pokles sa predpokladá v arabských štátoch (8,1%, čo zodpovedá 5 miliónom pracovníkov na plný úväzok), v Európe (7,8% alebo 12 miliónov pracovníkov na plný úväzok) a Ázii a Tichomorí (7,2%, 125 miliónov pracovných miest).

 

Podľa ILO ide o najzávažnejšiu celosvetovú krízu od vypuknutia druhej svetovej vojny. Ako veľmi sa kríza na pracovnom trhu rozvinie záleží od dvoch faktorov – ako rýchlo sa svetová ekonomika zotaví v druhej polovici roka a ako efektívne zvýšia politické opatrenia dopyt po pracovnej sile.

Národná banka Slovenska odhaduje prepad slovenskej ekonomiky o 9%. NBS predpokladá, že na Slovensku ubudne 45 tisíc až 100 tisíc pracovných miest. Je to výrazne menej, ako predpokladala pred mesiacom. Ekonómovia centrálnej banky totiž do svojej prognózy zarátali aj opatrenia na pomoc ekonomike, ktoré prijala vláda. Okrem toho, väčšina opatrení, ktoré momentálne robia zamestnávatelia na Slovensku, smerujú k udržaniu pracovnej sily.

„Neznamená to že to takto bude aj naďalej, ale zatiaľ je snaha zamestnancov udržať a prečkať súčasnú situáciu. Ak po pandémii príde hospodárska recesia, čo sa zrejme stane, bude nasledovať prepúšťanie zamestnancov zapríčinené poklesom dopytu po tovaroch, službách a vplyvom globálnych opatrení. Oproti poslednej recesii v roku 2009 bude tá súčasná pravdepodobne oveľa silnejšia, keďže zasiahnuté sú momentálne takmer všetky odvetvia hospodárstva vrátane kultúry, športu, cestovania a podobne. Prepad priemyslu a zvlášť automobilového bude jeden faktor problémov, no zároveň veľmi utrpí celý domáci aj celosvetový turistický priemysel, keďže obmedzenia v rámci pohybu ľudí budú pokračovať ešte niekoľko mesiacov,“ hovorí Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton Recruitment.

 

Náhly pokles trhu zasiahol rôzne odvetvia hospodárstva viacerými spôsobmi. S poklesom cestovania na minimum a výrazne obmedzeným spoločenským životom patria odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb medzi tie, ktoré trpia celosvetovo najviac, spolu s výrobou, veľkoobchodom a maloobchodom, nehnuteľnosťami a malým podnikaním. Spoločne tvoria takmer 38% celosvetovej pracovnej sily, pričom v týchto odvetviach po celom svete je zamestnaných 1,25 miliardy ľudí. Najviac postihnuté krízou sú Amerika a Európa, kde v týchto odvetviach pracuje v priemere až 42% všetkých zamestnancov na plný úväzok.

 

„Globálne firmy budú svoje správanie prispôsobovať celosvetovým trendom, no pre našu ekonomiku bude existenčne dôležité postupne ekonomiku otvárať a dať priestor lokálnym firmám ponúkať svoje tovary a poskytovať službu odberateľom. Tí sa následne už musia popasovať s atraktivitou toho, čo ponúkajú, ale ak nebudú mať možnosť podnikať, bude naša krajina blokovaná,“ dodáva Miroslav Garaj.