woman with mask

Na Slovákov dopadla koronakríza v zamestnaní tvrdšie ako na Čechov

Na Slovákov dopadla koronakríza v zamestnaní tvrdšie ako na Čechov

Personálna agentúra Grafton Recruitment uskutočnila v Českej a Slovenskej republike unikátnu analýzu pracovného trhu, ktorá mapuje nielen nálady a priority na pracovnom trhu, no zaznamenala aj zmeny v správaní zamestnancov pred a počas koronakrízy. Analýza zároveň ukázala, v čom sú Slováci a Česi rovnakí a v čom sa ich zamestnanecké preferencie líšia.

 

Podľa prieskumu Graftonu koronakríza dopadla na slovenských zamestnancov oveľa tvrdšie, ako na kolegov v Českej republike. „Na Slovensku sa v oveľa väčšej miere znižovala mzda a siahalo sa na benefity. Rozdiel robí v oboch prípadoch až 10 percentuálnych bodov,“ vysvetľuje Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton Recruitment. Zatiaľ čo v Českej republike pandémia vzala ľuďom chuť meniť zamestnanie, na Slovensku sa masovo prepúšťalo a vyvolalo to oveľa vyšší záujem o novú prácu. „To sa odrazilo aj v na prvý pohľad významných rozdieloch. Na Slovensku intenzívne hľadalo prácu až 17 percent ľudí a 26 percent zisťovalo možnosti zmeny pozície, pričom v Českej republike si muselo prácu intenzívne hľadať len 6 percent a možnosti zmeny zisťovalo 13 percent opýtaných,“ dodáva Garaj.

 

Oba národy však prejavili zhodu v kľúčových parametroch, čo by ich motivovalo k zmene zamestnania – sú to výška mzdy a istota dlhodobého zamestnania.

 

Rozdiely sú aj v tom, ako si Slováci a Česi hľadajú prácu. Na Slovensku využívame viac internet a v oveľa vyššej miere dôverujeme profesionálom z personálnych agentúr, v Čechách zas dajú viac na odporúčanie známych a inzerciu v médiách. Česi oveľa viac využívajú aj Úrady práce. Slováci na internete preferujú Linked In s relatívne veľkým náskokom pred sociálnou sieťou Facebook a v Čechách to je úplne naopak. Prieskum tiež ukázal, že v oboch krajinách rastie podiel ľudí, ktorí hľadajú prácu na webových stránkach zamestnávateľov a firmy, ktoré aktívne budujú svoju značku sú dnes vo výhode.

 

Na Slovensku sú najlákavejšie odbory IT, manažment a logistika a doprava. Česi preferujú sofistikovanejšie odbory - najviac ich priťahuje IT, vzdelávanie a výskum a vývoj.

 

Veľké rozdiely ukázal prieskum aj v potrebách ľudí v oboch krajinách. Zatiaľ čo najsilnejšie potreby v Čechách sú dobrý plat, stabilita a to, aby práca ľudí bavila, na Slovensku to sú stabilita a rovnováha medzi prácou a oddychom (worklife balance). Plat je najdôležitejším parametrom až pre 44 % opýtaných Čechov, na Slovensku je to prekvapujúco až piata kľúčová priorita (22 % opýtaných).

 

Na Slovensku sú zamestnávatelia k ľuďom ústretovejší

Prieskum ukázal aj ďalší zaujímavý rozdiel na oboch pracovných trhoch – na Slovensku zamestnávatelia vychádzajú v ústrety zamestnancom vo vyššej miere ako v Čechách (rozdiel je až 10 percentuálnych bodov). Na Slovensku sú zamestnávatelia ústretovejší pri spolurozhodovaní o postupoch a harmonograme na pracovisku a v podpore osobného rozvoja a vzdelávania zamestnancov, v Čechách zas pri nastavení flexibilnej pracovnej doby. Slovenskí zamestnávatelia boli oveľa pružnejší aj pri umožnení práce z domu (rozdiel až 20 percentuálnych  bodov). Pre obe krajiny platí, že ľudia, ktorým zamestnávateľ vychádza v ústrety sú v práci spokojnejší, nie sú vystavení zbytočnému stresu a nepremýšľajú tak často o odchode do inej firmy.

 

Zhoda panuje v tom, čo motivuje zamestnancov v oboch krajinách v ich práci – na prvom mieste je výška mzdy a potom s miernymi odchýlkami osobný rozvoj, zmysluplnosť práce a pracovný kolektív. V oboch prípadoch sa ukázalo, že benefity momentálne nepatria medzi hlavné motivátory.

 

Veľmi podobné výsledky priniesol prieskum aj pri otázke, čo zamestnancov najviac demotivuje. V oboch krajinách to je nízka mzda, zlá organizácia práce, zlý šéf či pracovný kolektív.

 

Pracovný trh na Slovensku a v Českej republike

Kľúčové zhody

Kľúčové rozdiely

  • Motivácia k zmene zamestnania
  • Dopad korony: znižovanie mzdy a obmedzenie benefitov
  • Motivácia v práci
  • Nutnosť hľadať novú prácu
  • Demotivácia v práci
  • Spôsob, ako ľudia hľadajú prácu

 

  • Odbory, ktoré ľudia uprednostňujú

 

  • Potreby ľudí v práci

 

  • Ústretovosť zamestnávateľov