Generations

Dve tretiny mladých uprednostňujú vyšší príjem na úkor voľného času, ukázal prieskum Grafton Slovakia

Dve tretiny mladých uprednostňujú vyšší príjem na úkor voľného času, ukázal prieskum Grafton Slovakia

Mladí ľudia si chcú skôr zarobiť, a to aj na úkor voľného času. U starších generácií si ich čas kúpite ťažšie. Ukázal to generačný prieskum preferencií, ktorý zrealizovala personálna agentúra Grafton Slovakia. Až 65 % zamestnancov vo veku 24 a menej rokov je ochotných pracovať nadčas. V skupine od 25 do 28 rokov ochota klesá, nadčasy pred voľnom uprednostňuje už len 47 % opýtaných. V skupine zamestnancov nad 29 rokov si voľný čas cení viac ako peniaze až 70 % respondentov.

Cieľom nového prieskumu Graftonu bolo porovnať pracovné návyky a rôzne preferencie naprieč jednotlivými generáciami kandidátov na pracovnom trhu a potvrdiť či vyvrátiť rôzne predsudky a dogmy. Prieskum agentúra urobila v rámci troch generačných kategórií, a to 24 rokov a menej, 25 až 28 rokov a do poslednej kategórie spadali respondenti vo veku 29 rokov a viac. „Okrem ohraničenia veku sme sa snažili oslovovať kandidátov z rôznych prostredí, to znamená absolventov nielen vysokých, ale aj stredných škôl, ktorí sa chystajú pracovať alebo už pracujú,“ vysvetľuje Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton Recruitment. Grafton u svojich kandidátov využil formu online dotazníka a následne vyhodnotil takto získané údaje od 1 200 respondentov.

Ľudia vo veku 29 rokov a viac preferujú zotrvať na jednom mieste 5-6 rokov

S pribúdajúcim vekom respondenti preferujú zostávať u jedného zamestnávateľa dlhšie, zistil v prieskume Grafton. Veková skupina do 24 rokov najčastejšie dáva prednosť ostať vo firme 3-4 roky, k tejto možnosti sa priklonilo 57 % opýtaných. Kategória od 29 rokov najviac uvádzala dobu 5-6 rokov, a to v 45 % prípadov, pričom ďalších 28 % si dokonca zvolilo eventualitu 7 rokov a viac. V tejto súvislosti je dobrou správou pre zamestnávateľov, že žiadna z vekových skupín zďaleka nepreferuje zostať u jedného zamestnávateľa menej ako 2 roky.

Čerstvo doštudovaní absolventi, ktorí sú pripravení naplno sa zapojiť do pracovného procesu, preferujú prácu v odbore, ktorý vyštudovali. Istotu v ňom hľadá až 52 % vo veku 24 rokov a menej. Oproti tomu staršie generácie, možno aj po dlhších skúsenostiach na svojich pozíciách, naznačujú, že ich študijný odbor nemusí byť hlavným prvkom udávajúcim ich profesijné smerovanie. Mladší zamestnanci preukazujú aj vyššiu ochotu pracovať pre korporáty. S pribúdajúcim vekom táto preferencia klesá až o 10 percent.

Pri niektorých témach sme všetci rovnakí

Prieskum Graftonu tiež ukázal, že existujú spoločné témy, kde vek zamestnanca nehrá žiadnu rolu. Prvými troma motivátormi, ktoré bez ohľadu na vek upútajú ľudí hľadajúcich si uplatnenie, sú inzerovaná výška mzdy, samotná agenda pri danej otvorenej pozícii a pružná pracovná doba. Benefity skončili prekvapujúco až na štvrtom mieste. Až 96 percent všetkých opýtaných prejavilo ochotu učiť sa alebo zdokonaliť znalosti cudzích jazykov. Ukázalo sa tiež, že respondentom celkovo o čosi viac vyhovuje – hoci v priemere nie nejako výrazne – vyšší radový mesačný príjem než lákadlo v podobe 13. a 14. mzdy.

Za najväčšiu autoritu označovali respondenti človeka, ktorý je odborník vo svojom odbore, až za touto odpoveďou sa na druhé miesto dostali nadriadení. Ďalšie dve miesta obsadili pracovne skúsenejší kolegovia a tí kolegovia, ktorým sa dá veriť.

Prieskum vyvracia aj stereotypy

Prieskum Graftonu priniesol aj prekvapujúce výsledky. „Často si pri výbere zamestnancov povieme, že toto je taká či onaká generácia, ktorá sa určite bude správať podľa našich predpokladov. Je to však skutočne tak?“ pýta sa Garaj. Výsledky potvrdili, ale aj popreli oprávnenosť viacerých stereotypov vo vnímaní.

„Zisťovali sme napríklad to, či mladí ľudia v zhode so všeobecnými odhadmi naozaj oproti tým skôr narodeným kladú väčší dôraz na to, ako zamestnávateľ dbá na životné prostredie. V porovnaní s ostatnými generáciami však napokon príslušný motivátor dostal práve u nich najnižšie hodnotenie,“ prezrádza odborník z Graftonu. Naopak, podľa očakávania sa potvrdil iný stereotyp, na prvých priečkach sa pri hľadaní novej pracovnej pozície umiestnili motivátory týkajúce sa výšky mzdy, náplne práce a rôznych benefitov.