patina zamestnancov je nespokojna s trvanim cesty do prace

Pätina zamestnancov je nespokojná s trvaním cesty do práce

Pätina zamestnancov je nespokojná s trvaním cesty do práce

Cesta do zamestnania Slovákom najčastejšie trvá od 20 do 30 minút. Takéto rozpätie uviedlo 30 % respondentov prieskumu kandidátskych preferencií, ktorý na vzorke 1 095 uchádzačov zrealizovala personálna agentúra Grafton Slovakia.

Hodinu či ešte viac sa do zamestnania presúva 7 % účastníkov ankety. Z domu pracujú necelé 2 % oslovených. Dovedna 72 % prispievateľov sa dostane do roboty do pol hodiny.

Dve tretiny ľudí – konkrétne 67 % - považujú dobu svojej prepravy do práce za vyhovujúcu. Pätina osôb (20 %) priznala, že čas strávený cestou do zamestnania si vyhodnocuje ako nadmerný. Zvyšných 13 % by naopak znieslo aj dlhšiu cestu.

Zaujímavosťou je, že posledný uvedený údaj medziročne výrazne klesol o 9 % - a to z 22 %. Takmer vôbec sa nezmenil podiel zamestnancov nespokojných s časom cesty do zamestnania – v roku 2017 ich totiž bolo 21 %. Pritom v Česku za identické obdobie zaznamenali pri tomto ukazovateli nárast z 23 % na 30 %.

Čas na dochádzanie je čoraz podstatnejším faktorom

„S tým, ako stúpol počet neobsadených pracovných pozícií a opakovane sa umiestňujeme v rámci EÚ na popredných priečkach v súťaži o najnižšiu nezamestnanosť, úplne logicky klesá ochota dochádzať za prácou, prípadne sa dokonca sťahovať. Čas strávený cestou do zamestnania je čoraz podstatnejším faktorom pri zvažovaní pracovných ponúk,“ upozorňuje Jitka Součková, Marketing Manager CZ&SK spoločnosti Grafton.

„Zamestnávatelia by sa pri hľadaní pracovníkov mali zamerať na skupinu tých ľudí, ktorí do práce dochádzajú dlhšie, ako by chceli. S najväčšou pravdepodobnosťou budú náchylnejší k zmene, keď dostanú ponuku na adekvátnu prácu v menšej vzdialenosti od bydliska,“ konštatuje Jitka Součková a na základe zistení dodáva, že ponuka zamestnania s dobou dochádzania do 60 minút bude pre väčšinu ľudí rovnako atraktívna ako ponuka s dochádzaním do 30 minút iba v prípade mzdy vyššej o pätinu.

Dôležitým odkazom pre zamestnávateľov je, že spokojnosť s prácou rastie, keď zamestnanci majú možnosť kratšie cestovať alebo pracovať z domu, prípadne sa prepravovať pešo či na bicykli. Takéto možnosti prispievajú k pohode zamestnancov a zvyšujú ich lojalitu, čo v konečnom dôsledku vedie k znižovaniu nákladov zamestnávateľov.

Každu minútu navyše vnímame ako zrážku 1 % zo mzdy

Podľa U.S. Census Bureau je v Spojených štátoch amerických priemerná doba dochádzania jedným smerom 25 minút a 24 sekúnd. V Anglicku je to 30 minút – o 6 minút viac ako pred dvadsiatimi rokmi. Príslušná štúdia University of the West of England (UWE) v Bristole zároveň odhalila úmeru medzi trvaním dochádzania a mzdou: každá minúta cestovania navyše vyvoláva približne rovnako negatívny pocit, aký by priniesla 1-percentná zrážka z príjmu (20 minút = 19 %).

Dlhé dochádzanie má na spokojnosť s prácou väčší vplyv u žien. Podľa autorov spomenutého prieskumu UWE to „zrejme má súvis s ich intenzívnejšou starostlivosťou o domov a rodinu“. Štúdia okrem toho ukázala, že čas strávený dochádzaním berú ľudia pozitívnejšie, keď sa prepravujú pešo či na bicykli v porovnaní s hromadnou dopravou alebo autom. Vnímajú totiž takúto aktivitu skôr ako voľnočasovú a k tomu aj zdraviu prospešnú.

Zdĺhavé dochádzanie do zamestnania síce redukuje spokojnosť s danou prácou, ale nie so životom ako takým, pretože „väčšinou to znamená zlepšenie pracovného statusu, sociálneho zaradenia a rodinnej situácie“. Štúdia ďalej odhalila, že tolerantnejší voči dlhému dochádzaniu sú mladí ľudia a nižšie príjmové vrstvy: „Môže to vyplývať zo skutočnosti, že tieto skupiny všeobecne ľahšie akceptujú dlhé dochádzanie ako určitú formu nevyhnutnosti.“