Gi Group kúpila Grafton Recruitment

Talianská nadnárodná skupina Gi Group, spoločnosť, ktorá je jedným z globálnych lídrov v oblasti HR služieb, dokončila akvizíciu firmy Grafton Recruitment Europe.  

Gi Group je jedným zo svetových lídrov, aktívnych v službách so zameraním na rozvoj trhu práce, angažuje sa aj v oblasti zamestnávania na trvalý pracovný pomer a dočasného pridelenia, realizuje vyhľadávanie a výber zamestnancov, executive search, školenia, poskytuje podporu pri relokácii, outsourcing, konzultácie v oblasti HR a administratívnych služieb.

K dnešnému dňu operuje Gi Group priamo alebo prostredníctvom strategických partnerstiev vo viac ako 50 krajinách v Európe, Ázii, Afrike a Amerike. Je tiež jedným z globálnych korporátnych členov WEC (Svetovej organizácie pre zamestnanosť).

Výsledkom tejto akvizície bude, že klienti Graftonu budú ťažiť z odbornosti skutočného globálneho partnera a zároveň budú môcť využiť širšie portfólio strategických HR riešení pre zamestnávanie na trvalý pracovný pomer aj na dočasné pridelenie, outsourcing, školenia a outplacement.

V záujme zachovania plynulosti a udržania dobrých obchodných vzťahov sa styčné body pre klientov a dodávateľov Graftonu nemenia.

 „Gi Group je významným hráčom na európskom trhu HR služieb. Prináša celý rad inovácií ako do náborového procesu, tak aj do rozšírenia celého portfólia HR služieb a riešení. Toto spojenie nám prinesie nové príležitosti rozvoja, z ktorého budú profitovať nielen naši klienti, ale aj kandidáti,“ hovorí  Thibault Lefebvre, európsky riaditeľ spoločnosti Grafton Recruitment.

„V kontexte našich rozvojových plánov zvýši toto spojenie našu konkurencieschopnosť, rovnako ako našu medzinárodnú prítomnosť v srdci Európy, kde už pôsobíme  v oblasti náboru na dočasné pridelenie. Z pozície globálneho hráča, ktorým sme sa počas posledných 20 rokov stali, a zároveň v kontexte trhu, ktorý je stále viac  riadený kandidátmi, nám skúsenosti z Graftonu umožnia posilňovať portfólio našich HR riešení a tým aj našu schopnosť vytvárať  hodnoty pre rozvoj trhu a lepšie naplniť stále rastúce požiadavky klientov a kandidátov,“ hovorí Stefano Colli-Lanzi, zakladateľ a CEO Gi Group.