environmentalisti nie su velmi ziadani

Environmentalisti nie sú veľmi žiadaní, ITčkari idú na dračku. Akí sú súčasní absolventi vysokých škôl na Slovensku?

Environmentalisti nie sú veľmi žiadaní, ITčkari idú na dračku. Akí sú súčasní absolventi vysokých škôl na Slovensku?

Špecialista na informačné technológie je na Slovensku stále žiadaný, pritom je jedno, či je to človek s praxou alebo ide o absolventa vysokej školy. Firmy za ich prácu bežne dávajú štvorciferné sumy a nemusia sa začínať vždy len jednotkou. Ideálne, ak ovládajú aspoň jeden cudzí jazyk, vítaná je tiež špecializácia. V čom sa však líšia od absolventov spred 5 rokov?

Nielen v Bratislavskom a Košickom  kraji, ale po celom Slovensku, sú žiadaní IT profesionáli, vysoký dopyt je už po absolventoch vysokých škôl z týchto odborov. Na dračku idú aj nižšie technické pozície, kde postačuje stredoškolské vzdelanie. Uplatnenie na trhu práce nájdu aj študenti ekonomických fakúlt, pretože účtovníkov vo firmách nie je nikdy dosť. Naopak, najhoršie sa zamestnajú absolventi humanitných odborov – prírodovedci, environmentalisti a vysokoškolskí študenti sociálnej práce. Ako vysvetľuje Jitka Součková z personálnej agentúry Grafton Slovakia, dopyt kopíruje aktuálnu štruktúru zamestnávateľov naprieč celým Slovenskom: „Absolventi technických vysokých škôl totiž okrem svojej špecializácie ovládajú jeden až dva cudzie jazyky. Čo sa týka absolventov stredných škôl, žiadaní sú remeselníci – obrábači kovov, obsluha CNC, zvárači a podobne.“

Naše školy im nestačia, plat očakávajú vyšší o 300 eur

Na základe odboru, v akom chcú študenti pôsobiť v budúcnosti, no tiež na základe kvality výučby a možností budúceho uplatnenia, cestujú študenti vysokých škôl za svojou vysnívanou školou mimo miesta bydliska. Zvyšujúci trend zaznamenáva aj štúdium za hranicami Slovenska, kde si študenti častokrát nájdu po ukončení štúdia uplatnenie.

Nemožno sa potom čudovať, že celková nezamestnanosť absolventov stredných škôl je len na úrovni 10-15 %, pri absolventoch vysokých škôl je toto číslo ešte nižšie. Spoločnosti hľadajúce zamestnancov ich aj napriek chýbajúcej praxi nemajú problém zamestnať. Absolventi tak v porovnaní s minulosťou dostávajú oveľa viac príležitostí na trhu práce a tým rastú aj ich platové očakávania. „Nadpriemerné očakávania majú najmä vysokoškoláci z Bratislavského kraja, ktorí si neváhajú vypýtať plat porovnateľný s kandidátmi s 5-ročnou praxou. V porovnaní s obdobím spred 5 rokov ich platové nároky stúpli o 200 až 300 eur,“  hovorí J. Součková, pričom dodáva, že najväčším motivátorom je pre nich okrem platu kariérny rast, dobré meno spoločnosti a tiež benefitný program.

60 % absolventov sa uplatní mimo odboru a mnohým sa nechce premýšľať

Horšie uplatnenie majú študenti humanitných smerov. Celkovo až 60% stredoškolských a 55% vysokoškolských absolventov sa uplatňuje v zamestnaní mimo svojho ukončeného odboru. „Tento stav indikuje značné množstvo neefektívne vynaložených finančných prostriedkov v rámci školskej vzdelávacej štruktúry,“ objasňuje manažérka personálnej agentúry a dodáva, že je žiaduce, aby vysoké školy začali spolupracovať so zamestnávateľmi.

Pracovníci personálnych agentúr sa však stretávajú aj so situáciami, ktoré pred niekoľkými rokmi boli skutočnou raritou – absolventi, často prestížnejších fakúlt, nie sú schopní dostať zo seba pár súvislých viet, aby sa odprezentovali. „Dalo by sa povedať, že ich škola nenaučí klásť konštruktívne otázky, navyše nie sú schopní ani samostatne premýšľať,“ uvádza J. Součková. Preto odporúča, aby sa budúci uchádzači o prácu venovali svojej kariére už počas štúdia. Napríklad sa zamestnali v rámci trainee pozície v známej spoločnosti, ktorá nie je síce honorovaná, alebo len minimálne, avšak umožňuje nabrať zaujímavé praktické skúsenosti a byť tak dobrým odrazovým mostíkom pri budovaní svojej kariéry. Rovnako radí venovať sa cudzím jazykom, či rovno vycestovať do zahraničia.

TOP vysoké školy a TOP zamestnávatelia

Podľa Jitky Součkovej z personálnej agentúry Grafton Slovakia je vhodné vybrať si vysokú školu reflektujúcu budúce povolanie, no tiež prihliadať na kvalitu jej výučby a možnosti následného uplatnenia. Vysoké skóre z tohto hľadiska má Žilinská univerzita aj Technická univerzita v Košiciach - najmä jej Fakulta elektrotechniky a informaticky a Strojnícka fakulta. V Bratislave je to Slovenská technická univerzita.

Absolventi týchto škôl potom nebudú mať problémy s hľadaním práce – už teraz im firmy ponúkajú rôzne nadštandardné benefity. Napríklad Jaguar Land Rover v Nitre sľubuje nadštandardné platy, Amazon zasa zaručuje kariérny rast už po 2 rokoch. Na vysoké kariérne možnosti láka ITčkarov aj najväčší zamestnávateľ na strednom Slovensku – Kia. Jitka Součková radí poobzerať sa ešte po týchto spoločnostiach:

·         Adient (vývojové centrum) má široké uplatnenie pre absolventov, ktorí chcú na sebe pracovať;

·         Yanfeng (vývojové centrum) ponúka široké uplatnenie pre absolventov aj bez praxe;

·         Hella (neustále rastúca firma) sa čoraz viac zameriava na vývoj, je tu možnosť napredovania za pomerne krátky čas;

·         SwissRe - dobrá firemná kultúra;

·         IBM – tradícia a know how na trhu;

·         AT&T – veľa možností aj pre ľudí bez praxe;

·         Ledvance – najväčšie SSC v nitrianskom kraji – ponúka administratívne pozície, možnosť kariérneho rastu a príjemný benefitný program.