Situácia na pracovnom trhu praje absolventom VŠ

Bratislava, dňa 27. 6. 2017 - Na trhu práce sa ocitli absolventi vysokých škôl, ktorí s radosťou vyhľadávajú pozvania na pracovné pohovory. Aktuálna situácia na trhu im praje a záujem o nich zo strany firiem stúpa. Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi ekonómie, informatiky, strojárstva . Vyplýva to z interného prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia, zrealizovaný v júni 2017.

Štatisticky na Slovensku študuje na 35. vysokých školách približne 156 tisíc študentov. Od roku 2014 je to mierny pokles o 11 %. Medzi najviac atraktívne študijné obory na Slovensku patria: humánne a spoločenské vedy ( 33 %), ekonomika a podnikový manažment, právo ( 22 %) , technický smer (25 %). Pracovný trh reaguje na aktuálne trendy a potreby zamestnávateľov nielen v hlavnom meste, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska.

35 vysokých škôl, 156 tisíc študentov VŠ

 „Bežne sa v praxi stretávame, že až 90 % našich klientov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Zamestnávatelia si z nákladovo atraktívnejších kandidátov časom vychovajú svojich budúcich kľúčových špecialistov. Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie. Naopak, zo strany zamestnávateľov je menší záujem o absolventov pedagogiky, teológie a športu. Platí avšak, že kandidáti s netechnickým vzdelaním bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Profil voľných pozícií pre absolventov podľa regiónov

Momentálne máme takmer 700 otvorených pozícií a pre absolventov viac ako 140  pracovných pozícií vo výrobe, v oblasti HR,  IT, financií, marketingu či administratíve,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

·         Bratislava a okolie kontinuálne eviduje vysoký dopyt zamestnávateľov po administratívnych pracovníkov v HR,  kandidátoch z oblastí zákazníckej podpory, asistentoch v administratíve. Percentuálny pomer otvorených voľných pracovných ponúk v tomto regióne určených pre absolventov vs pre ľudí s niekoľkoročnou praxou je 40 % k 60 %.Ako vyzerá ideálny kandidát, po ktorom je najväčší dopyt? Komunikatívny absolvent s ekonomickým zameraním s angličtinou B2 a ďalší európskym cudzím jazykom, prípadne absolvent s jazykovou kombináciou AJ + NJ na komunikatívnej úrovni B2.

·         V Trenčianskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov z oboru manažment kvality a strojárstva, napr. procesný  inžinier kvality, technik údržby, konštruktér. Ako vyzerá ideálny kandidát, po ktorom je najväčší dopyt? Absolvent technickej univerzity s ovládaním angličtiny, ideálne s praxou vo výrobnej spoločnosti počas štúdia, s dobrými teoretickými znalosťami z oblasti, v ktorej chce pôsobiť.

·         V Košickom a Prešovskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov o prácu v obore logistiky, kvality, IT a výroby. Ideálny kandidát by mal mať technické zameranie a ochotu cestovať. Jazykové znalosti, min. angličtiny, sú nevyhnutnosťou.

·         Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja vyhľadávajú pracovné sily z oblasti administratívy, účtovník, obchodný zástupca FMCG, graduate area manager. Za administratívou nezaostávajú ani technické pozície, napr. operátor vo výrobe, optická kontrola, technická obsluha galvanickej linky či pozície v oblasti služieb zákazníkov. Ideálny kandidát je ten, ktorý má technické vzdelanie a ovláda jeden cudzí jazyk.

Najžiadanejšie profesie zo strany absolventov

Medzi najžiadanejšie profesie v Bratislave zo strany absolventov patria najmä na finančné pozície zamerané na finančné trhy. Absolútna väčšina absolventov škôl s humanitným zameraním preferuje zamestnanie v oblasti ľudských zdrojov alebo marketingu. Na východe Slovenska absolventi vyhľadávajú pozície v oblasti kvality a procesného inžinierstva, designeri CAD, ďalej sú to administratívne pozície či miesto v sklade. Pozície v administratíve, asistentka riaditeľa, Office manager dominujú v Nitrianskom regióne.

Nedostatky, ktorým čelia absolventi pri hľadaní práce

Očakávania zamestnávateľa sú mnohokrát kvalitatívne vysoko nastavené, vyžadujú skúsenosti, ktoré absolventi vedia získať iba počas praxe.

„Pracovný pohovor je veľakrát zo strany uchádzačov podceňovaný a počas rozhovoru uchádzača s našimi konzultantmi evidujeme mnohé nedostatky. Medzi najčastejšie nedostatky, s ktorými sa stretávame, sú, že absolventi nemajú dostatočnú prax, absentuje jazyková vybavenosť, sú malo proaktívni a málo ambiciózny presadiť sa na trhu práce, chýba im chuť učiť sa a pozitívny prístup. Veľkou nevýhodou uchádzačov o prácu je ich nízka úroveň sebareflexie, nejasné predstavy o pozícii,“ dodáva Miroslav Garaj.

Ukážka voľnej pracovnej pozície:

o    https://www.grafton.sk/sk/jobs/hr-support-assistant

o    https://www.grafton.sk/sk/jobs/reporting-investicnych-dat