rebricek benefitov

Rebríček zamestnaneckých benefitov v ČR a na Slovensku

Rebríček zamestnaneckých benefitov v ČR a na Slovensku

Bratislava, 20. 11. 2017 – Očami Slovákov je pracovný trh v Českej republike vnímaný ako bezbariérový. Štatistický úrad SR (ŠÚ) uvádza, že v Českej republike pracuje až 25 % Slovákov z celkového počtu pracujúcich v zahraničí. Aká je motivácia zamestnancov pracovať  v zahraničí a aké benefity vedú rebríček najžiadanejších benefitov?

Odpovede nájdeme v prieskume benefitov 2017, ktorý na vzorke 2259 respondentov v Českej republike a vzorke 930 respondentov na Slovensku, naprieč 15 sektormi trhu, zrealizovala personálna agentúra Grafton Recruitment.

Rebríček zamestnaneckých výhod v ČR a na Slovensku

Prieskum benefitov 2017 potvrdil, že preferenciou uchádzačov v ČR a aj na Slovensku je predovšetkým finančné ohodnotenie. V prípade nefinančných benefitov sa na prvej priečke umiestnilo služobné auto pre súkromné účely, flexibilita a to v niekoľkých jej podobách – možnosť práce z domova, flexibilná pracovná doba či platené krátkodobé ochorenie.

 

Zamestnanci žiadajú firemnú škôlku. Na rozdiel od nás, v ČR stúpa dopyt po osobnom koučingu a českí zamestnávatelia ponúkajú priestor na inovácie

Rebríček zamestnávateľských výhod pre zamestnancov na Slovensku, ako aj v ČR, vedú príspevok na bývanie, ktorý sa predovšetkým spája s remeselníckymi profesiami ako príspevok na ubytovňu, platená dovolenka nad rámec zákona, príspevok na dopravu či príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Tento rebríček uzatvára možnosť jazykového vzdelávania a možnosti pracovať z domu. Novinkou je i to, že zamestnávatelia čoraz viac reflektujú na potreby zamestnancov, ktorí by chceli skĺbiť rodinný život s pracovným, a ponúkajú možnosť firemnej škôlky.

V Českej republike sme zaznamenali stúpajúci tendenciu a dopyt po osobnom koučingu. Zamestnávatelia v ČR vyhradzujú svojim zamestnancom priestor na inovácie, napr. s cieľom lepšie pochopiť firemné procesy umožňujú zamestnancom prácu na iných oddeleniach, vytvárajú pracovné skupiny, ktoré podnecujú návrh a implementáciu inovatívnych prvkov do praxe,“uviedla Jitka Součková, marketingová manažérka Grafton Recruitment pre ČR a SR.

Významným faktorom sú náklady na život

Kandidátsky prieskum 2017 v ČR aj na Slovensku poukázal, že najväčší záujem majú kandidáti o 13. a 14. plat, príspevok na bývanie či na dopravu.

Podľa portálu numbeo.com* sú náklady na život v Prahe pre Bratislavčanov o málo vyššie. Výpočet portálu poukazuje na fakt, že pri rovnakom životnom štandarde by sme pri bývaní v Prahe potrebovali 2 331, 68 eur, pričom v Bratislave by nám pri zachovaní rovnakej životnej úrovne postačovalo 2 300 eur.