oblast it

Oblasť IT a telekomunikácií sa spája s nadpriemernými mzdami

Oblasť IT a telekomunikácií sa spája s nadpriemernými mzdami

Bratislava, 18. 9. 2017 – Personálna agentúra Grafton Slovakia zverejnila výsledky prieskumu miezd pre Slovenskú republiku. Mzdový prieskum 2017 poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 7 kľúčových segmentoch, v 8 krajoch. Pre oblasť IT a telekomunikácií vyplýva záver - nedostatok špecialistov spôsobuje veľkú konkurenciu medzi firmami a najvyššie mzdy dosahujú až 6 000 eur za mesiac.

Už niekoľko rokov sa oblasť informačných technológií a telekomunikácií spája s nadpriemernými platmi, dopytom po odborníkoch a vyššou fluktuáciou zamestnancov. Ani rok 2017 nie je výnimkou. Nedostatok špecialistov spôsobuje veľkú konkurenciu medzi firmami a boj o zamestnancov. Trh momentálne najviac potrebuje programátorov so zameraním na vývoj webových a mobilných aplikácií, ako aj odborníkov na cloudové, ERP riešenia, pracovníkov helpdesku, špecialistov na aplikačnú podporu, sieťové technológie a virtualizáciu. Požiadavka na ovládanie anglického jazyka je pre absolventov samozrejmosťou. Stále častejšie sú dopytovaní absolventi so znalosťou nemčiny.

"Pre celú oblasť informačných technológií sú typické veľké regionálne rozdiely v mzdovom nastavení. Najvyššie mzdy dosahujú pracovníci v Bratislave. Mzda riaditeľa informačných technológií môže v hlavnom meste dosiahnuť až 6000 eur za mesiac, avšak v iných mestách môže byť obdobný výkon ohodnotený od 3600 eur, ako napr. v Banskej Bystrici. Nástupné mzdy v Bratislavskom kraji, aj v prípade čerstvých absolventov, dosahujú až 1 200 eur, uviedol Miroslav Garaj, Country Manager zo spoločnosti Grafton Slovakia.

Mzdy sú však rôzne a záležia od rokov praxe a kraja:

·         K tým lepšie ohodnoteným vo svojom odvetví patria IT manažéri. Na týchto pozíciách mzda dosahuje 3 500 eur v hlavnom meste, a neklesá pod hranicu 2 500 eur;

·         V oblasti  vývojárstva a programovania je veľký záujem o expertov, ktorí sa vyznajú v tradičných technológiách ako Java či .NET, alebo majú skúsenosti s C++, Javascript, SQL, Oracle alebo SAP. V hlavnom meste, kde je dopyt najvyšší, dosahujú mzdy vedúceho tímu sofwarového vývoja od 2 500 eur do 3 500 eur, v iných mestách je to od 2300 eur;

·         Manažéri v oblasti testovania softvéru v Bratislave či v Košiciach zarobia v priemere 2 750 eur. Napríklad v Banskej Bystrici sa mzdy na tejto pozícii pohybujú od 1 900 eur do 2 300 eur.