Mzdy v oblasti priemyselnej výroby rastú

Bratislava, 18. 9. 2017 – Personálna agentúra Grafton Slovakia zverejnila výsledky prieskumu miezd pre Slovenskú republiku. Mzdový prieskum 2017 poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 7 kľúčových segmentoch, v 8 krajoch. Pre oblasť inžinieringu a priemyselnej výroby vyplýva záver – pretrváva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, mzdy rastú.

Slovenská ekonomika zaznamenáva oživenie pracovného trhu a uchádzačom o zamestnanie v oblasti inžinieringu a priemyselnej výroby sa ponúka pestrá paleta voľných pracovných miest vo všetkých regiónoch Slovenska. Firmy hľadajú nielen skúsených kandidátov, ale i absolventov bez praxe. Rastie dopyt po odborníkoch v segmente dopravného a automobilového priemyslu.

„Oblasť automobilového priemyslu, dopravy a inžinierstva evidujeme a hodnotíme ako napredujúcu a silne sa rozvíjajúcu, pričom i zo strany uchádzačov je evidentný zvýšený záujem o uplatnenie v týchto oblastiach. Kandidáti si uvedomujú možnosť optimálneho zárobku a dynamickosť odvetvia,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

·         Trnavský región sa vďaka výhodnej lokalite, investičným stimulom a dopravnej infraštruktúre stal atraktívnym pre mnohé výrobné podniky. Zamestnávatelia v tomto regióne otvárajú najčastejšie pozície v oblasti manažment kvality, napr. inžinier kvality so skúsenosťou s prácou s dodávateľmi, obchodný zástupca v oblasti techniky, procesný inžinier so skúsenosťou s výrobnými procesmi.

·         V Trenčianskom a Žilinskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov z oboru manažment kvality a strojárstva, napr.  inžinier kvality, procesný inžinier, konštruktér, PLC programátor, špecialisti BOZP, špecialisti údržby. Nemecký investor Brose stavia v Trenčianskom kraji svoj nový závod, vytvorí 600 novýchpracovných pozícií a celkovo oživí pracovný trh v tomto regióne. Celkovo sa tu očakáva dopyt po pozíciách, napr. inžinier kvality, procesný inžinier, konštruktér, špecialista údržby, CNC programátor.

·         Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja vyhľadávajú najmä odborné výrobné a špecializované pozície: operátor výroby, metrológ, obrábač, nástrojár, zvárač, údržbár, elektrikár, technológ, kontrolór kvality či skladník. V súvislosti s Nitrianskym krajom a investíciou Jaguar Land Rover budú v tomto roku dopytované najmä odborné stavebné pozície súvisiace so stavbou závodov, ďalej operátorské pozície pre výrobne spoločnosti, najmä v sektore automotive, odborné technické a špecializované pozície, ako aj riadiace pozície.

Rebríček najlepšie zarábajúcich pozícií vo výrobevedú Bratislavský a Trnavský kraj, napr. mesačná práca manažéra kvality je v týchto krajoch ohodnotená od 3 000 eur do 4 500 eur. Mesačný príjem Manažéra kvality v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa pohybuje od 2 500 eur do 3 500 eur.