firemna kultura

Firemná kultúra vplýva na produktivitu i fluktuáciu zamestnancov

Firemná kultúra vplýva na produktivitu i fluktuáciu zamestnancov

Bratislava, 18. 07. 2017 – Rozdiel v produktivite medzi šťastnými a nešťastnými zamestnancami dosahuje viac ako jednu pätinu. Na spokojnosť zamestnancov vplýva do veľkej miery firemná kultúra zamestnávateľa. Menej ako polovica slovenských firiem považuje podľa prieskumu personálnej agentúry Grafton Recruitment atmosféru na pracovisku a firemnú kultúru za dôležitú. Ak však chcú pracovať v stabilnom a produktívnom tíme, mali by firemnej kultúre venovať zvýšenú pozornosť. Práve firemná kultúra môže výrazne znížiť fluktuáciu pracovníkov.

Firemná kultúra ovplyvňuje nielen nábor zamestnancov, výkonnosť pracovníkov, ale i úspech firmy. Prieskum University of Warwick preukázal, že šťastní pracovníci sú o 12% produktívnejší a nešťastní o 10% menej produktívni ako priemer. Nespokojní zamestnanci vykonávajú na svojej pozícii len nevyhnutné minimum a výkonní, avšak nedocenení pracovníci odchádzajú. Problematike fluktuácie zamestnancov sa bližšie venovala štúdia Columbia University, ktorá preukázala, že fluktuácia pracovníkov spoločností s firemnou kultúrou dosahuje 13,9 %, v porovnaní so spoločnosťami bez firemnej kultúry, kde percento fluktuácie dosahuje až 48,4 %.

Dôležitosť firemnej kultúry rastie nielen s nedostatkom kandidátov na pracovnom trhu, ale aj s tým, ako sa hlavným zdrojom pracovnej sily stáva generácia Y. Tá totiž uprednostňuje zaujímavé úlohy, benefity a príjemnú atmosféru na pracovisku pred finančnou kompenzáciou. A to núti zamestnávateľov k tomu, aby firemnej kultúre začali venovať zvýšenú pozornosť.

"Mileniáli, ľudia narodení v rokoch 1980 – 1995, nepôjdu pracovať len kvôli peniazom, pretože kladú dôraz na iné aspekty. Ak prijmú zamestnanie len kvôli výške mzdy, tak ho ľahko opustia pre inú pracovnú ponuku - s vyššou mzdou, alebo s lepšou firemnou kultúrou a nefinančnými benefitmi," uvádza  Jitka Součková, marketingová manažérka Grafton Recruitment.

Podľa nej platí, že zamestnanci, ktorých hlavnou motiváciu v práci nepredstavujú peniaze, sú spokojnejší, výkonnejší, kreatívnejší, majú lepšie predpoklady pre ďalší rast a menej často odchádzajú inam. Firmám sa preto oplatí na takýchto pracovníkov sústrediť a vyjsť im z hľadiska firemnej kultúry maximálne v ústrety.

"Potreba mladých ľudí stotožniť sa s cieľom svojho zamestnávateľa a s jeho filozofiou aktuálne rastie. S tým súvisí aj celkové pracovné prostredie a pravidlá správania, ktoré musia zamestnancom vyhovovať. Chcú sa v práci cítiť komfortne," dodala Jitka Součková.

Zamestnanci narodení medzi rokmi 1986 až 1995 chcú pracovať pre firmy, ktoré ich uznávajú ako individuality. "V kariére hľadajú príležitosti pre rast a zmenu úloh, či rozvoj nových zručností. Firemná kultúra môže podporiť ich spokojnosť a poskytovať im dostatok príležitostí pre rast a rozvoj," hovorí Jitka Součková.

Ako docieliť spokojnosť zamestnancov bez navýšenia mzdy?

• Pružná pracovná doba

• Dodatočné dni voľna za dobrý výkon

• Vyváženie pracovných a mimopracovných aktivít

• Podpora neformálnej komunikácie na pracovisku

• Otvorenosť manažmentu k zamestnancom

• Jednoduchá štruktúra riadenia

• Jasne popísaná a vopred daná možnosť kariérneho rastu vo firme

• Vzdelávanie zamestnancov v rámci pracovnej doby (jazykové, profesijné)

• Oceňovanie najlepších zamestnancov

• Odpočinkové zóny na pracovisku, dobre a moderne vybavené zázemie pre zamestnancov (kuchynky, prezliekarne atď.)

• Cafeteria systém benefitov - možnosť vybrať si benefity, ktoré zamestnanec chce a využije

Ktoré benefity sa objavujú v slovenských spoločnostiach najčastejšie?

Toto je kľúčová otázka Kandidátskeho prieskumu, ktorý zrealizovala personálna agentúra Grafton Slovakia na vzorke 1611 kandidátov a 500 opýtaných spoločností.

Rebríček zamestnávateľských výhod pre zamestnancov vedie flexibilná pracovná doba (40 %), nápoje na pracovisku zadarmo (36 %), teambuildingy či príspevky na vzdelávanie. Tento rebríček uzatvára možnosť využívať automobil na súkromné účely či preplatenie krátkodobej PN. 

Tabuľka: Rebríček TOP očakávaných benefitov zo strany zamestnancov

Zamestnanci vítajú priestor na svoj profesijný rast či možnosť kariérne rásť. Najžiadanejším benefitom zo strany zamestnancov sú jazykové kurzy, hneď za ním je to 13. a 14. plat. 

Firemná politika a nastavenie správneho motivačného modulu pre zamestnancov sú veľmi dôležité pre rast a budúcnosť spoločnosti. Dokazuje to i fakt, že zamestnávatelia každoročne rozširujú škálu zamestnaneckých výhod,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.