az 38 % slovakov

Až 38 % Slovákov by chcelo do pol roka zmeniť zamestnanie

Až 38 % Slovákov by chcelo do pol roka zmeniť zamestnanie

Bratislava, 7. 12. 2017 –Slováci sa prestávajú báť o prácu. Miera nezamestnanosti dosiahla v auguste tohto roka hranicu 6,5 %. Chuť meniť zamestnanie je vysoká, uvádza najnovší prieskum personálnej agentúry Grafton Slovakia. Až 18 % respondentov prieskumu uviedlo, že by chcelo zmeniť zamestnanie do jedného mesiaca, 38 % do pol roka a až 31 % do roka.

Spoločnosti by sa mali mať na pozore a zapracovať na motivácii svojich ľudí. Prieskum zamestnaneckých preferencií bol realizovaný na vzorke 1503 respondentov v spolupráci so spoločnosťou Behaviolabs.com, v  priebehu augusta a  septembra 2017. 81 % respondentov sú vo veku od 21 do 40 rokov, 75 % respondentov má VŠ vzdelanie a 94 % pracuje v súkromnom sektore.

Najdôležitejším motivačným prostriedkom ostávajú financie

Finančné ohodnotenie je pre Slovákov nielen najdôležitejším argumentom pre prípadný odchod zo súčasného zamestnania, ale aj pre prijatie novej pracovnej ponuky. Podľa nášho prieskumu, až 54 % respondentov uviedlo, že sa im v tomto roku zvýšila mzda. 41 % respondentov uvádza, že mzda sa im nezmenila a iba 5 % uviedlo, že ich mzda klesla. I napriek tomu, že zamestnávatelia sa snažia motivovať svojich ľudí rastom miezd alebo ponukou nefinančných benefitov, situácia na trhu práce nahráva tomu, že zamestnanci sa viac než predtým obzerajú po novom mieste. Prieskum jasne deklaruje, že 18 % respondentov by chcelo do mesiaca odísť alebo zmeniť zamestnanie,“ uviedol Miroslav Garaj, Country manažér Grafton Slovakia.

 

 

Motivácia, ktorá vedie Slovákov ku zmene zamestnania

Tromi najčastejšími dôvodmi, ktoré vedú ľudí k zmene zamestnania, sú mzda, túžba po kariérnom raste a potreba zmeny. Medziľudské vzťahy na pracovisku sa stávajú veľmi dôležitým faktorom spokojnosti zamestnancov. Ľudia už nechcú chodiť do práce len za zárobkom, chcú sa tam cítiť komfortne aj po ľudskej stránke. Dokazuje to i prieskum, v ktorom respondenti uviedli, že ich najväčšou motiváciou v zamestnaní sú výška mzdy a dobré vzťahy s kolegami. Naopak za najviac domotivujúci faktor v zamestnaní respondenti označili zlé vzťahy na pracovisku, či už s  kolegami alebo s vedením spoločnosti.

Ako si Slováci najčastejšie hľadajú nové zamestnanie

Prieskum Grafton Slovakia potvrdil, že rebríček najobľúbenejších kanálov vedú:

·         Pracovné portály, napr. profesia.sk, kariera.sk, LinkedIn či prace.sme.sk a inzercia, ktoré využíva 92 % respondentov;

·         Web stránky personálnych agentúr využíva až 50 % respondentov;

·         Web stránky zamestnávateľov navštevuje 50 % respondentov;

·         Až 47 % respondentov si nové zamestnanie hľadá na sociálnych sieťach.

Prieskum sa zameral aj na ochotu Slovákov prijímať zamestnanie na dobu určitú či cez agentúru. Aj táto oblasť je ovplyvnená oživením pracovného trhu a vyšším sebavedomím zamestnancov, ktorí sa neobávajú zo straty zamestnania.

·         Zmluvu na dobu neurčitú považuje za dôležitú zhruba polovica respondentov.

·         26 % respondentov mala skúsenosť s prácou cez pracovnú agentúru a takmer polovica z nich bolo s touto formou pracovnej zmluvy spokojná. Hlavným dôvodom spokojnosti je dobrá práca a hladký priebeh spolupráce.

·         Naopak, nízka mzda a horšie podmienky ako majú kmeňoví zamestnanci sú dôvodom nespokojnosti s pracovnou agentúrou.