pracovat ci brigadovat v zahranici

Chystáte sa pracovať či brigádovať v zahraničí?

Chystáte sa pracovať či brigádovať v zahraničí?

Ak sa chystáte za prácou do krajín s inou kultúrou, nepodceňujte preštudovanie spoločenskej a politickej situácie a základnej legislatívy. 

Na dlhší pracovný pobyt si toho potrebujete zabaliť viac, preto si zistite, čo do krajiny môžete vy viesť a na čo sa vzťahujú obmedzenia.

Zdravotná poisťovňa

„Ak ešte nemáte v ruke pracovnú zmluvu a cestujete do členského štátu EÚ, EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) alebo do Švajčiarska, vybavte si zadarmo európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP),“ začala našu debatu o brigádach a práci v zahraničí Anna Ričányová, branch manažérka zo spoločnosti Grafton Slovakia. „Ak cestujete mimo EÚ, vybavte si komerčné cestovné poistenie. Najvýhodnejšia je však kombinácia európskeho preukazu a komerčného cestovného poistenia liečebných nákladov v zahraničí. EPZP však neslúži pre výkon práce na základe pracovnej zmluvy.“

Ak už máte v rukách pracovnú zmluvu, môžete na Slovensku zrušiť svoje zdravotné poistenie. Musíte však mať zdravotné poistenie v inom štáte, kde budete pracovať. Poistiť sa však môžete len v jednom štáte EÚ. „Svojej zdravotnej poisťovni predložte fotokópiu novej pracovnej zmluvy a potvrdenie o zdravotnom poistení v zahraničí. Ak odchádzate do zahraničia bez toho, aby ste mali vybavenú prácu, postačí vám predložiť potvrdenie o cestovnom poistení zo Slovenska, ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov na čas dlhší ako 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,“ dodáva A. Ričányová.

 

Sociálna poisťovňa

Ak ste nezamestnaný a odchádzate do zahraničia pracovať, nemáte pri odchode voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť.

 

Úrad práce

Ako hovorí branch manažérka, nezamestnaní, evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) musia svoj odchod do zahraničia nahlásiť. Pri pobyte dlhšom ako 15 dní môžete byť z evidencie vyradený. Úradu predložte oznámenie o odchode, letenku alebo čestné vyhlásenie. Ak odídete bez toho, budete vyradený z evidencie a ÚPSVaR vás do nej znovu zaradí najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa vyradenia.

Registrácia na ministerstve zahraničia „Každý rok stúpa počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí. Svoje vycestovanie môžete bezplatne registrovať aj na Ministerstve zahraničných vecí SR prostredníctvom ich webovej stránky mzv.sk. Hľadajte záložku cestovanie a konzulárne info a v nej dobrovoľnú registráciu. Vyplňte formulár, kde uvediete všetky potrebné kontakty. Správy budete dostávať formou SMS, prípadne telefonicky,“ radí A. Ričányová.

 

Víza a povolenia

Pred cestou by ste si mali podrobne preštudovať, či nepotrebujete špeciálne víza alebo iné povolenia na pobyt či výkon práce v danej krajine. Občania SR môžu vďaka bezvízovému styku navštíviť viacero svetových krajín, a to zväčša na obdobie 3 mesiacov. „Pracovné povolenia nepotrebujete v krajinách EÚ. Pred odchodom by ste si však mali dobre naštudovať zákony, ktoré v súvislosti s prácou platia v krajine, do ktorej cestujete,“ upozorňuje manažérka.

 

Doklady

Nezabudnite na platný cestovný doklad. Hoci stačí občiansky preukaz, vždy je lepšie mať cestovný pas. Skontrolujte si platnosť dokladov. Viacero krajín vyžaduje, aby bol váš pas platný ešte niekoľko mesiacov po tom, ako krajinu opustíte. Urobte si fotokópiu svojho dokladu. V prípade straty alebo krádeže sa vám môže zísť. Možno budete potrebovať aj výpis z registra trestov. Rovnako sa vám môžu zísť aj doklady o vašom vzdelaní alebo predchádzajúcom zamestnaní či vodičský preukaz. Po ruke by ste tiež mali mať životopis a referencie od vášho zamestnávateľa. Doklady si dajte preložiť do jazyka cieľovej krajiny.

 

Ubytovanie

Informujte sa tiež o možnostiach ubytovania a nákladoch na bývanie. Ak nemáte vybavené ubytovanie vopred, jeho hľadanie až na mieste môže byť veľmi riskantné, časovo náročné. „Ak ubytovanie ponúka agentúra, vopred sa uistite, aká bude výška mesačného poplatku, ktorá vám bude sťahovaná zo mzdy,“ hovorí Anna Ričányová.


Dôležité sú nielen povinnosti zamestnanca, ale aj  práva a povinnosti, ktoré má zamestnávateľ

Každá spoločnosť zaoberajúca sa sprostredkovaním práce v zahraničí musí vlastniť platné povolenie na sprostredkovanie zamestnania vydané ÚPSVaR. Tieto informácie zistíte na w ww.upsvar.sk v časti Služby zamestnanosti. Agentúru si môžete preveriť aj cez internet cez informačné linky a weby, prípadne vo fórach práce a diskusiách na pracovných portáloch. Veľa napovie i dátum vzniku, agentúry s dlhou tradíciou sú už preverené, čo však neznamená, že nová agentúra nie je dôveryhodná.

Poplatky

„Agentúry nesmú vyberať poplatok za sprostredkovanie, platenie poplatkov však úplne nevymizlo, pozorne si prečítajte, za čo si agentúra poplatok účtuje a v akej výške. Zaujímajte sa o to, čo vám agentúra zabezpečí. Pýtajte sa na ubytovanie, zdravotné a sociálne poistenie, spôsob a termín výplaty, pomoc pri vybavovaní bankového účtu v zahraničí, služby koordinátora na telefóne alebo priamo na mieste, na prípadné jazykové vzdelávanie, zrážky zo mzdy za stravu, dopravu a pod. Základom je zmluva o sprostredkovaní a podloženie pracovného vzťahu v zahraničí zmluvou. Pozorne si prečítajte všetky podmienky uvedené v zmluve. Nepodpisujte zmluvy v jazyku, ktorému nerozumiete. Vyžiadajte si preklad do angličtiny alebo vami zrozumiteľnej reči,“ upozorňuje A. Ričányová.

Práva a povinnosti

Podľa informácií od branch manažérky, agentúra vás musí informovať o vašich právach a povinnostiach. V ideálnom prípade vám zmluvu poskytne na preštudovanie domov. Všímajte si, akú prácu budete robiť, za akých podmienok (dĺžka pracovného času, týždenný pracovný fond, počet voľných dní v týždni v akom termíne, kde, za koľko a čo vám stiahnu zo mzdy. Dôležité sú nielen povinnosti zamestnanca, ale aj jeho práva a povinnosti, ktoré voči nemu má zamestnávateľ, prípadne agentúra.

Pôvodný článok si môžete prečítať TU