centra zdielanych sluzieb

Seriál o prehľade platov- 4/ Centrá zdieľaných služieb

Seriál o prehľade platov- 4/ Centrá zdieľaných služieb

Bratislava, 13. 4. 2016 – Rozmach firiem a ich napredovanie sa neodzrkadľuje len počtom a prijímaním nových zamestnancov, ale i širším záberom v podobe rozširovania pôsobnosti spoločností, situovaním centier zdieľaných služieb – tzv. „shared services centier“. Potenciál centier zdieľaných služieb v posledných rokoch ovládol aj lokálny slovenský trh. Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša súhrnný prehľad a výšku mesačného odmeňovania v rámci centier zdieľaných služieb. Komplexné dáta o výške mzdy v kľúčových oblastiach prinášajú možnosť porovnania mesačnej mzdy na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Cieľom prieskumu je poukázať na mzdové ukazovatele, rast pracovných pozícií a trendy zaznamenané v krajinách V4.

Kandidáti a centrá zdieľaných služieb  

Aj napriek tomu, že európske krajiny čelia silnej konkurencii zo strany rozvíjajúcich sa ázijských trhov, krajiny V4 zažívajú obrovský rozmach v oblasti zdieľaných služieb. Jedným z ukazovateľov je stále napredujúci a rozrastajúci sa počet zamestnancov ako i hlboká expanzia sektora. Centrá zdieľaných služieb predstavujú dynamickú oblasť a sú dôležitým zdrojom informácií s efektívnou možnosťou pre riadenie operatívnych stratégií. Zabezpečujú celý rad podporných služieb, a to predovšetkým v oblasti zákazníckych služieb, HR, financií, účtovníctva, nákupu                a informačných technológií. SSC pracujú pre zákazníkov v diferentných segmentoch priemyslu v krajinách v rámci celého sveta.

Pokročilá jazyková znalosť budúcich kandidátov je práve preto veľmi dôležitá. Aktívne ovládanie a znalosť anglického jazyka je nevyhnutnou podmienku pracovného zaradenia v centrách zdieľaných služieb, pričom zo strany zamestnávateľov je preferovaná aj znalosť ďalších cudzích jazykov. V Českej republike sa najčastejšie vyžaduje ovládanie nemeckého, holandského a severských jazykov. V Maďarsku sa zamestnávatelia zameriavajú na kandidátov s aktívnou znalosťou bulharského a estónskeho jazyka, v Poľsku je zo strany zamestnávateľov kladený dôraz na ovládanie francúzskeho, talianskeho, španielskeho, ako i čínskeho jazyka. Na slovenskom trhu sa najčastejšie stretávame s požiadavkou znalosti nemeckéhorumunského a poľského jazyka.

Výrazné zmeny vo vzťahu a podmienkach pre zamestnancov založených firiem sa prejavili v priebehu minulého roka, a to najmä v Českej republike a v Maďarsku. Väčšina spoločností reaguje na zvyšujúci sa rast konkurencie lokálneho trhu a začína zlepšovať výhody a benefity pre interných zamestnancov, vrátane platových podmienok a príležitostí pre externé školenia. Centrá zdieľaných služieb sa tak aj naďalej preukazujú ako veľmi atraktívne nielen pre absolventov, ale i skúsených kandidátov, ktorí by chceli využiť svoje jazykové schopnosti a získať skúsenosti v medzinárodnom prostredí.

„Dynamika centier zdieľaných služieb sa okrem obľúbenosti zo strany uchádzačov prejavuje aj počtom voľných pracovných pozícií a príležitostí budúceho uplatnenia primárne v oblasti financií, starostlivosti o zákazníka a klientskej podpory. Centrá zdieľaných služieb dávajú priestor nielen šikovným absolventom, ale i skúseným kandidátom z celého sveta. Zamerať sa je však potrebné na nevyhnutnosť aktívnej znalosti cudzieho jazyka, ktorá je v tomto prípade hlavným predpokladom budúceho uplatnenia v shared services centrách,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Preferenciu kandidátov pracovať a uplatniť sa v centrách zdieľaných služieb potvrdzujú aj personalisti personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorí evidujú záujem uchádzačov stať sa, v rámci lokálneho trhu súčasťou zahraničného prostredia s možnosťou nadobudnutia nových pracovných výziev. Profesijný rozvoj a uplatnenie v zahraničných pobočkách je pre kandidátov rovnako značným bonusom.  

POZNÁMKA PRE REDAKCIU: Súčasťou tlačovej správy je aj príloha: Tabuľka s prehľadom vybraných pozícií a platov v oblasti centier zdieľaných služieb v hlavných mestách krajín V4.

O spoločnosti Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia pôsobí na slovenskom trhu už 12 rokov a vďaka širokému portfóliu služieb spĺňa všetky požiadavky v oblasti ľudských zdrojov. Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom veľkého počtu zamestnancov.

Grafton Slovakia pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách. Od roku 2004 našiel zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku. Referenciou odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov je dlhodobá spolupráca a partnerstvo s viac ako  1500 spoločnosťami.

Grafton Slovakia pôsobí v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.

 

Tlačový kontakt

Media In – public relations agentúra

Jana Malaga

Account Director

+421 911 704 111

jana.malaga@cohnwolfe.sk