Rozhodujete sa čo študovať? Poradíme vám!

Bratislava, 14. 1. 2016 - Nasledujúce mesiace budú stáť maturanti pred neľahkým rozhodnutím. Budú si vyberať, na ktorú vysokú školu pošlú prihlášky! Týmto výberom mladý človek ovplyvní svoj osud, miesto štúdia, ako aj budúce krásne spomienky na vysokoškolské časy v danom kúte Slovenska. A nielen to! Výberom vysokej školy sa dá ovplyvniť uplatnenie na trhu práce a životná úroveň. 

Personalisti sa počas svojej praxe stretávajú s absolventmi, ktorí si často ťažko hľadajú prácu. Jedným z dôvodov je, že mladí ľudia veľakrát nevedia, čo chcú a blúdia vo svojom svete nesplnených očakávaní. Svoj životopis posielajú všade, kde sa dá. Keby ste sa ich opýtali, ktoré spoločnosti oslovili, pravdepodobne by si nespomenuli na všetky. Preto personalisti spoločnosti Grafton Recruitment pripravili pre maturantov základné rady a tipy, ktoré im pomôžu pri dôležitom rozhodovaní kam na vysokú školu.

Ako si vybrať svoju vysokú školu

Personalisti Grafton Recruitment odporúčajú študentom, aby sledovali trendy, a to čo momentálne „beží vo svete“. Dôležité je pozrieť sa aj za hranice našej krajiny a vybrať si prípadne štúdium v zahraničí, stáž či vzdelávací program.

Pri výbere svojho budúceho povolania, a teda samotnej vysokej školy, by si mal každý maturant položiť tieto otázky:

1.     Aké mám schopnosti, zručnosti a predpoklady?

2.     Čo ma baví? V čom som naozaj dobrý?

3.     Aký som osobnostný typ? Som kreatívny či skôr technický typ?

4.     Čo hovorí realita a trh práce?

5.     Aká forma a dĺžka trvania štúdia bude pre mňa najvhodnejšia? (externé alebo interné štúdium, I. alebo aj II. stupeň vzdelania) a pod.

„Maturanti by mali zohľadňovať prestíž vysokej školy a kvalitu študijných programov. Taktiež systém akým sa vysoká škola snaží podporovať praktické zručnosti a vedomosti študentov potrebné pre trh práce, percentuálnu mieru uplatnenia absolventov na trhu práce po ukončení štúdia až po samotnú reálnu obsahová náplň štúdia (učebné sylaby, učebné smery/programy a predmety, podpora jazykovej výučby počas štúdia, možnosť absolvovania výmenných študijných pobytov a odborných stáží). Nemenej dôležité je vypočuť si aj názory, skúsenosti a odporúčania svojich priateľov a známych,“ radí Anna Ričányová, regionálna manažérka personálnej agentúry Grafton Recruitment v Košiciach. 

Dnes nachádzajú personalisti veľa študentov, ktorí navštevujú vysokú školu len za účelom získania titulu a nezáleží im veľmi na odbore, ktorý študujú. Po jej skončení potom hľadajú prácu v akejkoľvek oblasti a stáva sa, že pozíciu, ktorú by mohol vykonávať pracovník s nižším vzdelaním, zastáva vysokoškolák. Dosť často sa stáva, že absolvent s diplomom sa uspokojí aj s nižšou pozíciou v nádeji, že sa postupne vyšvihne vyššie.

„Nájdu sa samozrejme i takí, ktorí majú pri budovaní svojej kariéry jasný cieľ, dôkladne si vyberajú svoj odbor štúdia a záleží im veľmi na tom, aby sa v ňom uplatnili. Nie je však výnimkou, že toto uplatnenie kvôli chýbajúcej praxi, vyžadované potencionálnym zamestnávateľom, nie je možné a tak sú nútení prijať iné pracovné miesto, čo z dlhodobého horizontu môže mať tiež za následok stratu špecialistov na slovenskom pracovnom trhu,“ uviedla Anna Ričányová.

O ktoré profesie zamestnávatelia nemajú záujem?

Len veľmi ťažko si hľadajú zamestnanie absolventi študijných odborov typu sociálna práca, environmentálny manažment, bezpečnostný manažment, animátor voľného času, cestovný ruch, verejná správa či masmediálna komunikácia. Pretrvávajúci problém je každoročne s množstvom absolventov právnických a psychologických smerov.

„Na trhu práce sa často stretávame s kandidátmi bez možnosti reálneho uplatnenia v praxi. Týka sa to väčšinou absolventov manažérskych programov, právnikov, učiteľov, prekladateľov, absolventov politológie a medzinárodných vzťahov. U týchto absolventov staviame mnohokrát na znalosti cudzích jazykov a nachádzajú uplatnenie napríklad v zákazníckom servise,“ uviedla Anna Ričányová.

Manažérka divízie financií a bankovníctva Grafton Recuitment, Jana Šimková, dodáva: „Okrem zmienených pozícií je malý alebo žiadny záujem o chemické smery, humanitne vedy, absolventov filozofickej a pedagogickej fakulty, ako aj o absolventov s umeleckým zameraním.“

Atraktívny absolvent

Len študovať nestačí. Viete aké skúsenosti a zručnosti by mali vysokoškoláci popri štúdiu získať, aby boli pre zamestnávateľa atraktívni?

Zamestnávatelia vo svojich ponukách práce požadujú najčastejšie kandidáta s praxou. Pri absolventoch za prax pokladajú i pracovné skúsenosti popri škole aj vo forme skrátených úväzkov či brigád, projekty, ktoré vykonávali ako študenti, alebo dobrovoľnícke aktivity, zahraničné stáže a výmenné študijné pobyty. V životopise by sa mali objaviť aj prázdninové zahraničné pobyty spojené so zárobkom.

„Zamestnávatelia vítajú u absolventov štúdium jazykov, stáže a prax u zamestnávateľa v zahraničí. Významným benefitom je ich účasť na rôznych programoch, súťažiach a participácia v projektoch a mimoškolských aktivitách,“ uviedla Jana Šimková.

Dlhodobo žiadané pozície na slovenskom pracovnom trhu

Trh zaznamenáva konštantne pretrvávajúci dopyt po odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií (napr. SW programátori, web programátori, SW testeri, systémoví administrátori, IT architekti, grafici, IT konzultanti či Online marketéri). Potrební sú rovnako uchádzači v rámci oblasti účtovníctva a financií, najmä účtovníci so znalosťou minimálne jedného svetového jazyka a znalosťami podvojného účtovníctva. Zamestnávatelia dlhodobo hľadajú kandidátov na pozície Junior účtovník, Špecialista investičného portfólia, Špecialista bankových operácií, Procesný špecialista. Významným segmentom je aj oblasť zákazníckej podpory (napríklad pozície: Analytik pohľadávok, Špecialista zákazníckej podpory a zákazníckeho servisu, Analytik portfólia a podobne). V neposlednom rade sú vyhľadávaní aj lekári a inžinieri vo všeobecnosti (napr. strojárski/elektrotechnickí a stavební inžinieri, inžinieri kvality, logistiky a pod.).

Prehľad najžiadanejších profesií

Personalisti Grafton Recruitment pripravili top 10 juniorských pozícií, ktoré sú zamestnávateľmi dlhodobo obsadzované a žiadané. Prehľad poskytuje i porovnanie minimálnej a maximálnej očakávanej mzdy v hlavných mestách na Slovensku a v Českej Republike:

                                                       Bratislava          Praha

Pozícia
min
max 
min 
max
         
Web/PHP vývojár
1.200 Eur
2.200 Eur
1.300 Eur
1.800 Eur
C/C++ vývojár (prax 1 - 3 roky)
1.400 Eur
2.000 Eur
1.100 Eur
1.600 Eur
SW test inžinier
1.200 Eur
2.300 Eur
1.100 Eur
1.600 Eur
Inžinier kvality
1.500 Eur
2.500 Eur
1.100 Eur
1.600 Eur
Výrobný inžinier
1.300 Eur
1.700 Eur
1.100 Eur
1.600 Eur
Junior účtovník
950 Eur
1.100 Eur
900 Eur
1.300 Eur
Finančný účtovník
1.200 Eur
1.400 Eur
900 Eur
1.300 Eur
Špecialista online marketingu
1.500 Eur
2.000 Eur
1.300 Eur
1.800 Eur
Špecialista zákazníckeho servisu s
 anglickým jazykom (prax 0 – 1 rok)
900 Eur
1.000 Eur
900 Eur
1.000 Eur

Špecialista zákazníckeho servisu

s kombináciou anglického

a iného svetového jazyka

(prax 0 – 1 rok)

1.000 Eur 1.100 Eur 900 Eur 1.100 EurZdroj: Grafton Recruitment Salary Survey CEE 2015