Ponúka Vaša firma vhodné benefity pre zamestnancov?

Bratislava, 24. 11. 2016 – Víziou každej obchodnej spoločnosti je napredovať, zvyšovať výkon a zamestnávať spokojných a produktívnych ľudí. Kalendárny rok sa blíži ku koncu, prišiel čas na hodnotenie uplynulého roka, ale aj plánovanie nasledujúceho. Ako motivovať zamestnancov a zabezpečiť ich spokojnosť? Odpoveď nájdeme v Kandidátskom prieskume 2016 realizovaný personálnou agentúrou Grafton Slovakia.

Aké benefity poskytuje váš zamestnávateľ? Ktoré benefity sa objavujú vo vašej spoločnosti najčastejšie? O ktoré výhody majú zamestnanci najmenší záujem? Toto sú kľúčové otázky Kandidátskeho prieskumu 2016, ktorý v priebehu 2. štvrťroku 2016 zrealizovala personálna agentúra Grafton Slovakia na vzorke 1611 kandidátov a 500 opýtaných spoločností.

Kandidátsky prieskum 2016 zmapoval nielen firemnú politiku odmeňovania zamestnávateľov, ale i spôsob motivácie a spokojnosť zamestnancov. Prieskum potvrdil, že zamestnanci na Slovensku sú radi ak ich spoločnosť, kde pracujú, napreduje a rastie. Na druhej strane deklarujú svoju angažovanosť na výsledkoch a očakávajú motivačné techniky zo strany zamestnávateľov. Zaujímavosťou je i to, že až 9,6 % opýtaných spoločností na Slovensku neposkytuje svojim zamestnancom žiadne výhody,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Graf 1: Aké benefity poskytujú zamestnávatelia na Slovensku najčastejšie

Rebríček zamestnávateľských výhod pre zamestnancov vedie flexibilná pracovná doba (40 %), nápoje na pracovisku zadarmo (36 %), teambuildingy či príspevky na vzdelávanie. Tento rebríček uzatvára možnosť využívať automobil na súkromné účely či preplatenie krátkodobej PN. 

Tabuľka: Rebríček TOP očakávaných benefitov zo strany zamestnancov

Zamestnanci vítajú priestor na svoj profesijný rast či možnosť kariérne rásť. Najžiadanejším benefitom zo strany zamestnancov sú jazykové kurzy, hneď za ním je to 13. a 14. plat. Rebríček TOP 10 benefitov uzatvárajú výhody, ako možnosť nadpracovať si pracovný čas a firemný mobilný telefón.

Ak chcete motivovať zamestnancov, radšej sa vyhnite týmto výhodám

Kandidátsky prieskum 2016 realizovaný personálnou agentúrou Grafton Slovakia analyzoval aj benefity, o ktoré majú zamestnanci najmenší záujem. Z prieskumu vzišlo, že zamestnancov najmenej zaujmú firemné darčeky, príspevky na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, karta na športové a relaxačné aktivity a „dog-friendly“ kancelárie.

„Zamestnávatelia si uvedomujú, že firemná politika a nastavenie správneho motivačného modulu pre zamestnancov sú veľmi dôležité pre rast a budúcnosť spoločnosti. Dokazuje to i fakt, že zamestnávatelia každoročne rozširujú škálu zamestnaneckých výhod,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.