personalisti grafton slovakia odhazuju rodicom

Personalisti Grafton Slovakia odkazujú rodičom: vyštudovať hocijakú vysokú školu už nestačí!

Personalisti Grafton Slovakia odkazujú rodičom: vyštudovať hocijakú vysokú školu už nestačí!

Bratislava, 20. 6. 2016 - Štruktúra vysokoškolsky vzdelaných absolventov, ktorí sa uchádzajú o pracovné pozície, je z roka na rok viac a viac alarmujúca. Požiadavky zamestnávateľov sa veľmi nemenia, ale aj napriek tomu každoročne rukami personalistov prechádza množstvo absolventov, ktorí majú problém nájsť si po škole prácu. Uplatnenie si preto musia mnohokrát nájsť mimo svojho vyštudovaného odboru.        

           

Generačný zlom

Vznik a poslanie vysokoškolského štúdia stráca v posledných rokoch pri viacerých študijných odboroch svoju pridanú hodnotu a význam. Prestíž získať vysokoškolský titul a následné uplatnenie absolventa na trhu práce je v porovnaní s generáciou našich rodičov diametrálne odlišné. Kým pred 40 rokmi bolo pre remeselníkov náročnejšie uplatniť sa na trhu práce, dnes sú remeselníci a technicky zameraní uchádzači s praxou veľmi žiadaní. Naopak, získať vysokoškolský titul bolo vážené a vzácne, absolventov bolo málo, pre zamestnávateľov boli žiadaní, pričom dnes majú mladí magistri a inžinieri problém zamestnať sa vo vyštudovanom odbore.

„Vyštudovať hocijakú vysokú školu dnes už nestačí. Zamestnávatelia vo svojich pracovných ponukách vyhľadávajú kandidátov s praxou a ideálne v oblasti informačných a komunikačných technológií, či v oblasti účtovníctva a financií. V neposlednom rade sú vyhľadávaní aj lekári a technickí inžinieri,“ Miroslav Garaj, Country manažér, Grafton Slovakia.

Diplomovaní bez šance zamestnať sa

Už niekoľko rokov si len veľmi ťažko hľadajú uplatnenie absolventi humanitných odborov, najmä absolventi filozofickej a pedagogickej fakulty. Ide predovšetkým o študijné odbory ako sociálna práca, environmentálny manažment, filozofia, etika, estetika, bezpečnostný manažment, animátor voľného času, cestovný ruch, verejná správa či masmediálna komunikácia. Pretrvávajúci problém je každý rok s množstvom nových právnikov a psychológov.

„Každoročne sa na trhu práce stretávame s prílevom čerstvých kandidátov bez možnosti reálneho uplatnenia v praxi. Ide najmä o absolventov manažérskych programov, právnikov, učiteľov, prekladateľov, absolventov politológie a medzinárodných vzťahov. U týchto kandidátov staviame na ich znalosti cudzích jazykov či IT zručnostiach a nachádzajú uplatnenie najmä v zákazníckom servise,“uviedla Anna Ričányová, Branch manažérka Košice, Grafton Slovakia.

 

7 najčastejších problémy absolventom pri hľadaní práce                     

1.     Zle koncipovaný a obsahovo naplnený životopis: strohé informácie bez konkrétnych informácií, pri pracovných skúsenostiach a absolvovanom štúdiu je uvedený len rok bez mesiacov, pri skúsenostiach chýba špecifikácia vykonávanej pracovnej náplne (aspoň do 4 - 5 odrážok), nie je uvedený skutočný level jazykov či IT zručností, neprofesionálna fotografia;

2.     Kandidáti prichádzajú na pohovor nepripravení: nevedia informácie o spoločnosti, v ktorej sú na pohovore, vedia len veľmi malo o pozícii, o ktorú sa uchádzajú;

3.     Na pohovore nevedia opísať aké majú skúsenosti, čo majú za sebou, väčšinou sú ich odpovede veľmi strohé („robil som v administratíve“). Neuvedomujú si, že administratíva vo veľkej medzinárodnej spoločnosti na oddelení logistiky sa odlišuje od administratívy v menšej firme na účtovnom oddelení. Sú neschopní predať sa na pohovore;

4.     Správajú sa neprirodzene: protirečia si vo výrokoch a zavádzajú. Sú neprimerane sebavedomí a majú nedostatočnú sebareflexiu;

5.     Zabúdajú na základné princípy slušného chovania a neverbálnu komunikáciu: žujú žuvačky, nevypínajú si mobilné telefóny, nedbajú na podanie ruky;

6.     Sú pasívni a chýba im motivácia. Absentujú pracovné skúsenosti počas štúdia;

7.     Kandidáti sa nechcú vyjadrovať k platovej otázke, pričom je veľmi podstatné vedieť, na koľko sa kandidát hodnotí. Ak kandidát nevie určite svoj plat, pred pohovorom by sa mal poradiť s niekým, kto už pracuje, prípadne si porovnať v akých platových rozmedziach sa pohybujú podobne ponuky na trhu.

 

O spoločnosti Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia pôsobí na slovenskom trhu už 12 rokov a vďaka širokému portfóliu služieb spĺňa všetky požiadavky v oblasti ľudských zdrojov. Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom veľkého počtu zamestnancov.

Grafton Slovakia pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách. Od roku 2004 našiel zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku. Referenciou odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov je dlhodobá spolupráca a partnerstvo s viac ako  1500 spoločnosťami.

Grafton Slovakia pôsobí v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.

 

Tlačový kontakt

Media In – public relations agentúra

Jana Malaga

Account Director

+421 911 704 111

jana.malaga@cohnwolfe.sk