prognozy pre rok 2017

Grafton Slovakia: pracovný trh v roku 2016 a prognózy pre rok 2017

Grafton Slovakia: pracovný trh v roku 2016 a prognózy pre rok 2017

-        Pracovný trh v roku 2017 s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily

·       Robotizácia ako náhrada ľudskej pracovnej sily sa stáva realitou?  

·       Záujem o kandidátov v seniorskom veku rastie

Bratislava, 13. 1. 2017 – Personálna agentúra Grafton Slovakia zverejnila prognózy pracovného trhu pre rok 2017.  Ktoré odvetvia majú na Slovensku budúcnosť, a ktoré sektory zápasia s akútnym nedostatkom kvalifikovaných ľudí? Stane sa robotizácia, ako náhrada ľudskej pracovnej sily, realitou?​

Rok 2016 bol vzhľadom na globálnu situáciu a trendy turbulentný, expandujúci v oblasti IT a so zvýšeným dopytom po pracovníkoch do výroby.Aká bola situácia na trhu práce v regiónoch v roku 2016?

„Bratislavský kraj vytváral v roku 2016 veľmi dobré podmienky pre odborníkov z oblastí informačných technológií a ponuka pracovných pozícií bola vo veľkej miere zastúpená aj z oblasti ľudských zdrojov, napr. HR Business partner a junior špecialisti náboru zamestnancov. V Trenčianskom a Žilinskom kraji sme zaznamenali vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov z oboru manažment kvality a strojárstva. Obdobná situácia bola i v Trnavskom regióne, ktorý sa vďaka investičným stimulom a dopravnej infraštruktúre stal atraktívnym pre výrobné podniky s ponukou pozícií v oblasti manažment kvality, napr. inžinier kvality so skúsenosťou s prácou s dodávateľmi, procesný inžinier so skúsenosťou s výrobnými procesmi.

Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja najviac vyhľadávali pracovné sily z oblasti administratívy, napr. účtovník, referent odbytu, a taktiež pozície technického zamerania, najmä odborné výrobné a špecializované pozície: operátor výroby, metrológ, obrábač, nástrojár, zvárač, údržbár, elektrikár. V Košickom a Prešovskom kraji sme zaznamenali dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov o prácu v obore informatiky, v odbore manažment kvality – inžinier kvality, logista či procesný inžinier,“ uviedol  Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Graf č. 1 – Pracovná mapa Slovenska v roku 2016

·       

Rok 2017 – personalisti sa zhodujú, že chýba kvalifikovaná pracovná sila

Pracovný trh reaguje v roku 2017 na aktuálne trendy a potreby zamestnávateľov nielen v hlavnom meste, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska. Oblasť IT bude pre Bratislavský región zohrávať i naďalej významnú úlohu. Očakáva sa tu kontinuálne vysoký dopyt zamestnávateľov po mobile developeroch, business Inteligence špecialistoch, HR business partneroch, odborníkoch z oblastí logistiky či výrobnej sféry.

„Predpokladáme, že v roku 2017 bude v regiónoch západného Slovenska prevládať dopyt po uchádzačoch technického zamerania, s manažérskymi skúsenosťami z oblastí: kvalita, projektový manažment, inžiniering, údržba, PLC programovanie. Výrobné podniky zápasia s náborom operátorov do výrobného procesu. Na trhu práce je nedostatok kvalifikovaných ľudí, napr. absentujú zvárači, strojárski pracovníci, nástrojári, nastavovači, CNC operátori,“uviedol Marian Mitošinka, Branch Manager Trenčín.

Robotizácia, ako náhrada ľudskej pracovnej sily, sa stáva aj na Slovensku realitou

„Automatizácia, ako náhrada ľudskej sily robotmi, začína aj na Slovensku výraznejšie posilňovať. Priemyselná sféra sa snaží, v dôsledku nedostatku potenciálnych zamestnancov i rastúcich miezd, maximalizovať produktivitu a efektivitu. Trend automatizácie sa týka predovšetkým oblasti automotive a elektrotechnickej výroby. Viacero spoločností investuje do vyššej miery automatizácie, avšak v porovnaní so západnou Európou tento trend nie je zatiaľ až tak výrazný,“ dodáva Marian Mitošinka, Branch Manager Trenčín.

Požiadavky zamestnávateľov na uchádzačov rastú

Na trhu práce budú mať kandidáti s netechnickým vzdelaním bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka problém uplatniť sa.

Viacero zamestnávateľov zamestnáva juniorov, nákladovo atraktívnejších kandidátov, z ktorých si časom vychováva svojich budúcich kľúčových špecialistov. Pre rýchlu aklimatizáciu a zaučenie v dynamickom prostredí je nevyhnutná dobrá znalosť cudzieho jazyka, pri technických pozíciách ideálne technické vzdelanie a osobnostné predpoklady, ako schopnosť učiť sa a aplikovať poznatky do praxe, spájať súvislosti, efektivita, vytrvalosť, komunikácia, otvorenosť, sebavedomie, sociálne schopnosti,“ dodal Marian Mitošinka.

Záujem o kandidátov o prácu 50+ rastie

Z praxe môžem potvrdiť, že kandidáti v seniorskom veku sú schopní zastávať tie najnáročnejšie odborné pozície. Výrobné spoločnosti otvárajú pracovné pozície, kde sa vyžaduje odbornosť a mnohoročné skúsenosti. Špecialisti seniorského veku sa dokážu zamestnať behom niekoľko dní a o ponuky zvyčajne nemajú núdzu,“ dodal na záver Marian Mitošinka, Branch Manager Trenčín.