Tipy: Ako si vybrať svoju vysokú školu

Jana Véghová, Pravda | 03.02.2016 06:00

Nasledujúce dni budú stáť budúci maturanti pred neľahkým rozhodnutím. Budú si vyberať, na ktorú vysokú školu pošlú prihlášky! Týmto výberom ovplyvnia svoj osud, miesto štúdia, ako aj budúce krásne spomienky na vysokoškolské časy. A nielen to! Výberom vysokej školy sa dá ovplyvniť uplatnenie na trhu práce a životná úroveň.

Ilustračné foto.

Autor: SHUTTERSTOCK

1. Pri výbere svojho budúceho povolania, a teda samotnej vysokej školy, by si mal každý maturant položiť tieto otázky:

§  Aké mám schopnosti, zručnosti a predpoklady?

§  Čo ma baví? V čom som naozaj dobrý?

§  Aký som osobnostný typ? Som kreatívny či skôr technický typ?

§  Aká forma a dĺžka trvania štúdia bude pre mňa najvhodnejšia? (externé alebo interné štúdium alebo aj II. stupeň vzdelania) a pod.

2. Maturanti by mali zohľadňovať prestíž vysokej školy a kvalitu študijných programov. Taktiež systém, akým sa vysoká škola snaží podporovať praktické zručnosti a vedomosti študentov potrebné pre trh práce, percentuálnu mieru uplatnenia absolventov na trhu práce po ukončení štúdia až po samotnú reálnu obsahovú náplň štúdia (učebné sylaby, učebné smery/programy a predmety, podpora jazykovej výučby počas štúdia, možnosť absolvovania výmenných študijných pobytov a odborných stáží).

3. Len veľmi ťažko si hľadajú zamestnanie absolventi študijných odborov typu sociálna práca, environmentálny manažment, bezpečnostný manažment, animátor voľného času, cestovný ruch, verejná správa či masmediálna komunikácia. Pretrvávajúci problém je každoročne s množstvom absolventov právnických a psychologických smerov.

4. Na trhu práce sa často stretávame s kandidátmi bez možnosti reálneho uplatnenia v praxi. Týka sa to väčšinou absolventov manažérskych programov, právnikov, učiteľov, prekladateľov, absolventov politológie a medzinárodných vzťahov. U týchto absolventov staviame mnohokrát na znalosti cudzích jazykov a nachádzajú uplatnenie napríklad v zákazníckom servise.

5. Zamestnávatelia vo svojich ponukách práce požadujú najčastejšie kandidáta s praxou. Pri absolventoch za prax pokladajú i pracovné skúsenosti popri škole aj vo forme skrátených úväzkov či brigád, projekty, ktoré vykonávali ako študenti, alebo dobrovoľnícke aktivity, zahraničné stáže a výmenné študijné pobyty. V životopise by sa mali objaviť aj prázdninové zahraničné pobyty spojené so zárobkom.

6. Zamestnávatelia vítajú u absolventov štúdium jazykov, stáže a prax u zamestnávateľa v zahraničí. Významným benefitom je ich účasť na rôznych programoch, súťažiach a participácia v projektoch a mimoškolských aktivitách.

7. Trh zaznamenáva konštantne pretrvávajúci dopyt po odborníkoch v oblasti informačných a komunikačných technológií (napr. SW programátori, web programátori, SW testeri, systémoví administrátori, IT architekti, grafici, IT konzultanti či Online marketéri).

Čítajte viac o vysokých školách

Prihlášky na vysoké školy treba poslať do konca februára

8. Potrební sú rovnako uchádzači v rámci oblasti účtovníctva a financií, najmä účtovníci so znalosťou minimálne jedného svetového jazyka a znalosťami podvojného účtovníctva.

9. Zamestnávatelia dlhodobo hľadajú kandidátov na pozície Accounts Clerk, Accounts Specialist, Investment portfolio specialist, Banking operation specialist, Processing representative.

10. Významným segmentom je aj oblasť Customer care (Analyst Collection, Customer Fullfilment, Customer due diligence, Portfolio monitoring analyst). V neposlednom rade sú vyhľadávaní aj lekári a inžinieri vo všeobecnosti (napr. strojárski/elek­trotechnickí a stavební inžinieri, inžinieri kvality, logistiky a pod.)

Ilustračné foto.

Autor: SHUTTERSTOCK

Prehľad najžiadanejších profesií

Zdroj: Grafton Recruitment Salary Survey CEE 2015

Personalisti Grafton Recruitment pripravili top 10 juniorských pozícií, ktoré sú zamestnávateľmi dlhodobo obsadzované a žiadané. Prehľad poskytuje i porovnanie minimálnej a maximálnej očakávanej mzdy v hlavných mestách na Slovensku a v Českej republike.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

 Pôvodný článok si môžete prečítať TU.