Grafton Slovakia: Mzdy sa najviac zvyšovali na najnižších pozíciách, stierajú sa tiež regionálne rozdiely. V roku 2023 budú ďalej rásť, nepokryjú však infláciu

Grafton Slovakia: Mzdy sa najviac zvyšovali na najnižších pozíciách, stierajú sa tiež regionálne rozdiely. V roku 2023 budú ďalej rásť, nepokryjú však infláciu

Mzdy sa kontinuálne zvyšovali aj v tomto roku, a to naprieč všetkými odbormi aj regiónmi Slovenska. Ich rast však nedokáže pokryť výšku inflácie, ktorá má byť podľa prognóz Národnej banky Slovenska aj v budúcom roku v dvojciferných číslach. Firmy sa to budú snažiť kompenzovať inými nefinančnými benefitmi, pričom nezamestnanosť by sa nemala výrazne zvyšovať. Predikuje to personálna agentúra Grafton Slovakia na  základe výsledkov svojho rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý zrealizovala počas druhého štvrťroka 2022.

Najnovší prieskum miezd personálnej agentúry Grafton, ktorý mapuje aktuálne finančné ohodnotenie stoviek pracovných pozícií v 7 odboroch a 8 regiónoch Slovenska, priniesol tieto zistenia:

- Mzdy sa aj v roku 2022 plošne zvyšovali naprieč všetkými pozíciami a odbormi

Opatrne tak reagovali na rastúcu infláciu a zvyšovanie cien

Spoločnosti tiež rozširujú ponuku benefitov

Na trhu je stále výrazný dopyt po nových zamestnancoch

Hlavne výrobný sektor zápasí s nedostatkom pracovníkov – najmä na odborných, no tiež na operátorských pozíciách

Možnosť využívať home office sa stala štandardom

Počet uchádzačov za 17 rokov výrazne klesol a v tomto roku sa dostal v rámci celoslovenského porovnania na úroveň roka 2019, teda do obdobia pred vypuknutím pandémie. S uvoľnením protipandemických opatrení nastal aj ďalší nábor pracovníkov. Naopak – počet voľných pracovných miest z roka na rok rastie, v tomto roku atakuje číslo 80 000. Niektoré pozície je preto veľmi náročné obsadiť: domáci pracovníci o ne nemajú záujem, pre zahraničných uchádzačov Slovensko stráca na atraktivite.

Mzdy pomaly rastú u všetkých naprieč celým Slovenskom

V porovnaní s rokmi pred pandémiou nastalo aj v roku 2022 zvýšenie miezd naprieč pozíciami aj regiónmi. To ale nedokázalo kompenzovať výšku inflácie, ani uspokojiť očakávania zamestnancov. Najvyšší posun zaznamenal Grafton pri nižšie kvalifikovaných pozíciách vo výrobe a obchode, ako je napríklad hlavný majster, predavač alebo recepčná. Kontinuálny rast miezd pokračuje aj v sektoroch, ktoré sú aktuálne preferované – ide predovšetkým o IT odvetvie, stavebníctvo alebo marketing.

„V percentuálnom vyjadrení rástlo finančné ohodnotenie v segmentoch s najnižšími mzdami, hlavne vo výrobnom sektore, obchode a stavebníctve. Zvyšujú sa tiež mzdy mimo hlavného mesta – ide najmä o Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický  či Košický región. Potvrdzuje sa tak trend stierania  medziregionálnych rozdielov,“ objasňuje výsledky prieskumu riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group Martin Malo.

Pri určitých pozíciách, hlavne v oblasti inžinieringu, výroby a automotive, zarobia dokonca kandidáti v Nitre či Žiline porovnateľne ako v Bratislave. Rovnako je predpoklad nárastu finančného ohodnotenia v tomto odvetví v Košickom regióne a to z dôvodu príchodu novej automobilky.

 

 

Nárastok finančného hodnotenia

 

Ponuka benefitov sa rozširuje, home office sa stal štandardom

Firmy sa budú musieť pripraviť na energetickú krízu, čo bude spomaľovať ďalšie zvyšovanie miezd aj poskytovanie finančných a nefinančných benefitov. Prioritou však pre nich bude udržať si kvalitných odborníkov. „Vo väčšine spoločností sme v tomto roku zaznamenali revidovanie a rozširovanie ponuky najmä monetárnych benefitov. Napríklad možnosť využívať home office sa už stala štandardom, do podobnej roviny sa posúva aj nástupný bonus a odmena za odporúčanie zamestnanca,“ hovorí M. Malo.

Rok 2023: Tlak na zamestnávateľov, nutné opatrenia zo strany vlády

V budúcom roku očakáva Grafton pokračujúci rast miezd, ktorý však nedokáže dosiahnuť výšku očakávanej inflácie, ktorá má byť podľa prognóz Národnej banky Slovenska stále v dvojciferných číslach. Nezamestnanosť by sa mala držať na rovnakej, prípadne len mierne vyššej úrovni, ako je tomu tento rok.

„Ak vezmeme do úvahy predikovanú mieru inflácie, energetickú krízu, narušené dodávateľské reťazce a absenciu kvalifikovanej pracovnej sily, je zjavné, že mnohí zamestnávatelia – aj z iných, ako energeticky náročných sektorov - budú v roku 2023 čeliť veľkým rozhodnutiam. Určite bude na väčšinu zamestnávateľov vyvíjaný tlak na zvyšovanie finančného ohodnotenia pracovníkov. Rýchlosť rastu miezd však infláciu nedokáže dobehnúť. Okrem toho budú musieť zvyšovať ceny svojich produktov či služieb. V dôsledku tejto situácie dôjde v budúcom roku k poklesu životnej úrovne,“ vysvetľuje odborník.

Aj naďalej však na Slovensku budú oblasti, ktorých sa tieto dopady dotknú v menšej miere. Ide napríklad o sektor IT, ktorý už dlhodobo trpí nedostatkom kandidátov. No aj tu sa môže stať – rovnako ako v ďalších oblastiach, že sa títo pracovníci rozhodnú pre lepšie podmienky v zahraničí. Z tohto hľadiska hrozí slovenskej ekonomike a pracovnému trhu viacero rizík.

MOŽNÉ RIZIKÁ:

- neprijatie adekvátnych opatrení zo strany vlády pri energetickej kríze (nielen smerom k domácnostiam, ale aj k energeticky náročným firmám a celkovo podnikateľskému sektoru)

- nedostatok kvalifikovaných odborníkov a aj z dôvodu netransparentných vládnych opatrení ich odliv do zahraničia

- malá flexibilita pri nábore pracovníkov z krajín mimo EÚ – veľká byrokracia zo strany vlády;

- nízka konkurencieschopnosť Slovenska voči okolitým krajinám;

- globálne hospodárske a logistické problémy.

Stavbyvedúci má pri štvorročnom porovnaní viac o 650 eur, predavačka o 300 eur

Najvyššie prírastky finančného ohodnotenia sa vo všeobecnosti logicky dejú na najnižších pozíciách, a to naprieč jednotlivými odbormi. Napríklad predavačka v porovnaní s rokom 2019 zarobí tohto roku o 300 eur viac, stavbyvedúci dostane na výplatnej páske o 650 eur viac. Aj vo vyšších príjmových sférach sa však nájdu pozoruhodné príklady nárastu mzdy. Ide, samozrejme, o oblasť IT, kde sa napríklad Cloud architekt posunul z minimálnej hranice ohodnotenia 2400 eur v roku 2019 na súčasných 3700 eur.

 

 

Nárastok finančného hodnotenia

 

Metodika prieskumu:

Prieskum bol realizovaný v priebehu 3. štvrťroka roku 2022 v 8 krajoch Slovenskej republiky. Unikátny každoročný prieskum finančného ohodnotenia na Slovensku zahŕňa viac ako 250 typových pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch ekonomiky: IT a telekomunikácie, Inžiniering a výroba, Nákup a logistika, Stavebníctvo a reality, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, ako aj Ľudské zdroje, administratíva a právo. Prezentované dáta vychádzajú z priemernej obvyklej mzdy v regióne vrátane variabilných zložiek, ako je napríklad 13. plat rozpočítaný do mesačnej hodnoty, avšak bez ročných bonusov manažérov či príplatkov za nadčasy. Čiastky v prehľade sú uvedené ako mesačná hrubá mzda v eurách.

 

 

 

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Katarína Droppová, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 948 288 228, katarina.droppova@1010comms.sk

Silvia Keráková, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 940 601 902, silvia.kerakova@1010comms.sk

Andrea Budzák, Senior Marketing Specialist, Grafton Slovakia s.r.o., +421 911 744 005, andrea.budzak@grafton.sk