Mobilita v rámci EU

Ľudia z EÚ odchádzajú pracovať do zahraničia kvôli lepšej mzde a pracovným podmienkam. Láka ich Nemecko aj Holandsko.

 

Ľudia z EÚ odchádzajú pracovať do zahraničia kvôli lepšej mzde a pracovným podmienkam. Láka ich Nemecko aj Holandsko.

Personálna agentúra Grafton a Gi Group realizovali podrobný prieskum, ktorý mapuje trendy pohybu pracovníkov naprieč Európou. Ukazuje sa, že medzinárodná mobilita je efektívnym riešením na nedostatok pracovnej sily najmä v odvetviach logistiky, výroby, FMCG a automobilového priemyslu. Z prieskumu tiež vyplynulo, že v roku 2023 je možné očakávať jej zvýšenie a v budúcnosti bude zohrávať kľúčovú úlohu v stabilizácii podnikateľského prostredia aj v konkurencieschopnosti jednotlivých štátov.

Podľa prieskumu OECD je počet voľných pracovných miest v Európskej únii najvyšší za posledných 10 rokov a v niektorých prípadoch dokonca prekračuje čísla pred pandémiou. Vyspelé ekonomiky krajín EÚ trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily - výrazný nedostatok kandidátov sa prejavuje najmä v krajinách ako Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, no tiež Rakúsko či Nemecko. Aj slovenský pracovný trh hlási dlhotrvajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Pritom podľa údajov Centrálneho registra poistencov prichádza emigráciou Slovensko priemerne o 15 – 20 000 ľudí ročne, teda každý 7 vysokoškolsky vzdelaný človek odchádza pracovať do zahraničia.

Ľudia očakávajú vyššiu mzdu aj viac príležitostí

Tento evidentný nedostatok pracovných síl sa týka všetkých sektorov, ale najmä logistiky, výroby a automotive, ako ukázal prieskum mobility personálnej agentúry Grafton a Gi Group. Takmer 50 % pracovníkov prišlo za prácou do novej krajiny z Rumunska, Maďarska, Poľska, Talianska, Portugalska a Bulharska. Nezanedbateľný počet zahraničných pracovníkov bol tiež z Ukrajiny.

Slovenské firmy však hľadajú v súčasnosti pracovníkov pre slovenský trh predovšetkým z krajín mimo EÚ, predovšetkým z postsovietskych krajín a Ázie, ako je Gruzínsko, Moldavsko, Kazachstan či Arménsko, no tiež Filipíny alebo Bangladéš. Jedným z výrazných kritérií je totiž mzdové ohodnotenie, ktoré výrazne zaostáva za výškou západných krajín EÚ, nie je však jedinou podmienkou.

„Ľudia migrujúci za prácou hľadajú predovšetkým lepšie pracovné podmienky a vyššiu mzdu. Mimo pracovného prostredia sú to tiež ďalšie faktory, ako zlepšenie sociálneho statusu či viac príležitostí pre život a rodinu. Okrem toho v novom zamestnaní získajú tiež nové zručnosti, ako je rozvoj jazykových vedomostí či zvýšenie kvalifikácie a mnoho ďalších,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group pre Slovensko.

Medzinárodná mobilita má množstvo pozitív

Mobilitu v rámci EÚ ovplyvnila nielen pandémia koronavírusu, ale tiež vojnový konflikt na Ukrajine. Medzinárodná mobilita má však pre celú EÚ značne pozitívne ekonomické efekty. Nielenže znižuje nezamestnanosť a pokrýva dopyt firiem, zahraniční pracovníci tiež prispievajú k zvyšovaniu HDP danej krajiny.

„Okrem toho majú aj ďalšiu pridanú hodnotu pre túto krajinu - vykonávajú totiž práce, ktoré miestni odmietajú alebo pre ktoré nie je dosť lokálnych expertov. Ide teda o prekonanie problémov s nedostatkom uchádzačov na pozície, ktoré je v krajine ťažké obsadiť,“ vysvetľuje odborník a dodáva: „Medzinárodná mobilita tiež pomáha vytvárať mzdovú konvergenciu naprieč krajinami EÚ, teda znižuje rozdiel medzi mzdami jej východných členov a západoeurópskymi krajinami. Tiež je motorom neustáleho zvyšovania kvalifikácie, čo ľuďom umožní stať sa skutočne zamestnateľnými a vytvárať ďalšie spoločenské hodnoty.“

Úlohou vlády by malo byť prilákať ľudí na Slovensko

Vyspelé západné krajiny EÚ si uvedomujú, že nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily prichádza ich ekonomika o konkurencieschopnosť a o stabilitu v podnikaní. Aj preto sa snažia prilákať nových pracovníkov flexibilnou reakciou svojich národných vlád. Napríklad Nemecko už v roku 2021 vytvorilo pracovné podmienky, vďaka ktorým bude vedieť zaplniť 400 tisíc chýbajúcich pracovných pozícií, Poľsko uľahčuje zamestnávanie zahraničných pracovníkov vďaka flexibilnej validácii diplomov a profesných kvalifikácií, ako aj zrýchleným postupom pri vydávaní povolenia na pobyt a prácu, česká legislatívna úprava realizuje zjednodušené a rozšírené vládne programy zamerané na podporu ekonomickej migrácie. Holandsko tiež poskytuje zahraničným pracovníkom kurzy holandčiny a ďalšie školenia zamerané na všeobecné znalosti o ich krajine, ako aj trhu práce a o celej spoločnosti.

Aj vďaka takýmto programom sa podarilo stabilizovať podnikateľské prostredie a nedostatok kandidátov v kľúčových odvetviach v Nemecku (+3,3 mil. pracovníkov), Holandsku (+447 tis.) a vďaka silnému zastúpeniu slovenských občanov aj v Česku (+197 tis.). Na Slovensko prišlo podľa analýzy mobility len 46 tisíc pracovníkov. „Každá národná vláda by sa mala zamerať nielen získanie zahraničnej kvalifikovanej sily, no tiež na prilákanie svojich ľudí žijúcich v zahraničí späť domov. Pretože takéto krajiny získajú v stredno- aj dlhodobom horizonte. Tí, ktorí sa vracajú, prinesú späť svoje nové skúsenosti, zručnosti aj vyššiu kvalifikáciu a odbornosť, a tým pádom budú schopní aktívne zvyšovať hodnotu ekonomík aj hospodársky rozvoj svojich krajín. Samozrejme len v prípade, ak sa im vytvoria adekvátne podmienky na návrat, čo znamená tiež lepšie životné aj pracovné podmienky a ocenenie ich práce. Pretože únik mozgov vytvára potenciálny problém nielen pre štátny rozpočet, no tiež dôchodkový systém a zdravotníctvo,“ hovorí Martin Malo.

Podľa prieskumu mobility Grafton a Gi Group sú prioritnými odvetviami pre medzinárodnú mobilitu logistika, výroba a automobilový priemysel, nasledovaná sektorom rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG). Nedostatok kandidátov zaznamenáva aj oblasť stavebníctva či ubytovacích a sociálnych služieb. Najčastejšie požadované profily nekvalifikovaných robotníckych profesií sú operátori, robotníci vo výrobe a v priemysle. Z kvalifikovaných kandidátov na robotníckych pozíciách ide o špecializovaných technikov, operátorov údržby a CNC, zváračov aj vodičov vysokozdvižných vozíkov.

***

Zdroje: Prieskum Grafton a Gi Group – Medzinárodná mobilita 2022; Globálny prieskum zamestnanosti Svetovej energetickej rady (WEC) a OECD

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com

Pre viac informácií kontaktujte:

Katarína Droppová, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 948 288 228, katarina.droppova@1010comms.sk

Silvia Keráková, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 940 601 902, silvia.kerakova@1010comms.sk

Andrea Budzák, Senior Marketing Specialist, Grafton Slovakia s.r.o., +421 911 744 005, andrea.budzak@grafton.sk