Informácie pre ukrajinských občanov

Informácie pre ukrajinských občanov

VSTUP NA ÚZEMIE SR 

Pravidelne aktualizované informácie o situácii na slovenských hraniciach nájdete na Facebooku Polície SR a Ministerstva vnútra SR.

Občania Ukrajiny s biometrickým pasom môžu na Slovensko vstúpiť v rámci bezvízového styku a zdržiavať sa na Slovensku bez víz maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.

Vstup na územie Slovenskej republiky sa po individuálnom posúdení umožňuje aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas, prípadne vízum). 

 

Pri vstupe na Slovensko alebo aj neskôr máte v závislosti od svojho občianstva a iných okolností viaceré možnosti, ktoré umožňujú dlhšie zdržiavanie sa na Slovensku:

1.     Podanie žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska 
        (najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou)

2.     Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu (azyl, doplnková ochrana)

3.     Podanie žiadosti o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu na Slovensku
 

Zamestnanie

Ak vám bude poskytnuté dočasné útočisko, môžete na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení. Nemôžete však podnikať.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. 

Vláda SR schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Dočasné útočisko: leták na stiahnutie v slovenčine a ukrajinčine


Linka Ministerstva vnútra pre občanov Ukrajiny:

+421 513 816 111
+421 259 765 111

Dôležité zdroje a odkazy:

Ministerstvo vnútra    

Ministerstvo práce a sociálnych vecí  

Ministerstvo zahraničných vecí  

Verejná správa SR 

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike 

 

UA

В'ЇЗД НА ТЕРИТОРІЮ СР

Регулярно оновлювану інформацію про ситуацію на словацькому кордоні можна знайти на сторінках Facebook поліції Словацької Республіки та Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Громадяни України з біометричним паспортом можуть в'їжджати до Словаччини за безвізовим режимом та перебувати в Словаччині без візи максимум 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

В'їзд на територію Словацької Республіки також дозволяється після індивідуальної оцінки осіб, які не мають дійсного проїзного документа (біометричного паспорта або візи).  

При в'їзді в Словаччину або пізніше, в залежності від вашого громадянства та інших обставин, у вас є кілька варіантів, які дозволяють довше залишатися в Словаччині:

  1. Подача заяви про  надання тимчасового притулку (найпростіший спосіб захистити людей, які рятуються від війни)
  2. Заява про міжнародний захист (притулок, додатковий захист)
  3. Подача заяви на тимчасове або постійне проживання в Словаччині

 

Трудова зайнятість

Якщо вам надається тимчасовий притулок, ви можете працювати в Словаччині без необхідності додаткових дозволів. Однак ви не можете займатися бізнесом.

Тимчасовий притулок надається з метою захисту іноземців від  воєнного конфлікту, ендемічного насильства, наслідків гуманітарної катастрофи або безперервних або масових порушень прав людини в країні їх походження.

Уряд Словацької Республіки схвалив надання тимчасового притулку громадянам України та членам їх сімей.

Тимчасовий притулок: брошура для завантаження словацькою  та українською мовами.

 

Лінія Міністерства внутрішніх справ для громадян України:

+421 513 816 111

+421 259 765 111
 

Важливі ресурси та посилання:

Міністерство внутрішніх справ  

Міністерство праці та соціальних справ

Міністерство закордонних справ

Державне управління Словацької Республіки

Посольство України в Словацькій Республіці