Mzdový prieskum Grafton: Zvýšenie miezd nepokryje infláciu, firmy to riešia poskytovaním ďalších benefitov. Prioritou bude udržať si kvalitných odborníkov.

Mzdový prieskum Grafton: Zvýšenie miezd nepokryje infláciu, firmy to riešia poskytovaním ďalších benefitov. Prioritou bude udržať si kvalitných odborníkov.

Zamestnávatelia aj napriek tomu, že by chceli, nie sú schopní zamestnancom zvýšiť mzdy, aby to pokrylo výšku inflácie a súčasne uspokojilo aj ich očakávania. Mzdy sa však pomaly zvyšovali vo všetkých sektoroch, aj naprieč všetkými regiónmi Slovenska. V budúcom roku môžeme očakávať pokles životnej úrovne, Slovensko tiež stráca svoju konkurencieschopnosť oproti okolitým krajinám, pričom ale výrazný rast nezamestnanosti nenastane a na trhu bude aj naďalej chýbať kvalifikovaná pracovná sila. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu personálnej agentúry Grafton, ktorý mapuje aktuálne finančné ohodnotenie stoviek pracovných pozícií v 7 odboroch a 8 regiónoch Slovenska.

Trh práce sa aj tento rok musí vyrovnať s rôznymi faktormi a neistotami, ktoré sú spôsobené jednak neukončenou pandemickou krízou, no tiež vojnovým konfliktom, ktoré vyvolalo Rusko voči Ukrajine. Zatiaľ čo s pandémiou sa trh práce v mnohých ohľadoch naučil žiť, vojnový stav mu neumožnil pôvodne predpokladaný vývoj a dokonca spomalil plánovaný rast ekonomiky Slovenska. Do vývoja miezd tak výrazne zasiahla výška inflácie, ktorá je najvyššia za posledných 22 rokov a ako prognózuje Národná banka Slovenska jej výška sa ani v budúcom roku nedostane pod dvojciferné číslo.

„Ak vezmeme do úvahy mieru inflácie, aktuálny a predpokladaný vývoj cien komodít, energetickú krízu, narušené dodávateľské reťazce a absenciu kvalifikovanej pracovnej sily, a pridáme k tomu nevyčísliteľnú neistotu budúceho obdobia, tak je zjavné, že mnohí zamestnávatelia aj napriek tomu, že by chceli, nie sú schopní zamestnancom zvýšiť mzdy tak, aby toto zvýšenie pokrylo výšku inflácie a súčasne uspokojilo očakávania pracovníkov,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group, a dodáva: „Sú však aj oblasti, ktoré nepociťujú z vyššie uvedeného takmer žiadne dopady. Na rozdiel od priemyslu, ktorý je zasiahnutý najviac, napríklad odvetvie IT z pohľadu miezd rastie. Je to dané silným prehriatím IT trhu a výrazným nedostatkom kandidátov.“

Nutnosť zmeniť procesy zahraničného náboru

Na trhu práce aj naďalej chýba kvalifikovaná pracovná sila a to aj napriek prílevu utečencov z vojnou ohrozených oblastí. Aktuálne je kvôli všeobecnej mobilizácii a vojne nábor z Ukrajiny prakticky nemožný a iné zdroje uchádzačov o prácu nie sú dostatočné. „Tento problém môže vyriešiť jedine slovenská vláda, ktorej prístup je však v tomto smere nedostatočný. Strácame tým konkurencieschopnosť voči okolitým krajinám na čele s Poľskom, ktoré veľmi dobre pochopilo, že ak má ekonomika rásť, je potrebné zabezpečiť dostatok kvalifikovaných uchádzačov a tým pádom zmeniť nastavenie pravidiel ekonomickej migrácie,“ objasňuje M. Malo.

Pred niekoľkými rokmi na Slovensku dominovali pracovníci z Rumunska, Balkánu alebo Ukrajiny – dnes sú pre týchto pracovníkov ponuky zo Slovenska neatraktívne a preferujú skôr severské a západné krajiny EÚ. Zahraničný nábor aktuálne smeruje najmä na nečlenské krajiny EÚ – Balkán, postsovietske štáty a už aj Ázia – ide tu najčastejšie o krajiny, kde je pre pracovníkov nevyhnutné udelenie pracovných víz, pričom však vízový proces jedného pracovníka z Indie môže trvať aj 5 až 6 mesiacov. Toto je dlhodobo neudržateľné, neflexibilné a spôsobuje to zamestnávateľom na Slovensku výrazné komplikácie.

Pokles životnej úrovne aj nižší ekonomický rast

Ako vyplynulo zo Mzdového prieskumu personálnej agentúry Grafton mzdy rástli naprieč všetkými odbormi a rozširovala sa tiež paleta benefitov, ako je flexibilná pracovná doba či možnosti home office práce aj zo zahraničia. Medzi očakávané benefity zo strany väčšiny zamestnancov tak v súčasnosti patrí nielen navýšenie mzdy o mieru inflácie, ale aj poskytnutie ďalších nefinančných výhod. V prípade dobrých individuálnych alebo firemných výsledkov tiež 13. a 14. plat či osobná finančná prémia. „Vzhľadom na príchod novej automobilky na slovenský trh, ale aj v ďalších sektoroch, ktoré dlhodobo pociťujú nedostatok pracovníkov, aj naďalej predpokladáme zvýšenú náborovú aktivitu zamestnávateľov,“ komentuje šéf personálnej agentúry.

V ďalšom období Grafton očakáva osciláciu miery nezamestnanosti na úrovni 5,5–7,5 %, pričom na trhu bude aj naďalej chýbať kvalifikovaná pracovná sila. „Úroveň navyšovania miezd plošne nedosiahne úroveň inflácie, čo spôsobí pokles životnej úrovne a apetítu bežných ľudí utrácať za tovar a služby. Dôsledkom bude nízky ekonomický rast.,“ dodáva Martin Malo.

IT a telekomunikácie – voľných miest je viac ako kandidátov, mzdy stúpajú

Svet IT sa nezastavil ani vplyvom covidu či konfliktu na Ukrajine, preto ako po iné roky, aj teraz Grafton zaznamenáva v tomto sektore vysoký dopyt po pracovníkoch. Aj keď sa táto oblasť neviaže na konkrétne miesto či región, firmy sa snažia prechádzať zo 100 % práce z domu na hybridný model s čiastočnou prácou v kancelárii. Veľmi oceňovaní sú skúsení DevOps inžinieri, s dopytom po vývojároch stúpa aj záujem o pozície testerov. Hľadaní sú tiež kandidáti z oblasti softvérového vývoja – programátori, predovšetkým Java, Angular, React či Fullstack. Zamestnávatelia sú tiež viac naklonení outsourcingu alebo priamej spolupráci s freelancermi.

Voľných pracovných miest je výrazne viac, ako skúsených IT kandidátov - z tohto dôvodu a tiež kvôli inflácii mzdy v tomto sektore neustále stúpajú. Netýka sa to len špecializovaných, no tiež juniorských a absolventských pozícií naprieč regiónmi.

Inžiniering a výroba – prudký nárast miest aj tlak na benefity

V rámci tohto sektora aj naďalej pretrváva dopyt po nekvalifikovaných aj kvalifikovaných zamestnancoch. Ide predovšetkým o pozície špecialistov zo strojárskeho, automobilového a elektrotechnického odvetvia. V oblasti výroby zaznamenáva Grafton prudký dopyt po pracovníkoch z nižších výrobných pozícií, ako je operátor výroby, skladník, nástrojár, nastavovač, CNC operátor či kvalitár, ale tiež pozície v rámci elektrotechniky a údržby.

Nedostatok pracovníkov pokrývajú firmy zamestnancami s kratšou praxou či absolventmi, ktorým chcú dať priestor na rozvoj, prípadne zahraničnými pracovníkmi. Oproti minulému roku došlo v tomto odvetví k prudšiemu nárastu miezd aj tlaku na poskytovanie nefinančných benefitov zo strany kandidátov, ktoré sú zapríčinené nielen nedostatkom pracovných síl, ale aj infláciou.

Nákup a logistika – žiadaní sú skúsení kandidáti s praxou a kontaktmi

Počas uplynulého roka sa stalo ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zamestnať v oblasti nákupu a logistiky skúsených kandidátov. Situáciu na trhu, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu, konflikt na Ukrajine či nedostatok materiálov, totiž vedeli vyriešiť len tí najlepší nákupcovia. Oceňované tiež boli medzinárodné skúsenosti nielen v nákupe, ale aj v logistike, ideálne z krajín mimo Európy. Dôraz sa preto kládol na zvýšenie jazykových nárokov, predovšetkým angličtiny, ktorá je univerzálnym a najčastejšie využívaným cudzím jazykom po celom svete.

Pokračuje tiež dopyt po prepracovanejšom nákupnom aj logistickom reťazci, automatizácii systémov a rozširovaní sietí, žiadaní sú preto kvalifikovaní pracovníci ako logistickí špecialisti, operatívni, technickí či strategickí nákupcovia. Mzdy zohľadňovali nielen infláciu, ale tiež dopyt, preto sa zvyšovali najmä v odborných a špecializovaných pozíciách. Niekde bol ich nárast kompenzovaný poskytovaním nefinančných benefitov.

Stavebníctvo a reality – aj napriek problémom mzdy rástli

Nárast pracovných pozícií je citeľný aj v tomto sektore napriek tomu, že stavebné firmy čelia nedostatku stavebného materiálu, jeho vysokej cene aj ďalším stúpajúcim vstupným nákladom. V kvalifikovaných pozíciách je najvýraznejší dopyt po stavbyvedúcich, rozpočtároch či prípravároch stavieb. Popri odborných schopnostiach zostáva jednou z hlavných požiadaviek aj znalosť anglického jazyka, ktorý je nevyhnutný na komunikáciu so zahraničnými partnermi. Uplatnenie na trhu práce si nájdu tiež absolventi stavebných fakúlt.

Nárast miezd kopíruje infláciu, výraznejší bol však u kvalifikovaných pracovníkov, ktorých je stále nedostatok. Pri robotníckych pozíciách býva štandardom poskytnutie ubytovania, pri špecializovaných pozíciách firmy často ponúknu kandidátom aj automobil na súkromné účely či ďalšie nefinančné benefity.

Bankovníctvo a finančné služby – nedostatok seniorov, aj spájanie pozícií

V rámci tohto sektora aj naďalej pretrváva dopyt po nových zamestnancoch, nakoľko firmy aktuálne dopĺňajú interné stavy a tiež rozširujú svoje tímy. Ide predovšetkým o seniorské pozície v rámci účtovníctva, auditu a daní. Pretrváva tiež trend spájania pozícií, kde sa častokrát združuje pozícia komplexného účtovníka so mzdovým, prípadne office manažéra s marketingovým špecialistom. Toto spájanie je však typické pre menšie firmy. Z hľadiska miezd došlo k ich navyšovaniu naprieč všetkými pozíciami, ktoré bolo zapríčinené hlavne infláciou a zvyšovaním bežných výdavkov a cien.

Obchod, retail, marketing – trh sa rozbehol, dopyt je po špecialistoch

V tomto roku došlo k výraznému nárastu obchodníckych pozícií, čo je zapríčinené opätovným naštartovaním trhu. Nevyhnutnosťou týchto pracovných miest je však znalosť daného odboru a prax. Rastie tak tlak na kvalifikovanosť a odbornosť kandidátov.

Ako ostatným zložkám tohto sektora, darí sa aj marketingu. Vplyv konfliktu na Ukrajine a koronakrízy posunul do popredia digitálny marketing a posilnil jeho pozíciu na trhu. Aj preto sú veľmi žiadaní kandidáti so skúsenosťou z tejto oblasti. Zamestnávatelia neváhajú siahnuť ani po freelanceroch, ak sú v danom odbore špecialisti. Mzdy aj v tomto segmente stúpajú, vo všeobecnosti je však zatiaľ táto skutočnosť zapríčinená skôr infláciou.

Ľudské zdroje, administratíva, právo – dostatok kandidátov, nárast nástupných miezd

Počet pracovných pozícií sa v tomto odvetví výraznejšie nemenil. V rámci administratívy je dostatok kandidátov, najmä čo sa týka juniorských pozícií bez požiadaviek na užšiu špecializáciu či jazykovú vybavenosť. Do hry však vstupuje digitalizácia procesov a tak zamestnávatelia očakávajú od kandidátov znalosť v tomto smere. Medzi najžiadanejšie pozície patrí office manažér, asistent alebo pracovník recepcie.

V oblasti HR sa trh opätovne rozbehol, žiadaní sú najmä špecialisti na výber a HR recruiteri. Kladie sa čoraz väčší dôraz na ich jazykové vybavenie, predovšetkým na vysokú úroveň znalosti angličtiny. Hľadané sú pozície ako HR administrátor, optimálne v kombinácii s recruitingom.

Pri pracovníkoch z oblasti práva je zo strany zamestnávateľov záujem o možnosti práce na home office alebo o remote spolupráce. Pretrváva dopyt po špecialistoch v oblasti GDPR, ideálne tiež dobre jazykovo vybavených. Zamestnávatelia v tomto sektore všeobecne, no predovšetkým v dôsledku pandémie, navyšujú nástupné mzdy.

 

Metodika prieskumu:

Prieskum bol realizovaný v priebehu 3. štvrťroka roku 2022 v 8 krajoch Slovenskej

 republiky. Unikátny každoročný prieskum finančného ohodnotenia na Slovensku zahŕňa viac ako 250 typových pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch ekonomiky: IT a telekomunikácie, Inžiniering a výroba, Nákup a logistika, Stavebníctvo a reality, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, ako aj Ľudské zdroje, administratíva a právo. Prezentované dáta vychádzajú z priemernej obvyklej mzdy v regióne vrátane variabilných zložiek, ako je napríklad 13. plat rozpočítaný do mesačnej hodnoty, avšak bez ročných bonusov manažérov či príplatkov za nadčasy. Čiastky v prehľade sú uvedené ako mesačná hrubá mzda v eurách.

 

 

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Katarína Droppová, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 948 288 228, katarina.droppova@1010comms.sk

Silvia Keráková, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 940 601 902, silvia.kerakova@1010comms.sk

Andrea Budzák, Senior Marketing Specialist, Grafton Slovakia s.r.o., +421 911 744 005, andrea.budzak@grafton.sk