Ako vnímame starostlivosť o zdravie?

Bratislava 17. apríla 2024 - S tvrdením, že zdravý zamestnanec = efektívny zamestnanec, nemožno nesúhlasiť. No zdá sa, že zamestnávatelia pripisujú starostlivosti o zdravie svojich pracovníkov podstatne menšiu váhu než samotní zamestnanci. Z analýz personálnej agentúry Grafton vyplynulo, že potrebu starostlivosti o svoje zdravie vnímajú všetci zamestnanci, a to naprieč generáciami. Zdravotné benefity sa tak môžu stať s nárastom priemernej dĺžky života a starnutím populácie významným konkurenčným faktorom.

Podľa personalistov môžu firmy, ktoré sa starajú o zdravie svojich zamestnancov, získať pred konkurenciou náskok. Nejde pritom len o fakt, že zdravotná kondícia zamestnanca výrazne vplýva na jeho pracovný výkon, ale aj o to, že na prilákanie a udržanie si pracovníkov dnes už nestačí len adekvátna mzda.

„V rámci našich prieskumov už takmer 10 rokov sledujeme aj benefity a prakticky po celý tento čas sa zoznam v rebríčku najžiadanejších a poskytovaných benefitov nemení – žiadané sú finančné bonusy, dovolenka či voľno navyše, flexibilita či profesijný rozvoj. Ak sa vyskytla nejaká nová ponuka, záujem o ňu okamžite vzrástol, či už išlo o každoročnú revíziu miezd podľa inflácie, nadštandardné lekárske služby alebo o programy starostlivosti o duševné zdravie. To všetko naznačuje, že priestor na kreativitu zamestnávateľov je v tejto oblasti pomerne veľký,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group.

 

Zamestnanci naprieč odvetviami sa chcú starať o svoje zdravie

Takzvané zdravé benefity prinášajú firmám hneď dve výhody – ekonomickú a vzťahovú. Zdravie zamestnanca totiž ovplyvňuje nielen efektivitu a kvalitu jeho práce. Takýto zamestnanec býva okrem toho v práci aj dlhodobo spokojný. Pre firmy by preto malo byť kľúčové prispieť k dobrému zdraviu svojich pracovníkov. Navyše spolu s celkovým starnutím populácie rastie aj vekový priemer zamestnancov, takže spoločnosti s premyslenou starostlivosťou o zdravie majú na trhu práce čoraz väčšiu konkurenčnú výhodu.

Potvrdzuje to aj záujem zamestnancov o „zdravé benefity“, ktoré sa aktuálne dostávajú do popredia v podstate vo všetkých povolaniach. K najčastejšie poskytovaným patria v tejto oblasti tzv. sick days, teda dni zdravotného voľna nad rámec dovolenky, a tiež nadštandardná lekárska starostlivosť.

 

Dobrý život je prioritou pre všetky generácie

Aj vďaka dnešnému životnému štýlu a moderným trendom sa pre mnohých ľudí stáva starostlivosť o zdravie dôležitou témou. Taktiež výsledky viacerých prieskumov agentúry Grafton ukázali, že potrebu prevencie a starostlivosti o svoje zdravie vnímajú všetky generácie zastúpené na trhu práce. Zo získaných dát zároveň vyplynulo, že mladšie generácie chápu starostlivosť o zdravie skôr ako preferovanie celkovo zdravšieho životného štýlu, pri starších ide už aj o absolvovanie rôznych zdravotných vyšetrení, ktoré sú pre nich tiež atraktívnym typom nepeňažných benefitov od zamestnávateľa.

 

Ako pristupujú k starostlivosti o svoje zdravie zástupcovia rôznych generácií?

 

Generácia Z (16 – 26 rokov)

 • Kvôli tlaku, ktorému sú vystavení na sociálnych sieťach, je ich mentálne zdravie často krehké.
 • 32 % chodí pravidelne na preventívne prehliadky.
 • 52 % sa najprv snaží riešiť zdravotné problémy vlastnými silami a na lekára sa obracia až keď vlastné riešenie nezaberie.

 

Generácia Y (27 – 42 rokov)

 • Dôležitá je pre nich najmä rovnováha medzi pracovným a osobným životom, starostlivosť o zdravie vnímajú predovšetkým ako zdravý životný štýl.
 • 27 % chodí pravidelne na preventívne prehliadky.
 • 72 % sa najprv snaží riešiť zdravotné problémy vlastnými silami a na lekára sa obracia až keď vlastné riešenie nezaberie.

 

Generácia X (43 – 58 rokov)

 • Z benefitov okrem každoročnej revízie mzdy podľa inflácie oceňujú najmä nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a čo najdlhšiu dovolenku.
 • 37 % chodí pravidelne na preventívne prehliadky.
 • 68 % sa najprv snaží riešiť zdravotné problémy vlastnými silami a na lekára sa obracia až keď vlastné riešenie nezaberie.

 

Boomers (59 a viac rokov)

 • V oblasti benefitov nie sú nároční. Ocenia sick days, prístup k nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, dorovnanie mzdy v prípade pracovnej neschopnosti či príspevok na penzijné poistenie.
 • 54 % chodí pravidelne na preventívne prehliadky.
 • 64 % sa najprv snaží riešiť zdravotné problémy vlastnými silami a na lekára sa obracia až keď vlastné riešenie nezaberie.

 

Zdravie zamestnanca je výhodou pre obe strany

Niet pochýb o tom, že zdravie by malo byť spoločným záujmom všetkých. A keďže ľudia sa chcú o vlastné zdravie starať, pre firmy to predstavuje príležitosť ponúknuť im zaujímavé benefity, z ktorých budú profitovať obe strany. Jednou z možností je aj oblasť preventívnych prehliadok – vďaka nim sa totiž dá odhaliť viacero problémov, ktoré sa pri včasnom riešení dajú úplne eliminovať. Pravidelne ich však absolvujú len 4 z 10 obyvateľov Slovenska. Prečo? Najčastejším dôvodom je v skutočnosti nedostatok informácií o ich dôležitosti a význame. Zamestnávatelia by tak mohli zapracovať aj na osvete a motivácii svojich zamestnancov. Z benefitov by potom mohla byť zaujímavá napríklad evidencia termínov prehliadok a pomoc s objednávaním. Mnoho ľudí totiž uvádza ako dôvody, prečo neabsolvujú preventívne vyšetrenia, nedostatok času, nevyhovujúce ordinačné hodiny či nemožnosť objednať sa online.

No zamestnávatelia môžu ponúknuť aj širokú škálu ďalších benefitov, ktoré súvisia s podporou zdravia, a to nielen fyzického, no tiež duševného. „Firmy môžu svojim zamestnancom poskytovať napríklad pravidelný prísun vitamínov, príspevky na lieky alebo nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Ako jeden z najatraktívnejších zdravotných benefitov sa však ukazuje finančný príspevok na ošetrenie u stomatológa, prípadne preplatenie zubnej hygieny,“ uzatvára M. Malo.