illustration office work

Sme tu stále pre vás!

Sme tu stále pre vás!

Z dôvodu pokračujúcich opatrení vlády k ochrane obyvateľstva sa aj Grafton/GI Group snaží maximálne chrániť zdravie svojich zamestnancov – vo výrobe aj v kanceláriách.

Uisťujeme našich klientov aj kandidátov, že naďalej poskytujeme všetky naše služby v plnom rozsahu. Pre vašu aj našu bezpečnosť obmedzujeme osobný kontakt, pokiaľ nie je nutný. Pohovory a stretnutia sme presunuli v plnej miere do digitálneho prostredia. Sme tu pre vás na telefónoch a e-mailoch.

Prosíme, naše pobočky navštevujte iba po vopred dohodnutom termíne.

 

--------------------------------------------------

 

Due to ongoing government measures to protect the population, Grafton/GI Group is also committed to protecting the health of its employees - both in production and in offices.

We assure our clients and candidates that we continue to provide all our services fully. For your and our safety we limit personal contact unless it is strictly necessary. We have moved the interviews and meetings fully into the digital environment. You can reach us via phone and e-mail.

Please visit our branches only after making an appointment.

illustration office work