Mzdový prieskum 2022

Dovoľte, aby sme vám predstavili ďalšie vydanie nášho Mzdového prieskumu, ktorý poskytuje najrozsiahlejší prehľad
a porovnanie aktuálnych miezd v jednotlivých segmentoch trhu práce pre všetky regióny Slovenska. Zároveň sa
z jeho stránok dozviete, aké faktory tento rok ovplyvňujú vývoj miezd a prečo príjmy nerastú tak rýchlo ako inflácia.
Prieskum sa uskutočnil v priebehu 3. štvrťroka 2022 v 8 krajoch Slovenskej republiky a zahŕňa viac ako 250 pracovných
pozícií v 7 základných segmentoch pracovného trhu. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd
uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a tiež z požiadaviek firiem hľadajúcich zamestnancov. Údaje
o mzdách sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda v eurách, vrátane variabilných zložiek.

Mzdový prieskum

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom (obchodným spoločnostiam) a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je možné ju zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásady spracovania osobných údajov.

Meno a priezvisko
Kontakt