2021

Rok 2021 prinesie oživenie na personálnom trhu, ale aj zmenu benefitov

Rok 2021 prinesie oživenie na personálnom trhu, ale aj zmenu benefitov

Rok 2021 by sa mohol oprieť o výkonnostné kľúčové piliere našej ekonomiky a najmä v jeho druhom polroku by mohlo nastať oživenie, prognózuje vývoj slovenského personálneho trhu agentúra Grafton Recruitment.

 

Výrazný pokles zamestnanosti v oblasti gastro, turizmu, cestovného ruchu, naopak odvetvia, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu a zručnosti, si udržali svoje pozície - aj takto sa dá charakterizovať rok 2020. Okrem záporov v podobe nezamestnanosti či obmedzení však priniesol pozitíva a to vo forme väčšej digitalizácie, home office práce a flexibilnej reakcie firiem na aktuálnu situáciu.

Personálna agentúra Grafton zaznamenala od marca do júna tohto roka pokles dopytu zamestnávateľov po nových zamestnancoch. Rovnako aj kandidáti boli menej naklonení kariérnej zmene a rozhodli sa pre istotu aktuálneho zamestnania. Tento trend pozvoľna pokračoval až do konca roka 2020. Po čiastočnom oživení trhu sa vyskytovali na trhu prevažne seniorské pozície a pozície úzko profilovaných špecialistov. V porovnaní s minulým rokom zamestnávatelia dávali výrazne menej priestoru juniorom a absolventom.

„Keď sme takto pred rokom hodnotili rok 2019, hovorili sme o tom, že v prvom polroku dosahovali segmenty aj 10-percentné nárasty mzdy, hospodárstvo dosahovalo ročné maximá. Víťazom minulého roka bol jednoznačne cestovný ruch, hoteliérstvo, gastro priemysel a maloobchod s nárastom až takmer 15 %. Prešiel len jeden rok a kvôli pandémii COVID-19 sú presne tieto segmenty najviac zasiahnuté, v roku 2020 dostali najväčšie rany v podobe výpadku tržieb, poklesu miezd aj najväčšieho odlivu zamestnancov na Úrady práce. Aj takto sa dá charakterizovať rok 2020 z pohľadu pracovného trhu – bohužiaľ,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director personálnej agentúry Grafton a dodáva: „Dá sa ale možno nájsť jedno pozitívum: naše prieskumy dlhodobo ukazovali, že home office využíva len okolo 3,6 % zamestnancov a boli sme na chvoste rebríčkov v rámci Európy. Slovenské firmy a vedúci pracovníci nevedeli a zrejme aj nechceli zaviesť prácu z domu do praxe, aj keď to technicky možné bolo. Pandémia ich prinútila nabehnúť na tento model a naše prieskumy ukazujú, že to firmy zvládli veľmi dobre. Navyše všetko nasvedčuje tomu, že nielen v roku 2021 bude táto forma pracovnej formy pokračovať aj naďalej.“

 

Zmena priorít a benefitov

Rok 2020 nepriniesol výraznejšiu valorizáciu miezd, mnohé firmy naopak znížili rozpočty na benefity a vzdelávanie. Redukcia nákladov a polyvalencia zamestnancov boli totiž častokrát jedinou cestou ako nepristúpiť k výraznému prepúšťaniu. Firmy pochopili, že je čas vytvoriť stratégiu dlhodobého fungovania v online priestore a preto už dnes pohovory prebiehajú výlučne online, adaptačný proces zamestnanca počas skúšobnej doby je riadený na diaľku a stretnúť kolegu, šéfa, či personalistu naživo je pre zamestnanca akýmsi novodobým benefitom. Najmä IT spoločnosti pristúpili k akceptácii 100 % práce z domu, sú viac otvorené kontraktorom a iným formám spolupráce, ako je iba štandardný trvalý pracovný pomer.

„Analýza pracovného trhu, ktorú sme začali realizovať tesne pred príchodom koronakrízy a zopakovali sme ju po prvej vlne, ukázala zmenu vo vnímaní hodnoty benefitov zamestnancami. Na prvé miesta sa dostali work-life balance, bezpečnosť v práci, istota a dlhodobá udržateľnosť pracovného miesta, ako aj odolnosť zamestnávateľa voči externým faktorom. Skrátka práca už nie je len o mzde, kariérnom raste a finančných benefitoch,“ vysvetľuje M. Garaj.

 

Sektorové, nie regionálne rozdiely

„Mnohí kandidáti chceli v tomto neistom období len, takpovediac, zistiť svoju cenu na trhu práce a preveriť si možnosti, avšak napokon po dôkladnom zvážení sa rozhodli nepodstúpiť zmenu zamestnania,“ objasňuje situáciu na východe Slovenska Anna Ričányová, Branch Manager Grafton Košice. Ako ďalej dodáva: „Výrobné spoločnosti po prvej vlne úsporných opatrení a aj po redukcii pracovných miest začali od leta opätovne naberať pracovníkov do výroby. Počet kandidátov bol veľký, pretože na trhu bola voľná pracovná sila zo segmentu HORECA  a mnoho navrátilcov zo zahraničia.“

Aj v regiónoch prešli zamestnanci na home office, preto už v súčasnosti nie je podstatné, kde spoločnosť sídli. Odpadla tiež otázka relokácie, čiže dochádzania do zamestnania - to znamená, že trh sa pre kandidátov maximálne otvoril.

V rámci Nitrianskeho kraja sa tiež naštartovala výroba po prvej vlne pandémie. „Ako jednoznačné pozitívum vnímame maximálnu snahu zamestnávateľov o udržanie pracovných miest vo výrobnom sektore. K znižovaniu stavov pristupovali s cieľom udržať kvalitu,“ bilancuje rok 2020 Monika Suranová, Branch Manager Grafton Nitra. Výrobnému sektoru pomohli opatrenia vlády, ako napríklad využívanie prekážok v práci, ale tiež legislatívna podpora a administratíva spojená so žiadosťami pre dočasne pridelených zamestnancov zo strany personálnych agentúr. „V rámci nášho servisu sme túto službu našim klientom poskytli zadarmo s cieľom pomôcť im udržať pracovné miesta,“ dodáva M. Suranová.

Tiež Bratislavský kraj zaznamenal výrazný pokles zamestnancov z oblasti služieb a HORECA segmentu, pričom počas druhej vlny pokračoval ďalší nárast nezamestnanosti. „Firmy z oblasti gastronómie sú na pokraji krachu a museli masívne prepúšťať. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov je však stále v segmente IT. Z globálneho hľadiska sme zaznamenali pokles ponuky pracovných pozícií o 30 - 60 %, pričom teraz to už neboli výrazné regionálne rozdiely ako v roku 2019, ale skôr sektorové, ktoré vznikli z prijatých protikoronových vládnych opatrení,“ objasňuje situáciu Michal Batis, Branch Manager Grafton Bratislava.

„Nielen v Žilinskom kraji, ale na celom Slovensku, asi nie je firma, ktorú rok 2020 nijakým spôsobom neovplyvnil,“ hovorí Andrej Gurín, Branch Manager Grafton Žilina a dodáva: „Nielen čo sa týka zamestnancov, ale aj nástupu práce formou home office, obrovského dôrazu na hygienu a bezpečnosť na pracovisku, obmedzení osobných stretnutí a ich presunu do online priestoru.“  Jeseň aj na severe Slovenska priniesla dopyt po zamestnancoch v automobilovom priemysle a naň nadväzujúcich dodávateľov. „Taký silný nárast počtu otvorených pozícií skutočne nikto neočakával,“ dopĺňa A. Gurín.

 

2021: Viac možností - aj pre absolventov

Z legislatívneho pohľadu rok 2021 prináša pravidelnú úpravu minimálnej mzdy, pravdepodobnú možnosť výberu medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie, redefinovanie pojmu telepráca a práca z domu (home office), či spresnenie predĺženia skúšobnej doby. Mnohí zamestnávatelia budú tiež riešiť dotácie od štátu a finančnú podporu.

Náborové plány a rozpočty na rok 2021 majú spoločnosti vytvorené a rátajú skôr s náhradou pracovníkov ako s výrazným nárastom – slovenský pracovný trh čaká obdobie stabilizácie, nie expanzie. Mnoho firiem má okrem plánu A, B a C vytvorený, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, aj najhorší možný scenár. Rýchlej a flexibilnej reakcii a prispôsobeniu sa danej situácii firmy tiež naučil rok 2020.

Výhľad na ukončenie koronakrízy je v súvislosti s očkovaním pozitívny, preto Grafton predovšetkým v druhej polovici budúceho roka očakáva celkovo lepšiu možnosť uplatnenia na trhu, najmä s ohľadom na absolventov. Firmy sa budú snažiť flexibilne zareagovať na dopyt po službách a výrobkoch zo strany zákazníkov a tak opäť začnú prijímať zamestnancov. Stále však budú dbať na dodržiavanie hygienických opatrení. „Ak bude pokračovať vývoj trhu rovnako, ako v druhej polovici roka 2020, potom by sa mohol rok 2021 oprieť o dobré výkonnostné kľúčové piliere našej ekonomiky a to hlavne o automobilový priemysel, ktorý od jesene funguje dobre, ďalej o potravinový priemysel, informačné technológie a telekomunikácie, no tiež logistické a prepravné služby,“ prognózuje Miroslav Garaj.