zamestnavatelia plosne navysuju mzdy

Zamestnávatelia plošne navyšujú mzdy, investujú do lojality svojich ľudí

Zamestnávatelia plošne navyšujú mzdy, investujú do lojality svojich ľudí

Bratislava, 6. 9. 2017 – Personálna agentúra Grafton Slovakia zverejnila výsledky rozsiahleho prieskumu miezd pre Slovenskú republiku. Mzdový prieskum 2017 poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia 230 pracovných pozícií v 14 kľúčových segmentoch, v 8 krajoch. Z prieskumu vyplýva jednoznačný záver - veľmi nízka miera nezamestnanosti núti zamestnávateľov nielen prehodnocovať ponuku nefinančných benefitov, ale aj navyšovať mzdy.

Podľa strednodobej predikcie NBS bol rast nominálnych miezd v roku 2016 na úrovni 3,3 % (v porovnaní s 2,9 % v roku 2015). Ponuka nových pracovných miest, s tým spojená prehlbujúca sa nerovnováha medzi dopytom po zamestnancoch a ponukou kapacít zo strany uchádzačov sa rok 2017 stávajú ideálnym prostredím na rast nominálnej mzdy na 4,2 %. V roku 2018 na úroveň 4,6 %.

Zvyšovanie miezd môže dopomôcť k menšiemu odlivu pracovníkov do zahraničia

"Zo mzdového prieskumu 2017 vyplynulo, že zamestnávatelia na Slovensku postupne pristupujú k plošnému zvyšovaniu miezd, čo môže dopomôcť k menšiemu odlivu kvalitných, stabilných pracovníkov. Miera nezamestnanosti v Slovenskej republike je jednou z najnižších v Európe, ku koncu júla tohto roka dosiahla 6,7 %. Počet voľných uchádzačov o prácu je na svojom minime, počet ponúkaných pozícií oproti tomu silne rastie. Zamestnávatelia paralelne so zvyšovaním miezd a benefitov premýšľajú aj o spôsoboch, ako svojich zamestnancov motivovať a prehlbovať ich lojalitu,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Firmy bojujú o priazeň zamestnancov aj pomocou širokej škály benefitov

Firmy aktualizujú ponuku benefitov, aby boli pre zamestnancov atraktívnejšie, napríklad zvyšujú príspevok na dôchodkové či životné pripoistenie, zvyšujú dĺžku dovoleniek, zavádzajú plne hradený príspevok na stravovanie, alebo sa podieľajú na nákladoch na dopravu do zamestnania až do výšky sto percent.

Mnoho zamestnávateľov, predovšetkým z oblasti IT, podnikových služieb a výroby, začína investovať do moderného pracovného prostredia, ktoré popri samotnom pracovnom priestore ponúka aj celý rad relaxačných zón, možností športového či spoločenského vyžitia. Rozmáhajú sa aj benefity, ktoré majú za cieľ uľahčiť zosúladenie pracovného a súkromného života.

Pracovný trh zaznamenáva aj ďalšie významné trendy:

·         V dôsledku nedostatku kvalifikovaných kandidátov spoločnosti zamestnávajú aj krátkodobých zamestnancov. Situácia na pracovnom trhu praje absolventom VŠ – až  90 % zamestnávateľov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Platí avšak, že kandidáti bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa;

·         Zvyšuje sa záujem o nábor zamestnancov zo zahraničia. Nie sú to len spoločnosti z radov centier zdieľaných služieb alebo IT, ale i výroby a dokonca aj zo zdravotnej oblasti;

·         Zrýchlenie náborového procesu. Spoločnosti si uvedomili, že ak chcú vyhrať, musia byť flexibilní pri rozhodovaní;

·         Záujem o kandidátov o prácu 50+ rastie – kandidáti v seniorskom veku sú schopní zastávať tie najnáročnejšie odborné pozície. Výrobné spoločnosti otvárajú pracovné pozície, kde sa vyžaduje odbornosť a mnohoročné skúsenosti.