automobilovy priemysel stale silnie

Automobilový priemysel stále silnie, firmy sú nútené investovať do lojality

Automobilový priemysel stále silnie, firmy sú nútené investovať do lojality
Tri automobilky na Slovensku naplno fungujú, štvrtá čoskoro spustí výrobu a čerstvou témou je prípadné pribudnutie piatej. Priemysel tohto typu teda stále silnie a výrobný sektor predstavuje oblasť, v ktorej je nedostatok pracovníkov pri terajšej rekordne nízkej nezamestnanosti v SR najkritickejší. Potvrdil to aj hĺbkový prieskum miezd a situácie na pracovnom trhu, ktorý počas úvodného polroka 2018 zrealizovala personálna spoločnosť Grafton Slovakia. Prináša prehľadné porovnanie vývoja v 8 krajoch, 7 segmentoch, 16 odboroch a na 230 pracovných pozíciách.

„Trh na Slovensku sa v sektore výroby a inžinieringu rozvíja aj vďaka relokácii alebo expanzii subdodávateľov v strojárenskom, elektrotechnickom či plastovom priemysle,“ upozorňuje Branislav Jančuška, projektový manažér z Graftonu Slovakia, a dodáva: „SR prilákala veľa nových investorov, ktorí otvárajú svoje podniky a aktívne do nich hľadajú ľudí. Odvetvie dynamicky rozvíjajú aj ostatné firmy: zvyšujú výrobu, kupujú stroje alebo stavajú haly, a preto potrebujú veľa nových zamestnancov. Dlhodobý nedostatok pracovných síl v tomto odbore prispieva k tlaku na rýchlejší rast miezd a rozširovanie nefinančných benefitov.“

Automatizáciou proti spomaleniu dynamiky rastu

Prieskum ukázal, že proti hroziacemu spomaleniu dynamiky rastu pod vplyvom absencie pracovnej sily na naplnenie zákaziek môže pomôcť automatizácia ako aspoň čiastočné riešenie. Firmy začali investovať do robotizácie a strojného a technického vybavenia, pretože im to umožňuje nahradiť časť pracovnej sily.

Branislav Jančuška konštatuje: „Vysoký dopyt po kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkoch vyvoláva nárast konkurencie v personálnej sfére a tlačí na rast miezd. Firmy sú nútené zvyšovať investície do lojality svojich zamestnancov a proti fluktuácii bojovať prostredníctvom finančných a nefinančných benefitov – 13. a 14. platu, dochádzkového bonusu, príspevkov na dopravu. V tomto kontexte je možné očakávať aj znižujúce sa nároky na kvalifikáciu, a to až na hranicu možností. Ak má záujemca o pozíciu správne pracovné návyky, motiváciu a záujem učiť sa nové veci, firmy sú pripravené takéhoto pracovníka zaučiť či pomôcť mu získať príslušnú kvalifikáciu.“

Vo výrobe je aktuálne dopyt predovšetkým po kvalifikovaných pracovníkov na pozíciách CNC operátor, CNC nastavovač, zvárač, zámočník, elektromontér, elektromechanik, obrábač kovov, nástrojár a technik údržby.

Hľadanie zdrojov pracovnej sily mimo domáceho trhu

Mnoho spoločností z výrobného sektora už začalo hľadať zdroje pracovnej sily mimo domáceho trhu: svoje potreby vykrývajú zamestnancami z krajín EÚ s nižšou úrovňou miezd (Bulharsko, Rumunsko, čiastočne Maďarsko). Táto cesta je administratívne relatívne nenáročná, ale viaceré firmy hlásia problémy s kvalitou týchto pracovníkov a nízkou retenciou. Naopak, prevažne pozitívne skúsenosti majú s pracovníkmi pochádzajúcimi z krajín mimo EÚ, hlavne zo Srbska. V tomto prípade je určitým úskalím proces získania pracovného povolenia, ale s podporou skúsenej personálnej agentúry je zvládnuteľný a pre zamestnávateľa predstavuje reálnu možnosť, ako zvýšiť kmeňový stav o schopných pracovníkov.

„V oblasti inžinieringu pretrváva dopyt po špecialistoch z odborov elektrotechniky, elektroniky, strojárstva a konštruktérstva. Firmy síce primárne hľadajú kandidátov s praxou 1 až 5 rokov, ale vzhľadom na nedostatok pracovníkov dávajú zamestnávatelia čoraz viac príležitostí aj čerstvým absolventom. O to viac, že tí súčasní už často majú priame pracovné skúsenosti zásluhou odborných stáží či vďaka predchádzajúcim skráteným úväzkom. Medzi najžiadanejších patria konštruktéri, procesní inžinieri, vývojoví inžinieri, materiáloví špecialisti, inžinieri kvality a projektoví inžinieri. Posilňuje sa úloha výskumu a vývoja, čo je spôsobené najmä presunom kompetencií z materských spoločností na jednotlivé podniky,“ hovorí Branislav Jančuška.

Vedúci konštrukcie v Trnave mohol predminulý rok očakávať mzdu maximálne 2 500 eur, teraz je to už 2 800 eur, ukázal prieskum Graftonu. Výpočtár FEM v Nitre išiel za rovnaký čas platovo nahor výrazne z 1 350 eur na 2 000. Najžiadanejší zvárači v Trenčíne si v danom období polepšili z 1 100 eur na 1 300.