tradicne benefity idu do uzadia

Tradičné benefity idú do úzadia. Hodnota mesačných benefitov dosahuje aj 1000 eur a viac

Tradičné benefity idú do úzadia. Hodnota mesačných benefitov dosahuje aj 1000 eur a viac

Bratislava, 13. 11. 2017 – Ktoré benefity sa objavujú v slovenských spoločnostiach najčastejšie? Ako motivovať zamestnancov a zabezpečiť ich spokojnosť? Odpovede nájdeme v prieskume benefitov 2017, ktorý na vzorke 930 respondentov na celom Slovensku, naprieč 15 sektormi trhu, zrealizovala personálna agentúra Grafton Slovakia. 

Prieskum benefitov 2017 zmapoval nielen firemnú politiku odmeňovania zamestnávateľov na Slovensku, ale i spôsob motivácie zamestnancov. Prieskum potvrdil, že zamestnanci sú radi ak ich spoločnosť napreduje. Na druhej strane zamestnanci očakávajú motivačné techniky zo strany zamestnávateľov.

Prieskum benefitov 2017 prebiehal od mája do augusta 2017. Preferenciou uchádzačov je predovšetkým finančné ohodnotenie. V prípade nefinančných benefitov sa na prvej priečke umiestnilo služobné auto pre súkromné účely, hitom tohto roka je však flexibilita a to v niekoľkých jej podobách – možnosť práce z domova, flexibilná pracovná doba či platené krátkodobé ochorenie.

Prekvapivé sú i hodnoty mesačných benefitov. Až 8,36 % respondentov uviedlo, že získavajú mesačné benefity v hodnote od 20 do 39 eur, ďalej 7,78 % respondentov uviedlo mesačnú hodnotu benefitov vo výške od 100 do 149 eur. Hodnotu mesačných benefitov vo výške 1000 eur a viac deklaruje 1,15 % respondentov. Zaujímavosťou je i to, že až 53,6 % opýtaných spoločností na Slovensku neposkytuje svojim zamestnancom žiadnu hodnotu benefitov, alebo zamestnanci nevnímajú, že získané benefity majú nejakú hodnotu.

TOP 10 benefitov, kde požiadavky uchádzačov najviac prevyšujú ponuku zamestnávateľov

Rebríček zamestnávateľských výhod pre zamestnancov vedie príspevok na bývanie, ktorý je predovšetkým formou príspevku pre robotnícke profesie a príspevku na ubytovňu, platená dovolenka nad rámec zákona či príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Tento rebríček uzatvára možnosť jazykového vzdelávania a možnosti pracovať z domu.

·         Príspevok na bývanie/ubytovňu

·         Platená dovolenka nad zákonný rámec

·         Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť

·         Služobné auto aj na súkromné účely

·         13. plat/14. plat/pravidelné bonusy

·         Platené krátkodobé ochorenie (bez nutnosti PN)

·         Firemná škôlka

·         Platené študijné voľno

·         Jazykové vzdelávanie

·         Home office – práca z domu

"Prieskum benefitov poukázal na fakt, že najväčší záujem majú kandidáti o 13. a 14. plat, príspevok na bývanie a služobné auto aj na súkromné účely. Ukazuje však aj na čoraz častejší trend sťahovania sa za prácou,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Rebríček TOP očakávaných benefitov zo strany zamestnancov

·         13. plat -14. plat/pravidelné bonusy

·         Príspevok na bývanie

·         Služobné auto aj na súkromné účely

·         Platená dovolenka nad zákonný rámec

·         Home office – práca z domu

·         Platené krátkodobé ochorenie (bez nutnosti PN)

·         Flexibilná pracovná doba

·         Jazykové vzdelávanie

·         Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť

·         Vzdelávací/Training program

Prieskum benefitov 2017 zároveň ukázal,  ktoré benefity v súčasnosti zamestnanci považujú za štandard a nevnímajú ich ako benefit. Neznamená to však, že by sa bez nich obišli. Do tejto skupiny zaradili vianočné večierky, firemné darčeky či možnosť závodného stravovania.