serial o prehlade platov

Seriál o prehľade platov- 2/ Bankovníctvo a finančné služby

Seriál o prehľade platov- 2/ Bankovníctvo a finančné služby

Grafton Recruitment CEE Salary Survey 2015

-Seriál o prehľade platov- 2/ Bankovníctvo a finančné služby

Bratislava, 4. 2. 2016 – Personálna agentúra Grafton Recruitment prináša súhrnný prehľad platov v oblasti bankovníctva a finančníctva na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Cieľom prehľadu je možnosť porovnať platové ohodnotenie a poskytovanú mesačnú mzdu v kľúčových oblastiach, poukázať na pozitívne trendy a rast týkajúci sa pracovných pozícií či mzdových indikátorov v krajinách V4.

Bankovníctvo a finančné služby

V uplynulom roku bolo v Českej republike, Poľsku a Maďarsku zaznamenaných množstvo pracovných príležitostí v oblasti účtovníctva a finančných služieb. Táto skutočnosť je tiež spojená s rastom centier zdieľaných služieb v uvedených regiónoch. Na slovenskom trhu je možné pozorovať rastúci počet pozícií spoločností operujúcich v oblasti správy majetku alebo obchodu na kapitálových trhoch.

 „Agentúra Grafton Recruitment v priebehu minulého roka rovnako zaznamenala zvýšený počet pozícií v oblasti účtovníctva, ale i financií. Záujem o kvalifikovaných a skúsených uchádzačov s praxou zohráva v tomto segmente kľúčovú úlohu, zamestnávatelia však svoju pozornosť sústredili aj na absolventov vysokých škôl,“uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Recruitment na Slovensku.

Veľký záujem je taktiež o kandidátov hlásiacich sa na pozície obchodného analytika, nevynímajúc pozície finančného analytika a finančného manažéra, ktorých zvýšený dopyt bol zaznamenaný predovšetkým v Českej republike. Zamestnávatelia boli ochotní ponúknuť kandidátom nielen štandardný plat, ale aj motivujúcu bonusovú zložku, ktorej hodnota sa pohybovala približne medzi 5 a 15 % ročnej hrubej mzdy. Narastajúci počet voľných pracovných miest v oblasti controllingu bol zaznamenaný v Maďarsku.

Stále rastie konkurencia medzi žiadateľmi o prácu vo veľkých medzinárodných a menších poradenských spoločnostiach, kde dopyt po pracovných príležitostiach výrazne prevyšuje počet ponúkaných pracovných miest. V tomto segmente zamestnávatelia ponúkli príležitosť predovšetkým šikovným a ambicióznym absolventom, s ukončením ekonomickým vzdelaním a aktívnymi jazykovými zručnosťami.

POZNÁMKA PRE REDAKCIU: Súčasťou tlačovej správy je aj príloha: Tabuľka s prehľadom vybraných pozícií a platov v oblasti bankovníctva a finančníctva v hlavných mestách krajín V4.

O spoločnosti Grafton Recruitment

Personálna agentúra Grafton Recruitment pôsobí na slovenskom trhu už 12 rokov a vďaka širokému portfóliu služieb spĺňa všetky požiadavky v oblasti ľudských zdrojov. Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom veľkého počtu zamestnancov.

Grafton Recruitment pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách. Od roku 2004 našiel zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku. Referenciou odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov je dlhodobá spolupráca a partnerstvo s viac ako  1500 spoločnosťami.

Grafton Recruitment pôsobí na Slovensku v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.

Tlačový kontakt

Media In – public relations agentúra

Jana Malaga

Account Director

+421 911 704 111

jana.malaga@cohnwolfe.sk