Grafton Slovakia zverejnil Prehľad platov 2016

·       Porovnanie finančného ohodnotenia: 8 krajov, 14 kľúčových segmentov

·       Rok 2016 bol v znamení urýchlenia mzdového rastu

·       Prehľad najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľa v roku 2016​​

​​​​​​Bratislava, 17. 10. 2016 – Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša nový prieskum Prehľad platov 2016 pre Slovenskú republiku. Analýza platov poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 14 kľúčových segmentoch v 8 krajoch, ktorá obsahuje popis  takmer 300 pracovných pozícií.

Prieskum Prehľad platov 2016 bol realizovaný v priebehu 1. štvrťroku roku 2016. Zdrojom vstupných dát štúdie sú nástupné platy uchádzačov, ktorým agentúra sprostredkovala zamestnanie,  požiadavky firiem o vyhľadanie zamestnancov, Grafton interná databáza uchádzačov o zamestnanie, ktorá má viac ako 111 000 záznamov.Z prieskumu Prehľad platov 2016 vyplynulo, že zamestnávatelia na Slovensku postupne pristupujú k plošnému zvyšovaniu platov, čo môže dopomôcť k menšiemu odlivu kvalitných stabilných pracovníkov. V roku 2015 predstavoval nominálny rast platov 2,7 %*. Odhad rastu  platov  v roku 2016 je 3,6% a v roku 2017 3,9%. Predpokladáme, že rastúci trend povedie k ďalšiemu urýchleniu mzdového rastu v roku 2016,“  uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Aké trendy môžeme očakávať na trhu práce?

Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných kandidátov dostávajú čerství absolventi s dobrou jazykovou vybavenosťou viac príležitostí na zamestnanie. Na druhej strane, firmy aktualizujú ponuku benefitov, aby boli pre zamestnancov atraktívnejšie – napríklad zvyšujú príspevok na dôchodkové či životné pripoistenie, zvyšujú dĺžku dovoleniek, zavádzajú plne hradený príspevok na stravovanie, alebo sa podieľajú na nákladoch na dopravu do zamestnania až do výšky sto percent.

·       Prehľad najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľov, kategorizovaný do segmentov

Informačné technológie - i tento rok sa ďalej prehlbuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Dopyt po IT službách kontinuálne rastie s tým, ako rastie náročnosť IT činností v celej ekonomike. Podľa niektorých zdrojov v tomto odvetví na Slovensku chýba až 10 tisíc IT odborníkov. IT spoločnosti riešia i kvalifikačný nesúlad – školy pomaly reagujú na trendy v dopyte po pracovných silách a úroveň technických znalostí klesá. Nedostatok ľudských zdrojov.

sa najviac prejavuje u kvalifikovaných špecialistov. Nedostatok je najmä programátorov pre vývoj desktopových, webových a mobilných aplikácii a odborníkov na IT bezpečnosť.

Ø  Platy sú však rôzne a záležia od rokov praxe a kraja, v ktorom sa chce uchádzač o zamestnanie zamestnať. V oblasti vývoja a programovania sme zaznamenali medzi juniorskými a seniorskými pozíciami rozdiel v mesačnom plate až 900 €. Ohodnotenie technického a informačného riaditeľa môže v hlavnom meste dosiahnuť do 6000 € za mesiac, avšak v iných väčších mestách je výkon ohodnotený od 3500 €.

V oblasti Inžiniering a priemyselnej výrobe chýbajú skúsení inžinieri, ale aj absolventi technických škôl s dostatočnými znalosťami. Skúsených kandidátov vedie k práci lepšia finančná ponuka alebo predovšetkým možnosť rozvoja. Kandidáti sú stále málo ochotní dochádzať resp. sťahovať sa za prácou. Zahraničné spoločnosti vyžadujú u kvalifikovaných robotníckych pozícií aspoň základnú znalosť cudzieho jazyka (angličtiny alebo nemčiny). Kvôli nedostatku pracovníkov rastie záujem o nábor cudzincov, predovšetkým z Poľska, Rumunska, Bulharska a Srbska.

Ø  Rebríček najlepšie zarábajúcich pozícií vo výrobe vedú Bratislavský, Nitriansky a Košický kraj, napr. mesačná práca manažéra výroby je v týchto krajoch ohodnotená od 2 600 €. Zaujímavosťou je i to, že manažér výrobného závodu v Bratislavskom kraji konkuruje atraktívnym mzdám z oblasti IT.

Oblasť stavebníctva a realít zaznamenala v prvom kvartáli roku 2016 pozitívny rast v oblasti tržieb. Z hľadiska pracovného trhu registrujeme najväčší dopyt predovšetkým po projektových manažéroch a facility manažéroch. Pretrváva záujem o skúsených obchodníkov i absolventov s technickým vzdelaním, ktorí majú chuť venovať sa obchodu. Výrazným kvalifikačným bonusom zostáva znalosť cudzích jazykov, najmä angličtiny alebo nemčiny. Prejavuje sa to i na mzdách, napr. stavbyvedúci s anglickým jazykom je lepšie finančne ohodnotený a to vo všetkých regiónoch.

 

Sektor bankovníctva a finančných služieb vykazuje zvýšenú ponuku voľných pracovných pozícií. Najväčší dopyt je po odborných účtovníkoch so znalosťou anglického jazyka a po kandidátoch na pozície hlavný účtovník a vedúci učtárne. Práve účtovníctvo je oblasť, kde majú veľkú šancu na uplatnenie absolventi vysokých škôl, pretože je tu značný nedostatok kvalifikovaných kandidátov. Hlavnou bariérou sa pre mnohých uchádzačov stáva nedostatočná znalosť anglického jazyka. Trendom sa stáva nutnosť orientácie v medzinárodnom účtovníctve podľa reportingových štandardov IFRS a US GAAP. Záujem zamestnávateľov pretrváva o špecialistov mzdového účtovníctva so znalosťou anglického jazyka, ktorých je relatívny nedostatok na slovenskom pracovnom trhu.

Ø  Platy finančného manažéra môžu, v závislosti od regiónu, stúpať až do výšky 4 500 € a dosiahnuť medzi regionálny rozdiel až 2500 €. Zaujímavosťou vo vzťahu k pozíciám finančného kontrolóra s praxou do 3 rokov a 3 roky a viac je, že rozdiel mzdy v regiónoch môže dosiahnuť až 1 000 €.

V oblasti obchod a marketing je zvýšený dopyt po kandidátoch. Veľký záujem zo strany zamestnávateľov je po skúsených obchodných zástupcoch a Key Account Manažeroch so znalosťou moderného trhu a plynulou úrovňou angličtiny. V oblasti marketingu pretrváva trend rastu počtu pozícií v oblasti digitálneho marketingu.

Od kandidátov je vyžadovaná znalosť oboru, často s presahom do IT, výborné komunikačné schopnosti a kreativita. Vzniká výrazný nárast dopytu po špecialistoch v oblasti trade marketingu, medzi často obsadzované pozície patrí taktiež Brand Manager. Výborná znalosť angličtiny a vysokoškolské vzdelanie sú nevyhnutnosťou pre väčšinu marketingových pozícií. Prejavuje sa to i na ohodnotení práce.

Ľudské zdroje, administratíva a právo. V súčasnosti je v tejto oblasti najväčší nárast dopytu po kandidátoch na pozície náborárov / recruiterov / talent sourcerov. Často obsadzované sú taktiež pozície personalistov a HR administrátorov. Významný nárast pracovných pozícií sa zaznamenal aj v oblasti administratívy. Najväčší záujem je o asistentky a recepčné, významne vzrástol dopyt aj po obchodných referentoch. Firmy vykazujú väčšiu ochotu zamestnávať na tieto pozície i vysokoškolských alebo stredoškolských absolventov, avšak dôraz potom kladú na osobnosť a motiváciu kandidátov rovnako ako na jazykové znalosti.

Ø  Mzdové očakávania absolventov rastú a často prevyšujú ponuky zamestnávateľov. Advokátne kancelárie potrebujú najmä koncipientov alebo advokátov so znalosťami anglického či nemeckého jazyka. Mzdy firemných právnikov sú stále rádovo o stovky eur mesačne nižšie ako mzdy advokátov s rovnakým počtom rokov praxe, napriek tomu vnímame zvýšenú ochotu kandidátov odísť z advokátnych kancelárií do firiem, predovšetkým kvôli časovej náročnosti práce advokáta.

Centrá zdieľaných služieb. Najzásadnejšia časť rastu počtu zamestnancov v tomto sektore je spôsobená expanziou už existujúcich centier. Situácia na trhu práce sa vyznačuje nárastom počtu otvorených pozícií a miernym nedostatkom aktívnych uchádzačov. 

Ø  Priemerný základný plat v tejto oblasti je preto vyšší ako v minulosti a má stúpajúcu tendenciu. Je to dôsledok väčšej konkurencie medzi firmami, ktoré sa snažia udržať svojich súčasných zamestnancov zvyšovaním platov, ale aj zaujímavou skladbou finančných či nefinančných benefitov.

Centrá zdieľaných služieb žiadajú kandidátov s rôznymi jazykovými kombináciami, angličtina je považovaná za samozrejmosť, minimálne na úrovni B1/B2; čo stačí k zvládnutiu internej komunikácie či školení v angličtine. Často je očakávaná znalosť ďalšieho európskeho jazyka na plynulej úrovni. Najžiadanejšia je nemčina, francúzština, taliančina či holandčina. Aktuálne najžiadanejšou jazykovou kombináciou v tomto segmente je angličtina a nemčina. Uplatnenie v centrách nachádzajú taktiež absolventi univerzít so zamarením na štúdium cudzích jazykov, ktorí v centrách zdieľaných služieb môžu študovaný jazyk každodenne využíva.

O spoločnosti Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia pôsobí na slovenskom trhu už 12 rokov a vďaka širokému portfóliu služieb spĺňa všetky požiadavky v oblasti ľudských zdrojov. Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom veľkého počtu zamestnancov.

Grafton Slovakia pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách. Od roku 2004 našiel zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku. Referenciou odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov je dlhodobá spolupráca a partnerstvo s viac ako  1500 spoločnosťami.

Grafton Slovakia pôsobí v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.

Tlačový kontakt

Zuzana LACOVÁ

Senior PR konzultant

+421 911 229 399

zuzana.lacova@cohnwolfe.sk