Počas jarných mesiacov v roku 2022 sme preskúmali 163 výrobných a nevýrobných spoločností vo všetkých regiónoch Slovenskej  republiky a porovnali niektoré dimenzie ich personálnej politiky. Zmapovali sme situáciu a atmosféru v spoločnostiach a zistili sme, akým výzvam museli v uplynulom roku najčastejšie čeliť. 

Dozviete sa preto o súčasnej situácii a budúcich vyhliadkach v oblasti zamestnanosti, miezd, odmeňovania a benefitov. Ďalej o tom, ako spoločnosti využívajú flexibilné formy práce na riešenie nedostatku zamestnancov a aké sú podľa nich plány a výzvy v oblasti ľudských zdrojov. 

Radi sa podelíme o štatistické údaje, ako aj o konkrétne názory a skúsenosti osobností z podnikov a združení podnikov.

Prieskumy poskytujeme len v tlačenej podobe našim súčasným alebo potenciálnym klientom, alebo ich personálnym oddeleniam. Elektronická verzia nie je k dispozícii, a preto ju nie je možné poslať e-mailom.

HR Survey 22

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov.