Pripravili sme pre vás aktuálne vydanie exkluzívneho prieskumu, ktorý mapuje preferencie slovenských zamestnancov. Predstavujeme nový prieskum Analýza pracovného trhu

Analýza pracovného trhu

Analýza pracovného trhu sa v roku 2020 realizovala na vzorke 2 756 respondentov, ktorí v oboch vlnách predstavujú reprezentatívnu vzorku ľudí v ekonomicky produktívnom veku. Vo väčšine prípadov s vyšším vzdelaním. Zastúpení sú však aj SZČO a pracujúci bez VŠ.

Prieskum prebiehal v dvoch vlnách formou dotazníku na online panely Trendaro. Prvá vlna prebehla pred núdzovým stavom 18. 2. - 24. 3. 2020, teda pred nástupom koronavírusovej krízy, na vzorke 1 423 respondentovDruhá vlna sa zamerala len na oblasti, ktoré pandémia mohla ovplyvniť, nasledovala po uvoľnení opatrení, v dňoch 8. do 29. 6. 2020, na vzorke 1 333 respondentov.

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom, respektíve ich HR oddeleniam a to v tlačenej forme. Elektrická verzia nie je k dispozícií a nie je ju teda možné zaslať e-mailom.

 

Novinári sa môžu ohľadom prieskumu obrátiť na naše PR.​

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

 

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásady spracovania osobných údajov.