Chceli by sme viac dovolenky, nie každý si ju však bude môcť dovoliť

Bratislava 01. jún 2023 - Turbulentné časy, ktoré prežívame, radikálne zmenili naše plány aj očakávania – pandémia a následná rekordná inflácia, ktorá sa ešte stále drží na dvojciferných číslach, pritom priniesli v niektorých oblastiach protichodné tendencie. Podľa prieskumov personálnej agentúry Grafton ide napríklad o potrebu väčšieho oddychu od práce a dovolenky aj nad rámec zákona, no na strane druhej narastá počet pracovníkov, ktorí si ju nebudú môcť finančne dovoliť.

Obdobie pandémie spojené s rôznymi obmedzeniami zmenilo pohľad verejnosti na mnohé aspekty života. Čoraz väčší význam má pre slovenských zamestnancov napríklad wellbeing, teda stav duševnej pohody a životnej spokojnosti, ktorý následne pomáha prekonávať stres, zvládať najrôznejšie výzvy a tým aj dlhodobo dosahovať lepšie pracovné výsledky.

Dovolenka navyše je lákavým benefitom

Za jednu z ciest k dosiahnutiu dôležitej rovnováhy medzi pracovným a osobným životom pritom zamestnanci na Slovensku považujú aj dostatočne dlhé pracovné voľno. Tieto tendencie potvrdil aj exkluzívny prieskum personálnej agentúry Grafton, ktorý mapoval záujem slovenských zamestnancov o finančné a nefinančné benefity. Výsledky ukázali, že úloha nefinančných výhod pri motivovaní a odmeňovaní pracovníkov je čoraz dôležitejšia, niektoré môžu byť pre zamestnancov dokonca rozhodujúce.

K najatraktívnejším benefitom tohto typu patrí päť a viac týždňová dovolenka, ktorú by uvítala väčšina slovenských pracujúcich. „Po dovolenke nad rámec zákona túži viac než 96 % zamestnancov, no realita vo firmách sa k tomuto číslu ani zďaleka nepribližuje. Napríklad v prípade modrých golierov, teda robotníkov a remeselníkov z oblasti výroby, dosiahne na tento benefit menej ako 20 % pracovníkov,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group.

Kríza ukrajuje aj z rozpočtov na dovolenku

Súčasné uvoľnenie pandemických reštrikcií nám po dlhom čase umožnilo znovu slobodne cestovať, čo sa prejavilo v enormnom záujme o dovolenky nielen v zahraničí, ale aj u nás. Dovolenka nás však tento rok vyjde podstatne drahšie. Rekordná inflácia totiž postihla nielen našu krajinu, ale aj všetky obľúbené dovolenkové destinácie a dôsledkom je zvýšenie cien ubytovania, dopravy aj služieb v reštauráciách v priemere o 15 až 30 %. Na Slovensku sa navyše minulý rok niesol v duchu najvyššej inflácie za posledných 22 rokov.

A hoci viac ako dve tretiny firiem plošne zvyšovali mzdy a 20 % spoločností pristúpilo k tomuto kroku v priebehu roku 2022 opakovane, reálnym dôsledkom enormného rastu životných nákladov je zníženie reálneho príjmu zamestnancov. „Najväčší problém zaplatiť účty majú modré goliere. V našom prieskume potvrdilo túto skutočnosť až 15 % pracovníkov z oblasti výroby, ale aj 12 % zamestnancov obchodu, marketingu a podnikových služieb,“ vysvetľuje odborník.

Logickým dôsledkom tejto situácie je šetrenie. Ako totiž ukázal prieskum Graftonu, viac ako polovica respondentov obmedzila v dôsledku zvýšených výdavkov na bežný chod domácnosti návštevu reštaurácií a viac ako tretina zamestnancov bude mať problém dopriať si dovolenku. „Aj v tomto prípade sú na tom najhoršie modré goliere, kde sa dovolenka stala nedostupnou až pre 44 percent pracovníkov. Veľmi podobne je však na tom aj časť bielych golierov, konkrétne ide zamestnancov z oblasti obchodu a marketingu,“ dodáva na záver Martin Malo.

Koľko zamestnancov môže čerpať dovolenku nad rámec zákona a koľko ich bude na dovolenke šetriť?

 

IT a telekomunikácie

Biele goliere                (bez IT a telekom.)

Modré goliere

Túžia po dovolenke nad rámec zákona

97 %

97 %

96 %

Majú dovolenku 5 a viac týždňov

41 %

36 %

23 %

Budú mať problém finančne si dopriať dovolenku

22 %

36 %

44 %

Zdroj: prieskum Grafton Analýza pracovného trhu 2023 a Prieskum benefitov 2023

 

Prieskum Grafton - Analýza pracovného trhu 2023: Do prieskumu sa zapojilo 1 825 respondentov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku online populácie SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, kraja a veľkosti bydliska. Ide o ľudí v ekonomicky produktívnom veku, vo väčšine prípadov zamestnancov na plný úväzok. Zastúpení sú však aj SZČO a pracujúci na skrátený úväzok. Prieskum prebiehal formou dotazníka na online paneli Trendaro v období od 28. do 31. januára 2023. Vyplnenie dotazníka zabralo respondentom zhruba 10 minút, čo je ideálny čas na udržanie pozornosti. Identita jednotlivých respondentov bola za účelom dosiahnutia vysokej kvality dát overovaná a kontrolovaná.

 

Prieskum Grafton – Prieskum benefitov 2023: Do prieskumu sa zapojilo 1 043 respondentov z celej Slovenskej republiky. Išlo o ľudí v ekonomicky produktívnom veku, vo väčšine prípadov o zamestnancov na plný úväzok. Zastúpení však boli aj pracovníci na úväzok skrátený. Prieskum prebiehal formou online dotazníka. Respondenti boli oslovení e-mailom zaslaným na databázu kontaktov spoločnosti Grafton Slovakia v období od 3. do 16. januára 2023. Vyplnenie dotazníka zabralo respondentom zhruba 10 minút, čo je ideálny čas na udržanie pozornosti.