Medzinárodná mobilita v roku 2023

Vzhľadom na rastúci nedostatok kandidátov a kvalifikovaných pracovníkov na súčasnom európskom trhu práce sa mnohé spoločnosti snažia nájsť pracovnú silu vo svojich krajinách a regiónoch.Údaje totiž ukazujú, že počet voľných pracovných miest je najvyšší za viac ako desaťročie a v niektorých prípadoch dokonca prevyšuje hodnoty spred pandémie (zdroj: WEC Global Labour Shortage Statistical Briefing). Podrobnejšie podľa správy Svetovej konfederácie zamestnanosti vychádzajúcej z údajov Eurostatu od januára 2020 vzrástol nedostatok pracovných síl vo Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve o 40 % – 60 % a v Rakúsku o 40 %, zatiaľ čo Portugalsko zaznamenalo v tomto období maximá +20 % – 40 % a Nemecko a Poľsko +20 %.

 

V takomto kontexte môže byť medzinárodná mobilita výhodná pre podniky aj pre uchádzačov. Na jednej strane získavanie pracovnej sily z iných krajín pomáha podnikom úspešne nájsť ľudí a zručnosti, ktoré potrebujú v krátkodobom horizonte, a z dlhodobého hľadiska podporuje ich konkurencieschopnosť a stabilitu.
Na druhej strane môže medzinárodná mobilita predstavovať výkonný, nepretržitý motor zvyšovania kvalifikácie, ktorý umožňuje ľuďom naplniť udržateľné pracovné a životné podmienky.

 

Biela kniha skupiny Gi Group Holding, ktorej súčasťou je aj Grafton Slovakia, sa zaoberá témou medzinárodnej mobility v Európskej únii a poukazuje na veľké príležitosti, ktoré ponúka spoločnostiam a pracovníkom. Poukazuje tiež na krajiny a odvetvia, v ktorých je relevantnejšia, a na najžiadanejšie pracovné profily a napokon vysvetľuje, ako skupina Gi Group spolupracuje s klientmi a kandidátmi tým, že riadi širokú škálu úloh týkajúcich sa medzinárodnej mobility a integrácie pracovníkov, čo vedie k lepšej výkonnosti a produktivite spoločností.

Po odoslaní formulára budete presmerovaní na stránku, kde si Bielu knihu budete môcť stiahnuť. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@grafton.sk . 

Meno a priezvisko
Kontakt