Logistika zohráva dôležitú úlohu v rozvoji mnohých krajín na celom svete
logistics

 

Pandémia koronavírusu zmenila spôsob našej práce a života. Logistika bola jedným z odvetví, ktoré táto zmena zasiahla najviac. Široká verejnosť si teraz viac uvedomuje strategickú úlohu, ktorú logistika zastáva, pretože umožňuje podnikom fungovať a dostať tovar tam, kde je potrebný.

Cieľom tejto štúdie je ilustrovať aktívnu úlohu logistiky v širšom hospodárskom prostredí pomocou štruktúrovaného prehľadu tohto sektora založeného na výsledkoch dôkladnej štúdie uskutočnenej v 6 krajinách:

  • Čína
  • Brazília
  • Nemecko
  • Taliansko
  • Poľsko
  • Spojené štáty americké
  • Spojené kráľovstvo

 

Trh práce

Nedostatok všeobecných a špecializovaných pracovníkov

V súčasnosti je jedným z hlavných problémov, ktorým čelia logistické spoločnosti na celom svete, nedostatok pracovných síl, a to tak v sektore dopravy, ako aj v skladoch. Nedostatok pracovníkov je celosvetovým fenoménom s rôznymi príčinami. Medzi nimi zohráva dôležitú úlohu mylná predstava, že práca v logistike je namáhavá.

Nedostatok pracovnej sily sa netýka len robotníkov, ale aj kľúčových kvalifikovaných pracovníkov. Je veľmi ťažké nájsť špecializovanú pracovnú silu, ktorá by podporovala inovačné procesy spoločností.

Medzi kvalifikovaných pracovníkov, ktorých dnes logistické spoločnosti najviac potrebujú, patria špecialisti na starostlivosť o zákazníkov, dátoví analytici, logistickí inžinieri, odborníci na kybernetickú bezpečnosť a ďalší odborníci s rozsiahlymi znalosťami nových technológií, ako sú napríklad automatizačné technológie.

Čo možno očakávať od logistiky v budúcnosti? Viac informácií nájdete v celej správe. Súčasťou je aj prieskum platov na vybraných pracovných pozíciách v 6 krajinách.

 

 

download