Silvia Kiss
HR Specialist
silvia.kiss@grafton.sk

LinkedIn

Silvia Kiss zastáva v našej spoločnosti pozíciu HR Specialist. Venuje sa prioritne administrácii a kompletizácii pracovno-právnej dokumentácie a zamestnaneckých benefitov, edituje mzdové podklady a do jej agendy spadá aj HR reporting, či komplexné zastrešenie administratívnych úkonov spojených so vznikom, zmenou alebo zánikom pracovného pomeru interných zamestnancov. 

Silvia Kiss