Martin Malo
Managing Director CZ & SK
info@grafton.sk

Martin Malo pôsobí v segmente personálnych služieb od roku 2009. Grafton Recruitment obohatil o svoje bohaté skúsenosti z odboru ľudských zdrojov a riadenia personálnej agentúry. Jeho hlavnou úlohou je prostredníctvom inovatívnych projektov zlepšovať služby našim klientom, ako aj samotným uchádzačom o prácu. Zároveň pomáha českým firmám a zamestnancom vyrovnať sa so zmenami, ktoré prináša automatizácia a digitálna revolúcia.

V rámci svojej pozície má Martin Malo na starosti vedenie skupiny Gi Group, do ktorej Grafton Recruitment patrí.

martin malo