Vedúci výroby

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 500 - 2 000 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-18-34987
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce

Máte skúsenosti zo strojárskej alebo automotive výroby? Na tejto pozícii budete mať neobmedzené príležitosti v úspešnej spoločnosti ako Vedúci výroby.

 • Zodpovednosť za riadenie a optimalizáciu výrobného procesu
 • Analyzovanie výrobných postupov s cieľom optimalizovať výkonnosť a kvalitu
 • Vytváranie a zavádzanie nových výrobných postupov
 • Participácia na tvorbe plánov výroby a budgetoch
 • Kontrola rozpočtu výrobného úseku
 • Riadenie, koordinovanie, motivovanie, hodnotenie a zvyšovanie odbornosti podriadených zamestnancov
 • Sledovanie efektivity, hospodárnosti a kvality výroby
 • Zodpovednosť za dodržiavanie systémov kontroly kvality a bezpečnosti práce
 • Úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti
 • Pravidelný reporting riaditeľovi spoločnosti
Požiadavky

Kandidát by mal mať:

 • Vzdelanie technického smeru
 • Skúsenosti na pozícii vedúceho výroby - plasty, spracovanie granulátu
 • Skúsenosti zo strojárstva alebo automotive
 • Prirodzená autorita
 • Schopnosť prinášať a implementovať nové nápady, inovácie
 • Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
 • Manažérske a organizačné schopnosti
 • Asertivita
 • Strategické myslenie
 • Schopnosť vytyčovať ciele a dodržiavať ich
Benefity
 • firemné auto aj na súkromné účely
 • ročný bonus v závislosti od splnených ukazovateľov
 • flexibilná pracovná doba
 • príspevok na DDS
 • zabezpečené všetky potrebné školenia a tréningy
 • obrovská možnosť sebarealizácie a samostatnosti
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.