Vedúci oddelenia údržby

Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 700 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-18-36639
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce
 • Riadi plánovanie pravidelnej údržby strojov a zariadení a zabezpečuje dodržiavanie plánovanych činností
 • Riadi činnosti pri odstraňovaní závažných porúch,
 • V prípade potreby zabezpečuje údržbu, alebo opravy prostredníctvom externých organizácií
 • Navrhuje potrebné investície a špecifikuje náhradné diely
 • Zabezpečuje riadne spúštanie strojov a zariadení do prevádzky
 • Komunikuje s úradmi na zabezpečení spustenia strojov a zariadení do prevádzky
 • Riadi proces zaškoľovania pracovníkov oddelenia a podľa požiadaviek majstrov zabezpečuje školenia pre výrobných pracovníkov za účelom riadnej prevádzky strojov a zariadení
 • Riadi proces tvorby dokumentácie pre údržbu
Požiadavky
 • Riadiace a organizačné schopnosti
 • Manažérske zručnosti
 • Analytické myslenie
 • Iniciatíva, kreativita, flexibilita, dôslednosť
 • Komunikácia v anglickom jazyku s dodávateľmi
 • Aktívne spolupracuje s ostatnÿmi oddeleniami firmy
 • Spolupracuje s útvarom kvality pri riešení úloh týkajúcich sa kvality
 • Priebežne prehodnocuje aktuálny stav a navrhuje inovácie a optimalizácie jednotlivych procesov
 • Vyhláška 21
Benefity
 • do 30 % ročné výkonnostné odmeny
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.