Vedúci finančnej účtarne

Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 500 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-7-36635
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce
 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva v zmysle platných účtovných a daňových zákonov
 • vypracovanie mesačných, ročných výkazov
 • príprava podkladov k fakturácii, vystavovanie faktúr
 • kontrola platobnej disciplíny odberateľov, urgovanie oneskorených úhrad
 • kontrola a spracovanie dodávateľských faktúr v súlade s internými pravidlami spoločnosti, priraďovanie faktúr k jednotlivým projektom, kontrola schvaľovacieho procesu dodávateľských faktúr a sledovanie lehoty splatnosti
 • zadávanie platobných príkazov, platieb v bankových systémoch
 • práca s bankovými výpismi, párovanie platieb
 • vykonávanie spätnej kontroly zaúčtovaných dokladov, kontrola interného systému s účtovníctvom
 • komunikácia s odberateľmi a dodávateľmi , riešenie prípadných nezrovnalostí
 • komunikácia s inštitúciami : banky, poisťovne, finančná správa
 • vedenie pokladne spoločnosti
 • zabezpečenie ročnej uzávierky a auditu spoločnosti, prípadných podkladov
 • interné doklady
 • účtovanie majetku
 • účtovanie materiálového hospodárstva
 • mesačné výkazy DPH
 • vedenie teamu 2 účtovníčiek
 • zabezpečovanie a vykonávanie ďalších súvisiacich prác podľa pokynov nadriadeného
Požiadavky
 • samostatný účtovník komplexného účtovníctva
 • nutná prax v účtovníctve
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.