Technológ zvárania

Lokalita
Typ kontraktu
Trvalý pracovný pomer
Mzda
1 200 €
Uverejnené
Ref. Č.
6-18-34738
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.
Popis práce
 • Vypracovanie technologických postupov, štandardov pre zváranie
 • Spolupráca pri spracovaní cenových ponúk výrobkov v rámci ponukového riadenia so zameraním na dostupné procesy zvárania
 • Overovanie postupov pre zváranie v procesoch manuálneho a automatizovaného zvárania
 • Navrhovanie riešení a opravných akcií v procesoch zvárania, riešenie 8 D
 • Zabezpečovanie činnosti v rámci kompetencie technológa pre zavzanie IWT STN EN 14731.2006
 • Inšpekcia a skúšanie počas a po procesoch zvárania
 • Príprava vzoriek na WPQR,WPS,pWPS
 • Kontrola, vedenie a aktualizácia zváracích preukazov v rámci firmy
 • Podieľanie sa na výbere vhodných technických zariadení na zváranie u jednoduchších zvarencoch
 • Riadenie a kontrola kvality v oblasti zvárania (nariadenie vhodného spôsobu kontroly kvality zvarových spojov)
 • Plnenie cieľov oddelenia podľa dohodnutých KPI ukazovateľov
 • Preškoľovanie zváračov v oblasti BOZP
Požiadavky
 • Technický background
 • Certifikát medzinárodného zváracieho inžiniera IWE/EWE podmienka
 • Programovanie zváracích automatov výhodou
Benefity
 • Výška mzdy sa odvíja od skúseností kandidáta
 • 25 % prémie v závislosti od plnenia stanovených cieľov
 • Dochádzkový bonus
 • Odmena za splnenie celopodnikových ukazovateľov
 • Práca v stabilnej spoločnosti
 • Pružný pracovný čas
 • Možnosť homeoffice - kedykoľvek po predchádzajúcom schválení nadriadeným
 • Aktívna podpora osobného rastu a rozvoja
 • Príspevok do III. piliera prostredníctvom zvolenej DDS
 • Zvýhodnená cena za stravovanie s cenou 1€
 • Príspevok pri pracovných a životných jubileách od 100 € do 300 €
 • Možnosť žiadať o príspevok z nadácie alebo zo sociálneho fondu na krytie nákladov spojených s mimoriadnymi a negatívnymi životnými udalosťami, živelnými pohromami a pod.
 • Príspevok za darovanie krvi v hodnote od 50 € do 250 €
 • Vitamínový balíček spravidla 2 x za rok
Iné poznámky
Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search
Táto pozícia je archivovaná.
Táto pozícia je archivovaná.